Tööturu- ja palgauuringu Kevad-suvi 2017 tulemuste tutvustus

24. augustil tutvustame tööturu- ja palgauuringu tulemuste värsket kokkuvõtet. 

Korraldasime uuringu mais 2017 ja selles osales 12 790 töötajat ning 342 organisatsiooni esindajat.

 

AEG: 24. augustil 2017 kell 13.00-16.00

KOHT: Tehnopoli Saturni saal, Teaduspargi 6/1, Tallinn

 

 


 

AJAKAVA

 

 

13.00 Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

 • Töötasud ja töötasu ootused aprillis 2017
 • Töötasu muutused ja muutuste põhjused
 • Lisatasude osatähtsus töötasus ja muutused selles osas
 • Haiguspäevade hüvitamine ja töötajate puudumiskäitumine
 • Hinnangud töötasule ja tasustamisele ning selle mõju tööturukäitumisele
 • Finantskäitumine, laenude kasutamine ja selle seosed töötasuga

 

14.15 Kohvipaus

 

 

 

 

Kaaned

 

14.30 Töötajate rahulolu ja motivatsioon, isiksuseomadused ja emotsioonid

 • Töötajate aktiivsus tööturul ja muutused selles osas
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha valikul, kogemused ja tunded kandideerimisel
 • Tööalane areng ja täienduskoolitused – ootused ja tegelikkus
 • Tööga rahulolu, haaratus ja sidusus
 • Erinevaid töötajate gruppe motiveerivad tegurid
 • Isiksuseomadused ja tööl kogetud tunded ning nende seosed rahulolu ja motivatsiooniga

 

16.00 Seminari lõpetamine

Kaaned

 

 

 

 

Seminari viib läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Kadri on hariduselt sotsioloog (MA) ja tegeleb igapäevaselt töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega, samuti tööandjate ja töötajate koolitamise ning nõustamisega.

Palgainfo Agentuuri koolitused ja konsultatsioonid tuginevad kaks korda aastas korraldatavale tööandjate ja töötajate küsitlustele. Töötasude ja tasustamise kõrval uuritakse töötajate tööturukäitumist, rahulolu, motivatsiooni ja sidusust organisatsiooniga ning nende omavahelisi seoseid. 

 


 

Osalemine

 

Osalemistasud

 • Profipaketiga liitunu soodushind 49 eurot
 • Kevad-suvi 2017 uuringus osaleja soodushind 79 eurot
 • Soodushind märksõna alusel 99 eurot
 • Tavahind 129 eurot

 Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Registreerun

 

 

 


 

 

Uuringu tulemuste kokkuvõtte tellimine

 

Uuringu tulemuste kokkuvõte on uuringus osalejatele tasuta ja see saadetakse kõigile, kes oma kontaktid jätsid, e-postile. 

 

Hinnad uuringus mitte-osalejale 

 

I osa Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

Ilmub 21. augustil 2017, 54 lk, A4 – 39 eurot

 

II osa Töötajate rahulolu ja motivatsioon, isiksuseomadused ja emotsioonid

Ilmub 28. augustil 2017, 54 lk, A4 – 39 eurot

 

 

Sooduspakkumine seminaril osalejale

Seminaril osalejatele, kes uuringus ei osalenud, pakume tulemuste kokkuvõtet soodushinnaga

Üks osa 29 eurot, mõlemad osad 49 eurot

Hindadele lisandub käibemaks.

 

 

Tellimisvorm
Tellin
Invalid InputTellija andmed

Nimi *
Invalid Input
E-post *
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


 

 

Partnerid toetajad ks2017