x

Muutused töötasudes sügistalvel 2018–2019

 

 

Väljaanne „Muutused töötasudes sügistalvel 2018–2019" annab ülevaate sügisel 2018 korraldatud tööandjate tööturu- ja palgauuringu küsitluse peamistest tulemustest. 

 • Kui suured on toimunud ja kavandatud põhipalkade muutused organisatsioonides?
 • Kui palju on muutunud kõigi töötajate põhipalgad, kui palju erinevate ametirühmade põhipalgad?
 • Kuidas on muutunud lisatasude süsteemid?
 • Milliseid soodustusi töötajatele sagedamini pakutakse?
 • Mis on peamised põhipalkade muutuste põhjused?

 

Väljaanne ilmus 20. novembril 2018 ja on tasuta saadaval tööandjate tööturu- ja palgauuringu küsitlusele vastajatele. Uuringus mitte-osalejad saavad väljaannet tellida hinnaga 29 eurot (lisandub käibemaks).

 

Lühitutvustus „Muutused töötasudes sügistalvel 2018–2019" alla laadimiseks. 

DOWNLOAD_FILE .pdf 

 

 
Faili saavad alla laadida Palgainfo Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

Uuringu tulemuste põhjalik kokkuvõte ilmub jaanuaris 2019.

Luhikokkuvotte kaas

Väljaande Palgainfo Trendid kevadsuvel 2018 tellimisvorm copy copy
Tellin
Invalid Input


Uuringus osalemine
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


 

Tööturu- ja palgauuring sügistalvel 2018–2019

 

Palgainfo Agentuur korraldas eelmise 2X2 tööturu- ja palgauuringu sügisel 2018. 


Uuringu eesmärgid on  

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast palgainfot ning
 • selgitada muutusi töötasudes ja
 • töötajate organisatsiooni- ja tööturukäitumises


Töötasude uuringus uuritakse

 • palgatasemeid erinevatel ametitel,
 • põhipalga ja lisatasude osatähtsust erinevate ametite töötasudes,
 • muutusi töötasudes ja nende põhjuseid,
 • kavandatavaid palkade muutusi.


Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme


Töötajate küsitluses uuritakse

 • töötajate rahulolu,
 • motiveeritust ja seotust tööga,
 • lojaalsust ja seotust organisatsiooniga,
 • tööturu käitumist ja töökoha vahetamist mõjutavaid tegureid,
 • puudumiskäitumist
 • ning nende seoseid töötasuga.

 

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter