x

Tööturu- ja palgauuring kevadsuvel 2018

 

Andmete kogumine Palgainfo Agentuuri 2X2 tööturu- ja palgauuringusse kevadel 2018 on lõppenud. 

 • Värsked töötasude andmed avaldame 19. juunil 2018.
 • Põhjalik uuringu tulemuste kokkuvõte ilmub augustis 2018.


Uuringu eesmärk on koguda turult andmeid, et pakkuda

 • esinduslikku ja ajakohast töötasude turuvõrdluse ning
 • töötajate rahulolu ja lojaalsuse turuvõrdluse teenuseid. 


Töötasude võrdlemiseks uuritakse

 • palgatasemeid erinevatel ametitel,
 • põhipalga ja lisatasude osatähtsust erinevate ametite töötasudes,
 • muutusi töötasudes ja nende põhjuseid,
 • kavandatavaid palkade muutusi.


Tasakaalustatud pildi saamiseks turul toimuvast küsitleme


Töötajate rahulolu võrdlemiseks uuritakse

 • töötajate rahulolu,
 • motiveeritust ja seotust tööga,
 • lojaalsus ja seotust organisatsiooniga,
 • tööturu käitumist ja töökoha vahetamist mõjutavaid tegureid,
 • puudumiskäitumist
 • ning nende seoseid töötasuga.

 

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 

Kõik uuringus osalejad said oma panuse eest

 

 • tasuta juurdepääsu töötasude põhiandmebaasile,
 • tasuta uuringu tulemuste kokkuvõtte,
 • tellida soodustingimustel töötasude analüüse,
 • liituda soodustingimustel Palgainfo Profipaketiga,
 • kasutada meie koostööpartnerite sooduspakkumisi,
 • osaleda paljude väärt auhindade loosis.
auhinnad

 

 


 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring


Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringus osaleja vastab veebiküsitlusele ja täidab töötasude ankeedi (Excel).

Organisatsioonide veebiküsitlus

Korraldati Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse koostöös.


Millal?

Aprillis 2018.


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes.  


Mida vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte (avaldatakse 19. juunil 2018).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 31. maini 2018).
 • Ajakirja Imeline Ajalugu kahe kuu kinketellimuse.
 • Osaleda väärt auhindade loosimises (loosimine toimus 3. mail ja võitjatega võtsime ühendust e-kirja teel).
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.

 

Kuidas osaleda?

Küsitlus on lõppenud ja sellele vastas 519 organisatsiooni esindajat. Täname kõiki vastajaid!

 

Organisatsioonide töötasude uuring

 

Millal?

Kogume andmeid mais 2018 aprilli töötasude kohta.

 

Mida annab?

Põhjalik ülevaate töötasudest ja nende muutustest erinevatel ametitel (ISCO neljakohaline kood).


Mida vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte (avaldatakse 19. juunil 2018) ja põhjaliku kokkuvõtte (avaldatakse augustis 2018).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kuni 1. novembrini 2018),
 • Tellida töötasude analüüse poole aasta jooksul 50% soodustusega.
 • Liituda soodushinnaga Palgainfo Profipaketiga ja kasutada töötasude profiandmebaasi kuni 1. novembrini 2018.
 • Ajakirja Imeline Ajalugu kahe kuu kinketellimuse.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.

Vaadake lähemalt, miks analüüsida töötasusid ja mida uuringus osaleja saab.


Kuidas osaleda?

Uuringusse registreerunutele saatsime personaalselt ettevalmistatud töötasude ankeedi (Exceli). Andmete kogumine lõppes 31. mail 2018.

 

org skeem

 

 

 

 

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Millal?

Mais 2018.


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ISCO neljakohaline kood), tööturukäitumisest, sh tõmbe- ja tõuketeguritest töökoha vahetamisel ning rahulolust, motivatsioonist ja seotusest organisatsiooniga. 


Mida vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste kokkuvõtte.
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 1. novembrini 2018).
 • Ajakirja Imeline Ajalugu kahe kuu kinketellimuse.
 • Osaleda väärt auhindade loosimises.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.
 • Kasutada kõik agentuuri töötasude analüüsi teenuseid uuringus osaleja soodushinnaga.

 

Kuidas osaleda?

Osaleda sai Palgainfo Agentuuri veebilehe kaudu. 

 

 

Töötajate tagasiside küsitlus organisatsioonis

Palgainfo Agentuur pakub võimalust viia sarnane töötajate küsitlus läbi organisatsioonis. 

Kevadsuvisel uuringu perioodil (mai – november 2018) küsitluse läbiviimise eelised on:

 • Valmis ja testitud ankeet eesti ja vene keeles.
 • Värsked võrdlusandmed turult töötajate rahulolu, motivatsiooni ja seotuse kohta.

Vaadake lähemalt