x

Töötajate tagasiside küsitlus

 

Palgainfo Agentuur pakub abi töötajate tagasiside küsitluse

  • korraldamisel
  • tulemuste analüüsimisel
  • tulemuste kasutamisel muutusteks ja arenguks


Palgainfo Agentuuri töötajate tagasiside küsitlustes kogutakse infot mitte ainult rahulolu, vaid töötajate arvamuste kohta laiemalt.

Meie uuringute eesmärk ei ole n-ö keskmise temperatuuri mõõtmine, vaid töötajatelt info saamine muutusteks ja arenguks

Samuti on meie küsitlustes oluline koht töötajatele organisatsiooni väärtuste edastamisel ning nende kaasamisel tulemuslikkuse parandamisel

 

Uued näidisküsitlused

Töötajate meeleolude küsimustik

Kaugtöötajate meeleolude küsimustik

 

Töötajate küsitluse metoodika ja hinnad 2020 (PDF)

Näidisankeet veebis TESTIMISEKS eesti, inglise ja vene keeles 
Ankeedid on saadaval ka paberkandjal eesti, inglise ja vene keeles. Samuti laenutame vajadusel kinniseid kogumiskaste täidetud ankeetidele. 

 

Skeem 

 

 


Tagasiside küsitluste e-väljaanded

 

E-väljaannetes jagame oma kogemusi organisatsioonisiseste küsitluste korraldamisel.

 

Nr 1 Tagasiside küsitlused: areng tagasiside kaudu

Nr 2 Tagasiside küsitlused: kas tegeleda nõrkuste või tugevustega?

Nr 3 Tagasiside küsitlused: kuidas probleeme positiivses võtmes lahendada?

 

Töötajate tagasiside küsitluste seminari salvestus 

 

Lisaküsimustele vastab ja aitab pakkumise päringul:

Laura Arro
Palgainfo Agentuuri assistent
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
56885066

Evaljaanne

 

Tunnen huvi ja soovin pakkumist copy
Kui soovite alustada läbirääkimisi töötajate rahulolu ja motivatsiooni uuringu läbiviimiseks organisatsioonis, sisestage palun oma kontaktid. Võtame Teiega ühendust lähema paari tööpäeva jooksul.
Ankeedi_keel
Invalid Input


Ankeedi vorm
Invalid Input

Küsitluse orienteeruv algusaeg
Invalid Input
Organisatsiooni nimi*
Invalid Input
Ees- ja perekonnanimi*
Invalid Input
Telefon
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Kommentaarid ja erisoovid
Invalid Input
Roboti kontroll*
Invalid Input
Sisestage palun esitatud tähed.