x

Tööturu- ja palgauuringus osalemine sügisel 2019

 

Palgainfo Agentuur korraldab järgmise 2X2 tööturu- ja palgauuringu sügisel 2019. 

 

Palun täitke allpool toodud väljad, kui soovite osaleda Palgainfo Agentuuri tööturu- ja palgauuringus sügisel 2019.


Organisatsioonide
 uuring koosneb:

 • põhipalkade veebiküsitlus oktoobris 2019 
 • töötasude uuring (Exceli ankeet) novembris 2019.

 

Töötajate tööturu- ja palgauuring veebis toimub novembris 2019

 


Seminar: Kuidas uurida ja analüüsida töötasusid?

27. septembril 2019 korraldame seminari, kus räägime, kuidas esitada andmeid uuringusse ja mida agentuurist vastu saab.

Vaadake PÄEVAKAVA SIIT.

 


Kõigile uuringusse registreerunutele saadame lingi uuringu ankeedile küsitluse alguses.

 

Tööturu- ja palgauuringusse sügisel 2019 registreerumine
Uuringus osalemine
Invalid Input

Eesnimi(*)
Invalid Input
Perekonnanimi(*)
Invalid Input
E-post(*)
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Andmete esitamine organisatsioonide tööturu- ja palgauuringusse SÜGISEL 2019
Invalid Input
Tööturu- ja palgauuring sügisel 2019

 

 

Uuringu eesmärgid  

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast palgainfot 
 • selgitada muutusi töötasudes 
 • töötajate organisatsiooni- ja tööturukäitumises


Töötasude uuringus uuritakse

 • palgatasemeid erinevatel ametitel,
 • põhipalga ja lisatasude osatähtsust erinevate ametite töötasudes,
 • muutusi töötasudes ja nende põhjuseid,
 • kavandatavaid palkade muutusi.


Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme


Töötajate küsitluses uuritakse

 • soodustusi ja ootusi tööandjale,
 • lojaalsust ja seotust organisatsiooniga,
 • tööturu käitumist ja töökoha vahetamist mõjutavaid tegureid,
 • puudumiskäitumist
 • ning nende seoseid töötasuga.

 

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 


 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring


Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringus osaleja vastab veebiküsitlusele ja täidab töötasude ankeedi (Excel).

 

Organisatsioonide veebiküsitlus

Korraldatakse Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös.


Millal?

Oktoobris 2019


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes. Samuti lisatasudest ja soodustustest.


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte (avaldatakse detsembris 2019).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 30. novembrini 2019).
 • Osaleda väärt auhindade loosimises.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.

 

Kuidas osaleda?

Küsitlusele saab vastata oktoobri 2019 jooksul. 

Uuringusse registreerinutele saadame oktoobri alguses lingi veebiankeedile.

 

Organisatsioonide töötasude uuring

Vaadake töötasude uuringu kohta pikemalt SIIT.

 

Millal?

Kogume andmeid novembris 2019 oktoobri töötasude kohta.


Mida annab?

Põhjalik ülevaate töötasudest ja nende muutustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaatori järgi).


Mis kasu andmete esitaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte (avaldatakse detsembris 2019) ja põhjaliku kokkuvõtte (avaldatakse jaanuaris 2020).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kuni 1. maini 2020),
 • Tellida töötasude analüüse poole aasta jooksul 50% soodustusega.
 • Liituda soodushinnaga Palgainfo Profipaketiga ja kasutada töötasude profiandmebaasi kuni 1. maini 2020.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.

 
Kuidas osaleda?

Osalemiseks registreeruge palun uuringusse. Uuringusse registreerunutele saadame novembri 2019 alguses personaalselt ettevalmistatud töötasude ankeedi (Exceli). 

 

 

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Millal?

Novembris 2019.


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaator), lisatasudest, soodustustest ja ootustest tööandjale


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste kokkuvõtte.
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 1. maini 2020).
 • Osaleda väärt auhindade loosimises.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.
 • Kasutada kõik agentuuri töötasude analüüsi teenuseid uuringus osaleja soodushinnaga.

 

Kuidas osaleda?

Kui soovite osaleda, registreeruge palun uuringusse. Uuringusse registreerunutele saadame novembri alguses lingi veebiküsitlusele. 

Kutse uuringus osaleda saadame ka varem uuringutes osalenutele, kes on meile oma kontaktid jätnud. Küsitluse kutset aitavad levitada ka CVKeskus.ee ja teised uuringu koostööpartnerid. 

 


Registreerumine uuringusse

 

Palun täitke allpool toodud väljad, kui soovite osaleda Palgainfo Agentuuri tööturu- ja palgauuringus sügisel 2019.

 

Organisatsioonide uuring koosneb:

 • põhipalkade veebiküsitlus oktoobris 2019,
 • töötasude uuring (Exceli ankeet) novembris 2019.

Töötajate tööturu- ja palgauuring veebis toimub novembris 2019.


Kõigile registreerunutele saadame lingi uuringu ankeedile küsitluse alguses.

 

Tööturu- ja palgauuringusse sügisel 2019 registreerumine
Uuringus osalemine
Invalid Input

Eesnimi(*)
Invalid Input
Perekonnanimi(*)
Invalid Input
E-post(*)
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Andmete esitamine organisatsioonide tööturu- ja palgauuringusse SÜGISEL 2019
Invalid Input