Agentuur meedias

Lisatasude osatähtsus töötasus on kahanemas

Palgakasv tuleneb eelkõige põhipalkade tõusust

Töötajate aktiivsus tööturul surub põhipalkasid üles

 

Palgainfo Agentuuri 
PRESSITEADE


KaanedKeskmine lisatasude osatähtsus töötasus on aastaga langenud ja põhipalga osa kasvanud, näitavad täna avaldatud Palgainfo Agentuuri töötasude uuringu tulemused. Kui eelmise aasta aprillis oli keskmine tööga seotud regulaarsete lisatasude osatähtsus töötasus keskmiselt 21%, siis selle aasta aprillis oli see 17%.

Sagedamini maksti töötajatele tulemustasu, ületunnitöötasu ja tasu öösel või riiklikel pühadel töötamise eest.

38%-l uuringus osalenutest oli põhipalk viimati muutunud 2017. aastal, 26%-l 2016. aastal, ülejäänutel varem. Seega on üle poolte töötajate töötasu muutust oluliselt mõjutanud põhipalga taseme muutus.

Lisatasude osatähtsus töötasus on vähenenud peaaegu kõikides ametirühmades, suuremad on muutused lihtsamate tööde puhul. Näiteks kui eelmisel kevadel moodustasid lisatasud oskustööliste töötasust 31%, siis sel kevadel oli lisatasude osatähtsus 23%. Lihttööliste töötasus oli lisatasude osatähtsus aasta tagasi 28%, sel kevadel 19%.

„Tööliste seas võib lisatasude osatähtsuse vähenemise põhjus olla lisatasude maksmise põhimõtete muutmine, mida survestavad töötajate rahulolematus lisatasude teenimisvõimalustega ning lisatasude asemel pigem stabiilse põhipalga eelistamine,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

„Lihtsamate tööde tegijate tasustamisel kasutatakse sageli mitmete mõõdikute põhjal arvutatavaid lisatasusid, mis ei pruugi töötajatele arusaadavad olla. Nii võib kaduda seos oma tööpanuse ja töötasu vahel, mis tekitab rahulolematust. Samuti võib lisatasude osatähtsuse vähenemist töötasus lihtsamate tööde puhul mõjutada alampalga kasv, mis suurendab põhipalga osakaalu töötasus. Tööandjate jaoks tähendavad sellised muutused tasustamise jäigemaks muutumist, mis sunnib täpsemalt tööde mahte, tähtaegasid jms planeerima,“ lisas Seeder.

„Tööturu aktiivsus on üsna suur ja paljud töötajad on parematele pakkumistele avatud. Töötajate valmisolek töökohta vahetada surub ka põhipalkasid üles, sest kui töötajal on uus tööpakkumine laual, tekib tal hea võimalus küsida soovitud palka nii uuelt tööandjalt kui ka anda võimalus palgakõrgenduse pakkumiseks olemasolevale tööandjale,“ kommenteeris tulemusi uuringu partner, Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

„Lisaks on aktiivsemaks muutunud ka madalama palgaga lihtsamate tööde tegijad, kelle jaoks töökoha vahetamise peamine argument ongi kindel põhipalk. Uuringu tulemused näitavad, et kui töökuulutuses puudub info pakutava töötasu kohta, jätavad üle pooled töötajad sellele kandideerimata. CV Keskus.ee tööportaalis on praegu juba iga neljas tööpakkumine avaliku palganumbriga – seega on paljud tööandjad valmis muutma oma palgasüsteemi läbipaistvamaks, et lihtsustada personaliotsinguid,“ lisas Auväärt.

Palgainfo Agentuur korraldas tööturu- ja palgauuringu selle aasta mais. Küsitlusele vastas 12 790 inimest, kellest 10 965 oli aprillis tööga hõivatud ja 1825 ei töötanud. Tööandjate uuringus osales 342 organisatsiooni.

Palgainfo Agentuur tutvustab mais läbiviidud tööturu- ja palgauuringu tulemusi lähemalt 24. augustil 2017 kell 13.00–16.00 Tehnopoli Saturni saalis (Teaduspargi 6/1, Tallinn).

