x

Uuringute raportid alla laadimiseks

Raportite alla laadimiseks logige palun oma Profipaketi kasutajakontoga veebilehele sisse.

 

Trendid tööturul ja tasustamises kevadsuvel 2017


I osa Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

Ilmus 21. augustil 2017, 58 lk, A4

 

Sisu

 • Ülevaade eesti palgastatistikast ja prognoosid
 • Töötasud aprillis 2017, töötasude muutused
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasu osad – põhipalk ja muutuvpalk
 • Töötasude muutused ametirühmades
 • Põhipalkade muutused organisatsioonides
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötajate hinnangud tasustamisele: toimetulek ja rahulolu
 • Töötajate finantskäitumine

 

Lae fail .pdf

 

 

 

 Kaaned

 

 

II osa Tööandjate ja töötajate tööturukäitumine. Töötajate rahulolu, motivatsioon ja seotus

Ilmus 30. augustil 2017, 63 lk, A4

 

Sisu

 • Ülevaade eesti tööturustatistikast
 • Tööandjate ja töötajate tööturukäitumine
 • Tööga rahulolu ja seda mõjutavad tegurid
 • Motivatsioon
 • Emotsioonid
 • Tööga seotus
 • Haaratus
 • Isiksuseomadused
 • Seotus organisatsiooniga  

 

 

Lae fail .pdf

 

 

 

 Kaaned

 


Tööturu ja tasustamise trendid sügistalvel 2016–2017 


I osa: Töötasud

 • Eesti palgastatistika
 • Palgainfo Agentuuri töötasude uuring ja analüüs
 • Töötasud oktoobris 2016
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasude muutused
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötasu osad – põhipalk ja muutuvpalk
 • Rahulolu töötasuga


Lae fail .pdf


II osa: Töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

 • Eesti tööturu statistika
 • Tööandjate hinnangud ja käitumine tööturul
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Eelistatud töövormid ja organisatsioonid
 • Tööaja ja -koha korraldus
 • Soodustused
 • Tööga rahulolu
 • Motivatsioon
 • Sidusus tööga
 • Sidusus organisatsiooniga


Lae fail .pdf

ST1617 kaas

 


 

Tööturu ja tasustamise trendid kevadsuvel 2016


I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

 • Eesti tööturu statistika
 • Tööandjate hinnangud ja käitumine tööturul
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
 • Töötajate rahulolu, motivatsioon ja sidusus
 • Rahulolu tööga
 • Häirivad olukorrad
 • Motivatsioon
 • Sidusus tööga
 • Sidusus organisatsiooniga
 • Puudumiskäitumine
 • Tööaeg ja tööaja korraldus

 

II osa: Töötasud

 • Tasustamise trendid
 • Eesti palgastatistika
 • Töötajate netotöötasud
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasude muutused
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötasu osad


Lae fail .pdf

 

KS2016 kaas

 


 

Tööturu ja tasustamise trendid sügistalvel 2015–2016


I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

 • Eesti tööturu statistika
 • Tööandjate ja töötajate hinnangud tööturule
 • Tööandjate reaktsioon tööturu olukorrale
 • Tööotsingu kanalite eelistused
 • Eri rahvustest inimestega koos töötamine
 • Töö asukoht ja töötajate mobiilsus
 • Kaugemal tööl käimise tingimused
 • Valmisolek vahetada töö pärast elukohta
 • Töötajate rahulolu, häirivad olukorrad, motivatsioon ja hooseisund
 • Tööruumidega rahulolu
 • Tööaja korraldus ja tööaeg, rahulolu töaja korraldusega


II osa: Töötasud

 • Eesti palgastatistika
 • Töötajate töötasud ja tasu ootused
 • Töötasude muutused ja muutuste põhjused
 • Töötasude muutuste prognoos
 • Töötasu osad
 • Soodustused
 • Tasustamise põhimõtted organisatsioonides


Lae fail .pdf

ST1516 kaas

 


 

Tööturu ja tasustamise trendid kevadsuvel 2015


I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, motivatsioon ja hooseisund

 • Eesti ja Euroopa tööturu statistika
 • Tööandjate ja töötajate hinnangud tööturu olukorrale
 • Tööandjate töökohtade arvu muutuse prognoos
 • Tööandjate reageerimine tööjõupuudusele
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Töö ja töötajate otsingu kanalite eelistused
 • Tööandja maine
 • Tööandja maine komponentide olulisus
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
 • Hea tööandja maine kasutegurid
 • Tööandja maine kujundamise tegevused organisatsioonides
 • Töötajate sisemine motivatsioon ja hooseisund
 • Töö tulemuslikkust mõjutavad tegurid
 • Haaratus ja hooseisnud (flow)
 • Ootused vahetule juhile


II osa: Töötasud

 • Eesti ja Euroopa palgastatistika
 • Põhipalkade muutused ja muutuste põhjused organisatsioonides
 • Töötajate netotöötasud ja netotöötasu ootused
 • Netotöötasude muutused ja muutuste põhjused
 • Töötasu muutuste prognoos


Lae fail .pdf

KS2015 kaas