Uuringute raportid alla laadimiseks

Raportite alla laadimiseks logige palun oma Profipaketi kasutajakontoga veebilehele sisse.

 

Töötasude ja tööturu uuring sügis-talvel 2016/17 


I osa: Töötasud

 • Eesti palgastatistika
 • Palgainfo Agentuuri töötasude uuring ja analüüs
 • Töötasud oktoobris 2016
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasude muutused
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötasu osad – põhipalk ja muutuvpalk
 • Rahulolu töötasuga


Lae fail .pdf


II osa: Töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

 • Eesti tööturu statistika
 • Tööandjate hinnangud ja käitumine tööturul
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Eelistatud töövormid ja organisatsioonid
 • Tööaja ja -koha korraldus
 • Soodustused
 • Tööga rahulolu
 • Motivatsioon
 • Sidusus tööga
 • Sidusus organisatsiooniga


Lae fail .pdf

ST1617 kaas

 


 

Töötasude ja tööturu uuring kevad-suvel 2016


I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

 • Eesti tööturu statistika
 • Tööandjate hinnangud ja käitumine tööturul
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
 • Töötajate rahulolu, motivatsioon ja sidusus
 • Rahulolu tööga
 • Häirivad olukorrad
 • Motivatsioon
 • Sidusus tööga
 • Sidusus organisatsiooniga
 • Puudumiskäitumine
 • Tööaeg ja tööaja korraldus
 •  

  II osa: Töötasud

 • Tasustamise trendid
 • Eesti palgastatistika
 • Töötajate netotöötasud
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasude muutused
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötasu osad

 • Lae fail .pdf

   

  KS2016 kaas

   


   

  Töötasude ja tööturu uuring sügis-talvel 2015/16


  I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

  • Eesti tööturu statistika
  • Tööandjate ja töötajate hinnangud tööturule
  • Tööandjate reaktsioon tööturu olukorrale
  • Tööotsingu kanalite eelistused
  • Eri rahvustest inimestega koos töötamine
  • Töö asukoht ja töötajate mobiilsus
  • Kaugemal tööl käimise tingimused
  • Valmisolek vahetada töö pärast elukohta
  • Töötajate rahulolu, häirivad olukorrad, motivatsioon ja hooseisund
  • Tööruumidega rahulolu
  • Tööaja korraldus ja tööaeg, rahulolu töaja korraldusega


  II osa: Töötasud

  • Eesti palgastatistika
  • Töötajate töötasud ja tasu ootused
  • Töötasude muutused ja muutuste põhjused
  • Töötasude muutuste prognoos
  • Töötasu osad
  • Soodustused
  • Tasustamise põhimõtted organisatsioonides


  Lae fail .pdf

  ST1516 kaas

   


   

  Töötasude ja tööturu uuring kevad-suvel 2015


  I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, motivatsioon ja hooseisund

  • Eesti ja Euroopa tööturu statistika
  • Tööandjate ja töötajate hinnangud tööturu olukorrale
  • Tööandjate töökohtade arvu muutuse prognoos
  • Tööandjate reageerimine tööjõupuudusele
  • Töötajate tööturukäitumine
  • Töö ja töötajate otsingu kanalite eelistused
  • Tööandja maine
  • Tööandja maine komponentide olulisus
  • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
  • Hea tööandja maine kasutegurid
  • Tööandja maine kujundamise tegevused organisatsioonides
  • Töötajate sisemine motivatsioon ja hooseisund
  • Töö tulemuslikkust mõjutavad tegurid
  • Haaratus ja hooseisnud (flow)
  • Ootused vahetule juhile


  II osa: Töötasud

  • Eesti ja Euroopa palgastatistika
  • Põhipalkade muutused ja muutuste põhjused organisatsioonides
  • Töötajate netotöötasud ja netotöötasu ootused
  • Netotöötasude muutused ja muutuste põhjused
  • Töötasu muutuste prognoos


  Lae fail .pdf

  KS2015 kaas