x

Palgainfo Agentuur

Palgainfo Agentuur (OÜ Tark tööandja) on sõltumatu uuringute agentuur, mis pakub tööturu- ja palgauuringutel põhinevat võrdlevat turuanalüüsi

  • töötasude,
  • töötajate tööturukäitumise,
  • rahulolu, motivatsiooni ja lojaalsuse osas.

 

Agentuur aitab kaasa sellele, et tööandjatel oleks infot konkurentsivõimeliste tasupakettide kujundamiseks ja töövõtjatel adekvaatseteks palgaootusteks.

 

Info kogumiseks viib agentuur kaks korda aastas läbi tööandjate ja töötajate tööturu- ja palgauuringuid. Vaata uuringute läbiviimist ja metoodikat lähemalt.

 

Agentuuri tööturu- ja palgauuringud on osalejate arvult Eestis suurimad.

Tavapäraselt osaleb Palgainfo Agentuuri uuringus üle 10 000 palgatöötaja ning üle 300 organisatsiooni esindaja. Vaata viimase uuringu tulemusi