x

Tööturu- ja palgauuring sügistalvel 2018–2019

 

Palgainfo Agentuur korraldab järgmise 2X2 tööturu- ja palgauuringu sügisel 2018. 

REGISTREERUMINE UURINGUSSE SIIT 

 

Uuringu eesmärk on koguda turult andmeid, et pakkuda

 • esinduslikku ja ajakohast töötasude turuvõrdluse ning
 • töötajate rahulolu ja lojaalsuse turuvõrdluse teenuseid. 


Töötasude võrdlemiseks uuritakse

 • palgatasemeid erinevatel ametitel,
 • põhipalga ja lisatasude osatähtsust erinevate ametite töötasudes,
 • muutusi töötasudes ja nende põhjuseid,
 • kavandatavaid palkade muutusi.


Tasakaalustatud pildi saamiseks turul toimuvast küsitleme


Töötajate rahulolu võrdlemiseks uuritakse

 • töötajate rahulolu,
 • motiveeritust ja seotust tööga,
 • lojaalsus ja seotust organisatsiooniga,
 • tööturu käitumist ja töökoha vahetamist mõjutavaid tegureid,
 • puudumiskäitumist
 • ning nende seoseid töötasuga.

 

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 

Kõik uuringus osalejad saavad oma panuse eest

 

 • tasuta juurdepääsu töötasude põhiandmebaasile,
 • tasuta uuringu tulemuste kokkuvõtte,
 • tellida soodustingimustel töötasude analüüse,
 • liituda soodustingimustel Palgainfo Profipaketiga,
 • kasutada meie koostööpartnerite sooduspakkumisi,
 • osaleda paljude väärt auhindade loosis.

 

 


 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring


Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringus osaleja vastab veebiküsitlusele ja täidab töötasude ankeedi (Excel).

Uuringu metoodikat, teemasid ja osalemist tutvustav materjal:
Mis kasu saab andmete esitaja? (PDF)

Organisatsioonide veebiküsitlus

Korraldatakse Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös.


Millal?

Oktoobris 2018.


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes.  


Mida vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte (avaldatakse 19. detsembril 2018).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 30. novembrini 2018).
 • Osaleda väärt auhindade loosimises.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.

 

Kuidas osaleda?

Küsitlusele saab vastata oktoobrikuu jooksul SIIT

Registreerunutele saadame veebiküsitluse lingi oktoobri 2018 alguses. 

 

Organisatsioonide töötasude uuring

 

Millal?

Kogume andmeid novembris 2018 oktoobri töötasude kohta.

 

Mida annab?

Põhjalik ülevaate töötasudest ja nende muutustest erinevatel ametitel (ISCO neljakohaline kood).


Mida vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte (avaldatakse 19. detsember 2018) ja põhjaliku kokkuvõtte (avaldatakse jaanuaris 2019).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kuni 1. maini 2019),
 • Tellida töötasude analüüse poole aasta jooksul 50% soodustusega.
 • Liituda soodushinnaga Palgainfo Profipaketiga ja kasutada töötasude profiandmebaasi kuni 1. maini 2019.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.

Vaadake lähemalt, miks analüüsida töötasusid ja mida uuringus osaleja saab.


Kuidas osaleda?

Osalemiseks registreeruge palun uuringusse. Uuringusse registreerunutele saadame novembri 2018 alguses personaalselt ettevalmistatud töötasude ankeedi (Exceli). Ankeedi saate alla laadida ka SIIT.

 

org skeem

 

 

 

 

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Millal?

Novembris 2018.


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ISCO neljakohaline kood), lisatasudest ja soodustustest


Mida vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste kokkuvõtte.
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 1. maini 2019).
 • Osaleda väärt auhindade loosimises.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.
 • Kasutada kõik agentuuri töötasude analüüsi teenuseid uuringus osaleja soodushinnaga.

 

Kuidas osaleda?

Kui soovite osaleda, registreeruge palun uuringusse, vt eespool. Uuringusse registreerunutele saadame novembri alguses lingi veebiküsitlusele. 

Kutse uuringus osaleda saadame ka varem uuringutes osalenutele, kes on meile oma kontaktid jätnud. Küsitluse kutset aitavad levitada ka CVKeskus.ee ja teised uuringu koostööpartnerid. 

 


Registreerumine uuringusse

 

Palun täitke allpool toodud väljad, kui soovite osaleda Palgainfo Agentuuri tööturu- ja palgauuringus sügisel 2018.

Organisatsioonide veebiküsitlus toimub oktoobris, töötasude uuringusse kogume andmeid novembris 2018.

Töötajate tööturu- ja palgauuring toimub novembris 2018.

Kõigile registreerunutele saadame lingi uuringu ankeedile küsitluse alguses.

Uuringus osalejad saavad registreeruda tasuta (tavahind 190 eurot) agentuuri Põhipaketi kasutajaks, samuti osaleda paljude väärt auhindade loosis ning tasuta uuringu tulemused. 

Tööturu- ja palgauuringusse sügisel 2018 registreerumine
Uuringus osalemine
Invalid Input

Eesnimi(*)
Invalid Input
Perekonnanimi(*)
Invalid Input
E-post(*)
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Andmete esitamine organisatsioonide tööturu- ja palgauuringusse
Invalid Input