x

Töötajate tagasiside küsitlus

 

Palgainfo Agentuur pakub abi töötajate tagasiside küsitluse korraldamisel.

 

Vaadake näidiseid

Töötajate küsitluse metoodika ja hinnad (PDF)

Näidisankeet veebis eesti, inglise ja vene keeles 

 Ankeedid on saadaval ka paberkandjal eesti, inglise ja vene keeles. Samuti laenutame vajadusel kinniseid kogumiskaste täidetud ankeetidele. 

 

Hinnagarantii 2020 aastaks


NB!
Toodud hinnakiri kehtib 31. detsembrini 2019. Alates 1. jaanuarist 2020 tõusevad küsitluse põhi- ja lisatööde hinnad.

Hinnagarantii. Kui Te plaanite töötajate küsitlust 2020. aastal ja soovite teha selles osas koostööd Palgainfo Agentuuriga, siis andes sellest märku hiljemalt 19. detsembriks 2019, garanteerite endale praegu kehtiva hinna ka järgmiseks aastaks. 

Hinnagarantii saamiseks täitke palun vorm lehekülje lõpus või kirjutage e-postil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Miks küsida töötajatelt tagasisidet?

 

Töötajate käitumist nii organisatsioonis kui ka tööturul mõjutab see, kuidas nad suhtuvad oma töösse ja organisatsiooni.

Ära läinud töötaja asemele uue leidmine on ajamahukas ja kulu võib küündida tuhandetesse eurodesse. Rahulolematu töötaja negatiivne suhtumine viib tulemused alla ja kahjustab kliendirahulolu.

 

Positiivselt meelestatud töötajad pingutavad paremate tulemuste nimel, on rohkem avatud uutele algatustele ja muutustele, puuduvad vähem ja on lojaalsed.

 

Töötajatelt tasub küsida tagasisidet, et 

 • saada infot, mis on hästi, mis võiks paremini olla
 • kujundada positiivset suhtumist organisatsiooni
 • kommunikeerida organisatsiooni väärtusi 
Tootajate suhtumise kaitumise seosed 2019

 

 


 

Kuidas mõjutab tagasiside küsitlus töötajate suhtumist?

 

Töötajate suhtumine kujuneb läbi igapäevase suhtluse ja seda mõjutavad mitmed tegurid. 

Samuti mõjutab töötajate tagasiside küsitlus nende suhtumist.

Töötajatelt info saamise kõrval on küsitluse korralduse juures sama oluline info andmine – mida organisatsioon väärtustab ja oluliseks peab. Samuti see, mis toimub enne ja pärast küsitlust – kuidas toimub töötajate kaasamine uuringusse ning mida tulemustega peale hakatakse.

Kui töötajate küsitlus on tüütu kohustus, vastamine ebamugav ja tulemustest midagi ei muutu, siis mõjutab see töötajate suhtumist pigem negatiivses suunas. 

Palgainfo Agentuur testib oma küsimustikke ja kogub võrdlusandmeid kaks korda aastas üle 10 000 töötaja osalusel.

Palgainfo Agentuuri ettevõttesiseste küsitluste välja töötamisel hinnatakse küsitluse mõju töötajate suhtumisele ning küsitluse korraldamisel arvestatakse kõigi teiste sisekommunikatsiooni tegevuste ja protsessidega.

Hästi korraldatud töötajate küsitlus aitab kujundada positiivset suhtumist. 


Tootajate suhtumist mojutavad tegurid 2019

 


 

Millist infot töötajate tagasiside küsitlus annab?

 

 • Millega on töötajad Teie ettevõttes rahul, millega rahulolematud ja kuidas see nende igapäevast käitumist tööl mõjutab?

 • Kas ja mis töötajaid igapäevaselt tööl häirib, segab töö tegemist ja pärsib tulemuste saavutamist?

 • Kui paljud töötajad on igapäevaselt motiveeritud häid tulemusi saavutama, kui paljud viilivad igal võimalusel?

 • Kui paljud töötajad on südamest lojaalsed ja fännivad ettevõtet, kui paljud töötavad Teie juures paremate valikute puudumise tõttu ja kui paljud on valmis esimesel võimalusel töökohta vahetama?

 • Milline on töötajate motiveeritus ja lojaalsus Teie ettevõttes konkurentidega võrreldes?

 


UUS! Vaata näidisankeeti

 

Tagasiside kusitluse tulemuste naidis

 

 

 


 

Miks kasutada Palgainfo Agentuuri abi töötajate küsitluse korraldamisel?

 

 • Põhjalik kogemus küsitluste korraldamisel
 • Lai valik testitud küsimusi
 • Läbimõeldud tehnilised lahendused
 • Garanteeritud anonüümsus ja usaldusväärsus
 • Mahukas võrdlusgruppide andmebaas
 • Kiire andmetöötlus ja tulemuste visualiseeritud analüüs
 • Soovitused tulemuste tõlgendamiseks ja järeltegevuste kavandamiseks
 • Oma töötajate töötundide kulu oluline kokkuhoid
 • Töötajate positiivse suhtumise kujundamine tagasiside andmisesse

 

PIA eelised

 Kuidas küsitlus korraldatakse?

 

Küsitluse korralduse tegevused 

 • Küsitluse vajaduse analüüs, varasemate küsitluste ankeedi analüüs (kui on korraldatud)
 • Eel- ja järeltegevuste kavandamine koostöös tellijaga
 • Ankeedi koostamine ja/või kohandamine
 • Ankeedi testimine ja lõppversiooni kinnitamine tellija poolt
 • Tehniline korraldus: tõlkimine, veebi ülespanek
 • Töötajate kontaktide import küsitluskeskkonda
 • Ankeedi välja saatmine ja vastuste laekumise jälgimine, sh ülevaated tellijale
 • Tulemuste analüüs
 • Tulemuste võrdlus võrdlusgrupiga
 • Tulemuste esitlus, järelduste ja soovituste arutelu tellijaga


Tellija saab:

 • Oma ettevõttele kohandatud ankeedi, mida saab kasutada ka edaspidi
 • Tulemused andmebaasi ja statistilise analüüsi (Exceli fail)
 • Visualiseeritud tulemused slaididel (PowerPoint fail)

 

Vaadake ka töötajate küsitluse metoodika ja hinnad (PDF)

Lisaküsimustele vastab ja aitab pakkumise päringul:

Laura Arro
Palgainfo Agentuuri assistent
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
56885066

 

 

Tunnen huvi ja soovin pakkumist
Kui soovite alustada läbirääkimisi töötajate rahulolu ja motivatsiooni uuringu läbiviimiseks organisatsioonis, sisestage palun oma kontaktid. Võtame Teiega ühendust lähema paari tööpäeva jooksul.
Organisatsiooni nimi*
Invalid Input
Ees- ja perekonnanimi*
Invalid Input
Telefon
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Kommentaarid ja erisoovid
Invalid Input