x

Kasulikku

Tööturu- ja palgauuringu Kevad-suvi 2017 tulemuste tutvustus

Tööturu- ja palgauuringu Kevad-suvi 2017 tulemuste tutvustus


24. augustil tutvustasime tööturu- ja palgauuringu tulemuste värsket kokkuvõtet. 

Korraldasime uuringu mais 2017 ja selles osales 12 790 töötajat ning 342 organisatsiooni esindajat.

 

Väljaanne koosneb

I osa Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

II osa Töötajate rahulolu ja motivatsioon, isiksuseomadused ja emotsioonid

 

 

Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

 • Töötasud ja töötasu ootused aprillis 2017
 • Töötasu muutused ja muutuste põhjused
 • Lisatasude osatähtsus töötasus ja muutused selles osas
 • Haiguspäevade hüvitamine ja töötajate puudumiskäitumine
 • Hinnangud töötasule ja tasustamisele ning selle mõju tööturukäitumisele
 • Finantskäitumine, laenude kasutamine ja selle seosed töötasuga

 

 

Kaaned

 

 

Töötajate rahulolu ja motivatsioon, isiksuseomadused ja emotsioonid

 • Töötajate aktiivsus tööturul ja muutused selles osas
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha valikul, kogemused ja tunded kandideerimisel
 • Tööalane areng ja täienduskoolitused – ootused ja tegelikkus
 • Tööga rahulolu, haaratus ja sidusus
 • Erinevaid töötajate gruppe motiveerivad tegurid
 • Isiksuseomadused ja tööl kogetud tunded ning nende seosed rahulolu ja motivatsiooniga

 

Ettekande slaidid on saadaval osalejatele. 

 

Kaaned