Vaata päevakava lähemalt SIIT

 

Uuringu peamiste tulemuste kokkuvõte I osa (pdf) 

Graafikud slaidide kujul (pdf)

 

Graafikud slaidide kujul (pptx) alla laadimiseks

Lae fail .pptx

 

 

 

Taustainfo

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Lisaks põhjalikule töötasu küsimustikule uuritakse töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja tööturukäitumist. Tavapäraselt osaleb küsitlustes üle 10 000 töötaja ja üle 300 organisatsiooni esindaja. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Uuringut toetasid auhindadega ajakiri „Imeline Teadus“, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Loodusvägi, MuaMua Studio, Prisma Peremarket, Saku Õlletehas ja Viking Line.

Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, Innove Rajaleidja, töödisaini labor Vivic, Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

 

Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 


Töötajate rahulolematus palgaga on suurenenud

 

Palgainfo Agentuuri
PRESSITEADE

Vaatamata palkade kasvule ja toimetuleku paranemisele on töötajate rahulolematus oma töötasuga aastaga suurenenud, selgub täna Palgainfo Agentuuri avaldatud uuringutulemustest. Rahulolematus on suur nii põhipalga, lisatasude teenimisvõimaluse kui ka soodustustega. Kui aasta tagasi ei olnud oma põhipalgaga rahul 35% uuringus osalejatest, siis sel kevadel oli neid 39%. Rahulolematus põhipalgaga on kasvanud kõigis töötasu gruppides.

Palgainfo Agentuur viis tööturu- ja palgauuringu läbi selle aasta mais. Küsitlusele vastas 12 790 inimest, kellest 10 965 oli aprillis tööga hõivatud ja 1825 ei töötanud.

„Põhipalgaga rahulolematuse taga võib olla puudulik kommunikatsioon ja tagasiside. Kui töötulemuste hindamisse ei kaasata töötajaid ja tasustamise põhimõtteid ei selgitata piisavalt, võib kaduda seos pingutuse ja tasu vahel ning see tekitab rahulolematust,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Uuringu tulemused näitavad, et pooled (54%) küsitlusele vastanud töötajatest ei näinud selget seost oma panuse ja tasu vahel, 46% ei pidanud oma töötasu motiveerivaks ning 39% leidis, et nende töötasu ei ole õiglane.

„Sageli on palgaga rahulolematuse taga häirivad olukorrad ja rahulolematus teiste teguritega, nt töö huvitavuse, tööprotsesside korralduse või juhtimiskvaliteediga – töötajad soovivad ebamugavuste katteks suuremat kompensatsiooni,“ lisas Seeder.

Töötajate rahulolematus on suur ka lisatasude teenimisvõimalusega – üle pooled (53%) uuringus osalenud töötajatest ei olnud sellega rahul. Võrreldes eelmise aastaga rahulolematus lisatasude teenimisvõimalusega kasvanud ei ole. Rahulolematust lisatasude teenimisvõimalusega mõjutab eelkõige see, kas lisatasusid üldse makstakse ning milline on nende osatähtsus töötasus, näitavad agentuuri uuringutulemused.

Põhipalgaga rahulolematuse kõrval on kasvanud töötajate rahulolematus soodustustega, seda samuti kõigis palgagruppides. Kui aasta tagasi ei olnud tööandja poolt pakutavate soodustustega rahul 43%, siis sel kevadel olid rahulolematud pea pooled – 47%.

„Soodustustega rahulolematust põhjustab kasin ja töötajate ootustele mittevastav hüvede pakett. Mitmetel ametialadel on soodustused saanud loomulikuks tasu paketi osaks, mille pakkumist võetakse enesestmõistetavalt ning nende puudumine tekitab rahulolematust,“ ütles Seeder.

 

Palgainfo Agentuur tutvustab mais läbiviidud tööturu- ja palgauuringu tulemusi lähemalt 21. juunil 2017 kell 12.00-16.00 Tehnopoli Saturni saalis (Teaduspargi 6/1, Tallinn). Töötasude värsked andmed avaldati andmebaasides 19. juunil 2017. Uuringu tulemuste põhjalik kokkuvõte ilmub 21. augustil 2017 ja on kõigile uuringus osalejatele tasuta kättesaadav.

 

Tulemusi tutvustavad slaidid alla laadimiseks:

Lae fail .pptx 

 

 

Taustainfo

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Lisaks põhjalikule töötasu küsimustikule uuritakse töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja tööturukäitumist. Tavapäraselt osaleb küsitlustes üle 10 000 töötaja ja üle 300 organisatsiooni esindaja. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Uuringut toetasid auhindadega ajakiri „Imeline Teadus“, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Loodusvägi, MuaMua Studio, Prisma Peremarket, Saku Õlletehas ja Viking Line.

Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, Innove Rajaleidja, töödisaini labor Vivic, Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Lisainfo:
Palgainfo Agentuur

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.palgainfo.ee

 


PT: Töötajate palgaootus on kasvanud 100 euro võrra

Palgainfo Agentuuri pressiteade

 

Töötajate netopalgaootuse mediaan on kasvanud aastaga 100 euro võrra ehk 8%. Aasta tagasi oli palgaootuse mediaan 1200 eurot, sel kevadel aga 1300 eurot. Palgaootuse mediaan on piir, millest pooled töötajad soovisid oma töö eest vähem ja pooled töötajad rohkem raha kätte saada.

Sama palju ehk 8% on kasvanud ka uuringus osalenud töötajate töötasu, aasta tagasi oli töötajate mediaannetotöötasu 800 eurot, sel kevadel 867 eurot, selgub täna avaldatud Palgainfo Agentuuri ja partnerite värsketest uuringutulemustest.

Netopalk ja palgaootus

Palgainfo Agentuur viis tööturu- ja palgauuringu läbi selle aasta mais. Küsitlusele vastas 12 790 inimest, kellest 10 965 oli aprillis tööga hõivatud ja 1825 ei töötanud.

Töötajate palgaootus on tõusnud eelkõige madalama palgaga töötajate gruppides, kus ka palgasurve ehk erinevus saadava ja oodatava palga vahel on suurem.

Palgasurve on suurem korrakaitse töötajate, nt turvatöötajate, sotsiaaltöö tippspetsialistide ning kaubanduse müügi- ja teenindustöötajate ametitel. Nendes gruppides on ka keskmine palgatase madalam.

Paremini vastavad töötasud ootustele info- ja telekommunikatsiooni tippspetsialistide, ehituse oskustööliste ning ostu-, müügi- ja turundusvaldkonna juhtide ametirühmades.

Töötajate toimetulek oma töötasuga on aasta-aastalt paranenud. Kui 2015. a sügisel tuli oma palgaga hästi või väga hästi toime 15% uuringus osalenud töötajatest, siis sel kevadel oli neid 23%. Kehvasti või väga kehvasti tuli oma palgaga toime kolmandik (33%) 2015. a sügisel küsitlusele vastanutest, sel kevadel oli neid 27%. Ülejäänud töötajad tulevad oma töötasuga keskmiselt toime.

Palgainfo Agentuur tutvustab mais läbiviidud tööturu- ja palgauuringu tulemusi lähemalt 21. juunil 2017 kell 12.00-16.00 Tehnopoli Saturni saalis (Teaduspargi 6/1, Tallinn).

Vaata päevakava lähemalt SIIT.

Värsked mais kogutud töötasude andmed on avaldatud Palgainfo Agentuuri töötasude andmebaasides. Vaata lähemalt siit.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Lisaks põhjalikule töötasu küsimustikule uuritakse töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja tööturukäitumist. Tavapäraselt osaleb küsitlustes üle 10 000 töötaja ja üle 300 organisatsiooni esindaja. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Uuringut toetasid auhindadega ajakiri „Imeline Teadus“, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Loodusvägi, MuaMua Studio, Prisma Peremarket, Saku Õlletehas ja Viking Line.

Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, Innove Rajaleidja, töödisaini labor Vivic, Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Lisainfo:
Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
56885066

 

Vaata ka

Äripäev: Palgaootus vallutab tippe

Kommentaar Kuku raadiole


PT: Täna algava Eesti suurima töötajate küsitluse fookuses on tööga seotud emotsioonid

Palgainfo Agentuuri PRESSITEADE

Täna, 4. mail, algab Palgainfo Agentuuri ja partnerite igakevadine töötajate küsitlus, mille fookuses on tööga seotud emotsioonid ning nende mõju motivatsioonile ja lojaalsusele.

