x

Alampalk Eestis

Alates 2019. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 3,21 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 540 eurot.

 

Aasta Töötasu alammäär tunnis (bruto) Tunnitasu kasv võrreldes eelmise aastaga Töötasu alammäär kuus täistööaja korral (bruto) Kuutöötasu kasv võrreldes eelmise aastaga
2019. aastal 3,21 8,1% 540 8,0%
2018. aastal 2,97 6,8% 500 6,4%
2017. aastal 2,78 9,4% 470 9,3%
2016. aastal 2,54 8,5% 430 10,3%
2015. aastal 2,34 9,9% 390 9,9%
2014. aastal 2,13 12,1% 355 10,9%
2013. aastal 1,9 5,6% 320 10,3%
2012. aastal 1,8 4,0% 290 4,3%
2011. aastal 1,73   278,02  

 

 

Tööjõu maksud

1. jaanuarist 2018 rakendus kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus olenevalt aasta sissetulekust.

aasta brutotuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,

aasta brutotuluga 14 400 kuni 25 200 eurot arvesatakse maksuvaba tulu valemiga
6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),

aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Vaata lähemalt maksu- ja tolliameti kodulehelt.

2018. aastal on sotsiaalmaksu määr 33%. Töötuskindlustusmakse määr on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%. Kogumispensioni makse määr on 2% või 3%.


2017. aastal
oli tulumaksumäär, mille tööandja brutotöötasult kinni peab, 20%. Maksuvaba tulu oli 180 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr oli 33%. Töötuskindlustusmakse määr oli töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%. Kogumispensioni makse määr oli kas 2% või 3%.

2016. aastal oli tulumaksumäär 20%. Maksuvaba tulu oli 170 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr oli 33%. Töötuskindlustusmakse määr oli töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%. Kogumispensioni makse määr oli kas 2% või 3%.

2015. aastal oli tulumaksumäär on 20%, maksuvaba tulu oli 154 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr oli 33%. Töötuskindlustusmakse määr oli töötajale 1,6%, tööandjale 0,8% . 

 

 

Alampalga graafik 2018

 

 


Alampalk Eestis, Lätis ja Leedus

2018. aastal oli töötasu alammäär töötamisel täistööajaga

Eestis 500 eurot,

Lätis 430 eurot ja

Leedus 400 eurot.

 

2018. aasta keskmiseks brutokuupalgaks prognoosib rahandusministeerium Eestis 1307 eurot, seega moodustaks alampalk keskmisest brutokuupalgast 38%, mis on Balti riikide võrdluses kõige väiksem määr. 

Lätis prognoosib rahandusministeerium 2018. aasta keskmiseks brutokuupalgaks 1003 eurot. Alampalga osatähtsus keskmisest brutokuupalgast on sel juhul 43%. 

Leedu rahandusministeerium prognoosib 2018. aasta keskmiseks brutokuupalgaks 915 eurot. Seega oleks alampalga osakaal keskmisest brutokuupalgast 44%. 

Alampalga graafik Baltikum 2018 2019

 

 


Alampalga saajad

Maksu- ja tolliameti andmetel oli alampalka või sellest väiksemat väljamakset saanute osatähtsust kõigist väljamakseid saanutest 2017. a I kvartalis 19% ehk 103 747. 

Alampalga (470 eurot) või sellest vähem teenimise üks põhjus võib olla osaline tööaeg.

 

Mediaanväljamakse (bruto) oli maksu- ja tolliameti andmetel I kvartalis 877 eurot. 

Suurem osa (68%) väljamakseid jäi 470 ja kahekordse mediaani ehk 1754 euro vahemikku. Üle kahekordse mediaani ehk rohkem kui 1754 eurot teenis 13% väljamakseid saanutest. 

Kõige suurem oli alampalka või sellest väiksemat väljamakset saanute osakaal kinnisvara alases tegevuses (60%), järgnesid hoonete ja maastike hooldus (57%) ning muu teenindus (55%), kuhu alla kuuluvad näiteks juuksurisalongid ja iluteenindus.

Arvuliselt oli alampalka või sellest väiksemat väljamakset saanuid kõige rohkem jaekaubanduses (13651 inimest), järgnesid avalik haldus ja riigikaitse (8696 inimest) ning kinnisvaraalane tegevus (8218 inimest),