x

Tööturu- ja palgauuring kevadsuvel 2018

Palgainfo Agentuur korraldab järgmise 2X2 tööturu- ja palgauuringu kevadel 2018.


Uuringu eesmärk on selgitada välja

 • palgatasemed erinevatel ametitel,
 • põhipalga ja lisatasude osatähtsus erinevate ametite töötasudes,
 • muutused töötasudes ja nende põhjused,
 • kavandatavad palkade muutused.

Lisaks uurime töötajate rahulolu, motivatsiooni ja lojaalsust ning nende seoseid töötasuga.


Tasakaalustatud pildi saamiseks turul toimuvast küsitleme organisatsioone ja töötajaid.

 

2x2uuring

 

Kõik uuringus osalejad saavad oma panuse eest

 • tasuta juurdepääsu töötasude põhiandmebaasile, vaata lähemalt
 • tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte
 • tellida soodustingimustel töötasude analüüse, vaata lähemalt
 • liituda soodustingimustel Palgainfo Profipaketiga, vaata lähemalt
 • osaleda paljude väärt auhindade loosis

 

 


 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring

 

Organisatsioonide veebiküsitlus

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringu veebiküsitlus toimub Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse koostöös aprillis 2018.

Vastama ootame organisatsioonide juhte, sh valdkondade juhte, kes on kursis toimunud ja kavandatud põhipalkade muutustega. 

Uuringu tulemused annavad ülevaate organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes. Uuringu tulemuste lühikokkuvõtte avaldame 19. juunil ja see on osalejatele  tasuta.

Kõik vastajad saavad Palgainfo Agentuuri töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto 31. maini 2018.

Lisaks loosime välja mitmeid väärt auhindu ja kasutada saab ka partnerite sooduspakkumisi.

 

Alusta vastamist

 

Organisatsioonide töötasude uuring

Uuringu tulemused annavad põhjaliku ülevaate organisatsioonides makstavatest

 • töötasudest ametitel (ISCO neljakohaline kood),
 • põhipalkadest ja lisatasudest,
 • organisatsioonisisestest töötasude erinevustest ametitel,
 • piirkondlikest töötasude erinevustest ametitel,
 • põhipalkade muutustest,

Uuringusse registreerunutele saadame mai alguse personaalselt ettevalmistatud töötasude ankeedi.

Töötasude uuringus osalejale on kõik Palgainfo Agentuuri töötasude analüüsi tooted poole aasta jooksul oluliselt soodsamad.

Vaata, miks analüüsida töötasusid ja mida uuringus osalejale saab.

 

Registreerun org-na

 

Töötajate tööturu- ja palgauuring

 

Töötajate tööturu- ja palgauuringu küsitlus toimub mais 2018.

Vastama ootame nii töötajaid kui ka neid, kes praegu ei tööta. 

Uuringu tulemused annavad põhjaliku ülevaate töötajate

 • töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ISCO neljakohaline kood),
 • põhipalga ja lisatasude osatähtsusest töötasus,
 • töötasude muutustest,
 • tööturukäitumisest, sh tõmbe- ja tõuketeguritest töökoha vahetamisel,
 • rahulolust, motivatsioonist ja seotusest organisatsiooniga,

Uuringu tulemuste lühikokkuvõtte avaldame 19. juunil ja see on osalejatele  tasuta. Samuti saavad osalejad juurdepääsu Palgainfo Agentuuri töötasude põhiandmebaasile. 

Lisaks loosime välja mitmeid väärt auhindu ja kasutada saab ka partnerite sooduspakkumisi.

Uuringusse registreerunutele saadame mai alguses lingi veebiküsitlusele.

 

Registreerun töötajana

 

Töötajate tagasiside küsitlus organisatsioonis

Palgainfo Agentuur pakub võimalust viia sarnane töötajate küsitlus läbi organisatsioonis. 

Mais 2018 küsitluse läbiviimise eelised on:

 • Valmis ja testitud ankeet eesti ja vene keeles.
 • Kingitused, auhinnad ja soodustused vastajatele.
 • Värsked võrdlusandmed turult töötajate rahulolu, motivatsiooni ja seotuse kohta.

Vaata lähemalt