x

Agentuur meedias

Millistel ametikohtadel on palk kasvanud kõige enam?

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri andmed, mis pärinevad üle 14 000 osalejaga tööturu-uuringust, näitavad, et levinud ametikohtade võrdluses on klienditeenindajate palgatasemed kasvanud neli korda kiiremini kui müügijuhtide ja kaks korda kiiremini kui õpetajate palgad. Tööandjate pakutav avalik palgalagi on aga paljudel ametikohtadel ametiala keskmisest palgast veelgi kõrgemal.

Levinud ametikohtade võrdluses on kõige kiiremini kasvanud klienditeenindajate ja autojuhtide palgatasemed. Klienditeenindajate brutopalga mediaan kerkis 704 eurole ja autojuhtidel 900 eurole. Kiirelt on kasvanud ka raamatupidajate palk, kus brutopalga mediaan on 1533 eurot. Tarkvara arendajate brutopalk ületab küll 2000 euro piiri (2185 eurot), kuid palgamediaan on aasta võrdluses pisut langenud.

„Nõudlus töökäte järele on kasvanud pea kõikides valdkondades, mis suurendab ka palgasurvet,“ kommenteeris tulemusi Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „2018. aastal avaldatud tööpakkumisi analüüsides näeme, et mitmetel ametikohtadel on avalikult pakutav palgalagi (kõrgeim palk, mida tööpakkumisel avalikult pakutakse) brutopalga mediaanist kõrgemal. See viitab asjaolule, et tööandjad proovivad töötajaid üle meelitada ametiala keskmisest kõrgema palgaga. Eriti tugevalt on taolist palgasurvet märgata müügi- ja IT-sektoris, kus näiteks tarkvara arendajatele on tööandjad valmis pakkuma 2966-eurost brutokuupalka, kuigi ametiala brutopalga mediaan on tunduvalt madalam ja moodustab 2185 eurot.“

Müügitöötajate kiire palgatõus tööjõupuudust ei leevenda.

„Müügi- ja teenindustöötajate palkasid on surunud üles poole alampalga tõus. Samuti on seda mõjutanud terav tööjõupuudus kaubanduses ja teeninduses,“ kommenteeris tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Uuringu tulemused näitavad, et võrreldes teiste töötajatega, tulevad müügi- ja teenindustöötajad oma töötasuga kehvemini toime ja on tööturul aktiivsemad. Kui töötaja poolt saadav palga suurus ei taga piisavalt head toimetulekut, on ka tema lojaalsust tööandjal keerulisem kujundada ja veidi kõrgem palk meelitab töökohta vahetama,“ lisas Kadri Seeder.

„Olukorra paranemist tööjõu osas ei ole müügi- ja teenindussektoris lähimal ajal ette näha ning seda ei parandaks ilmselt ka kiirem palgatõus – noored tööturule sisenejad on nõus ehk ajutiselt seda tööd tegema, kuid pikemas perspektiivis nähakse ennast siiski teistes ametites. Välismaalt tulijate palkamist takistab aga eesti keele oskuse nõue. Vahetustega töö, sh nädalavahetustel ja õhtusel ajal töötamine, piirab omakorda potentsiaalsete töötajate leidmist lastevanemate hulgast,“ lisas Kadri Seeder.

Mediaani muutus valitud ametitel

 

LISAMATERJALID:

Brutopalga mediaan ja keskmine pakutav palgalagi populaarsetel ametikohtadel.

Ametikoht Brutotöötasu (mediaan) Muutus okt 2016/2017 Keskmine tööpakkumisel pakutav palgalagi (2018)
Tarkvara arendaja 2 185 € -3% 2966 €
Müügijuht 1 700 € 4% 2338 €
Raamatupidaja - tippspetsialist 1 533 € 10% 1675 €
Müügiesindaja 1 307 € 3% 2235 €
Klassiõpetaja 1 200 € 8% 1160 €
Sekretär-asjaajaja, sekretär-juhiabi 1 050 € 6% 1284 €
Tööstuse ja tootmise oskustöötaja 993 € 5% 1121 €
Sõiduauto-, takso- või pakiautojuht 900 € 13% 985 €
Kokk 750 € 8% 1149 €
Klienditeenindaja kaupluses 704 € 17% 928 €