„Varem läbiviidud uuringute tulemused näitavad, et emotsionaalsel sidususel oma töö ja organisatsiooniga on töötajate käitumisele suur mõju. Töötajad, kellele meeldib nende töö ja kes on uhked, et nad töötavad just selles organisatsioonis, on rohkem motiveeritud ja lojaalsemad. Kuidas aga selline suhtumine kujuneb, millist rolli mängivad igapäevaselt kogetud tunded, töötingimused ja isiksuseomadused, seda seekord uurimegi,“ ütles Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Lisaks põhjalikule töötasu küsimustikule uuritakse töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja tööturukäitumist. Tavapäraselt osaleb küsitlustes üle 10 000 töötaja ja üle 300 organisatsiooni esindaja. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Küsitlusele saab vastata eesti ja vene keeles maikuu jooksul. 

Uuringu esmased tulemused avaldatakse 19. juunil 2017, põhjalik kokkuvõte ilmub 21. augustil 2017.

Uuringus osalemine on tasuta, samuti on uuringu peamised tulemused osalejatele tasuta.

Uuringus osalejatele on pannud välja auhinnad ajakiri „Imeline Teadus“, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Loodusvägi, MuaMua Studio, Prisma Peremarket, Saku Õlletehas ja Viking Line.

Uuringut aitavad läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, Innove Rajaleidja, töödisaini labor Vivic, Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Lisainfo:
Palgainfo Agentuur

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.palgainfo.ee

 


PT: 2017. a. on oodata suuremat palgasurvet müügitöötajate ja lihttööliste ametirühmades

Palgainfo Agentuuri
PRESSITEADE

2017. a. on oodata suuremat palgasurvet müügi- ja teenindustöötajate ning lihttööliste ametirühmas, kus on ka kehvem toimetulek ning madalam lojaalsus, näitavad täna avaldatud Palgainfo Agentuuri töötasude uuringu värsked tulemused.

Palgasurve 2017Müügi- ja teenindustöötajate mediaannetotöötasu oli eelmise aasta sügisel 512 eurot, unistuste palk 930 eurot kätte (mediaan). Lihttööliste mediaannetotöötasu oli 556 eurot, netopalgasoov aga 943 eurot (mediaan), mis on küll saadavast palgast oluliselt suurem, kuid jääb keskmisele töötasule ja palgaootusele üsna palju alla.

Keskmine netotöötasu oli Agentuuri uuringu andmetel eelmise aasta oktoobris 956 eurot, mediaan 838 eurot. Keskmine netopalgaootus oli 1456 eurot, mediaan 1200 eurot kätte. Töötajate palgaootus on tavapäraselt 30% suurem kui saadav töötasu ja iseloomustab palka, mille pärast enamik töötajatest on valmis töökohta vahetama, sh ka mõnele muule ametile liikuma.

Oma palgaga toimetulevate töötajate osatähtsus on kasvanud kõigis ametirühmades, sh ka müügitöötajate ja lihttööliste seas. Vaatama sellele ei tule ligi pooled müügitöötajad ja lihttöölised (vastavalt 47% ja 46%) oma palgaga majanduslikult toime. Kehv toimetulek vähendab töötajate lojaalsust ja sunnib ringi vaatama paremate teenimisvõimaluste järele.

Keskmine töötasu muutus jääb 2017. a. esimeses pooles 4-9% piiresse, kuid see ei puuduta kõiki organisatsioone ega töötajaid.

Ka 2017. a. veavad palgatõusu peamiselt kõrgemapalgalised juhid ja tippspetsialistid, kuid aasta esimeses pooles on oodata 3-9%-list palgatõusu ka osadel müügitöötajatel, oskustöölistel ja lihttöölistel. Palkasid surub ülespoole eelkõige vajalike töötajate puudus, mis teravdab tööandjate vahelist konkurentsi ning paneb madalapalgalised töötajad tööturul aktiivsemalt liikuma.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid, töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Seekordne uuring viidi läbi novembris 2016 ja selles osales 11255 töötajat ja tööotsijat ning 404 organisatsiooni. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Agentuur avaldas täna põhjaliku töötasude uuringu tulemuste kokkuvõtte „Töötasud ja trendid tasustamises sügis-talvel 2016/17“. E-väljaanne on saadaval tasuta kõigile uuringus osalejatele, teistele tellimisel.

Uuringut toetasid auhindadega ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Loodusvägi, MuaMua Studio, Prisma Peremarket, Saku Õlletehas, Viking Line ja Ühinenud Ajakirjad.

Uuringu partnerid on Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, Targa töö ühing ning Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Vaata ka uuringu lühikokkuvõtet.

Lisainfo:
Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.palgainfo.ee