Veerand töötajatest kavatseb lähiajal töökohta vahetada

PRESSITEADE

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värske, üle 14 000 osalejaga tööturu-uuringu tulemused näitavad, et aktiivsus tööturul on erakordselt suur: 80% töötajatest on avatud uutele tööpakkumistele ja 28% ei kavatse oma praeguse tööandja juures töötada kauem kui aasta. Seega muutub uute töötajate leidmine ja enda juures hoidmine tööandjate jaoks järjest keerulisemaks ja kallimaks.

Tööturul on aktiivsemad eelkõige kehvemini toime tulevad madalama palgaga töötajad. Aktiivselt tööd otsivad vastajad teenisid keskmiselt 873 eurot kätte, tööpakkumistele avatud vastajad 1023 eurot ja üldse mitte tööd otsivad töötajad 1060 eurot kätte. Samas ei pruugi ka suurem palk tagada töötajate lojaalsust. Kuigi aktiivseid tööotsijaid oli üle mediaantasu (900 eurot kätte) teenivate töötajate seas vähem (alla 10%), oli suurem osa (71%) neist avatud pakkumistele, selgus Eesti suurimast töötasu- ja palgauuringust.

„Iga neljas töötaja plaanib töökohavahetust – Eesti tööturg on muutunud erakordselt aktiivseks, mida kinnitab ka kiirelt kasvav kandideerimiste arv,“ ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Lisaks tööga rahulolematutele töötajatele, kellest kaks kolmandikku (66%) plaanis lähiajal töökohavahetust, kavatses ka 18% tööga rahulolevaid töötajaid lähemal kuuel kuul töökohta vahetada,“ lisas Henry Auväärt.

Viis aastat või kauem plaanib oma praeguse tööandja juures töötada alla kolmandiku (30%) vastajatest. Üle veerandi (28%) kavatseb aga lahkuda juba aasta jooksul. 16–24-aastastest noortest ei kavatsenud oma praeguse tööandja juures kauem kui aasta töötada pea pooled (44%). „Seega näitavad uuringu tulemused, et pikaajaline staaž ühe tööandja juures hakkab ajalukku kaduma ja sage töökohavahetus saab uueks normaalsuseks,“ kommenteeris uuringu tulemusi Henry Auväärt.

SoodustusedLisaks heale põhipalgale mängivad töötajate rahulolu ja töökohavahetuse juures olulist rolli ka lisatasud ja soodustused – kas töötajatel on võimalusi lisaraha teenimiseks ning milline on soodustuste pakett. Uuringu tulemused näitavad, et põhipalga kõrval on rahulolematus suur just lisatasude teenimisvõimaluse ja soodustustega. Mitmed soodustused ja hüved on saanud iseenesestmõistetavaks töötingimuste osaks, millega värbamisel enam ei eristu, kuid mille puudumisel inimesed kandideerimisest loobuvad.

„Kuigi paljud organisatsioonid pakuvad töötajatele mitmeid soodustusi, ei olnud soodustustega rahul 41% uuringus osalenud töötajatest,“ kommenteeris tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

„Soodustustega rahulolematust mõjutab pakutavate soodustuste hulk ja nende vastavus töötaja eelistustele. Pooled vastajad (50%) leidsid, et soodustused ei vasta nende eelistustele ja 54%, et soodustusi ei pakuta piisavalt. Suuremat rahulolematust põhjustab see, kui tööandja ei paku mitmetes sektorites iseenesestmõistetavaks saanud hüvesid nagu näiteks erialaste täienduskoolituste kulude katmine, tasuta kohvi, tee ja joogivee pakkumine ning paindlik tööaeg. Kuigi ligi pooled (48%) töötajatest pidasid soodustusi oluliseks tasupaketi osaks, eelistaksid üle pooled (58%) soodustuste asemel suuremat põhipalka,“ lisas Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur tutvustab uuringu tulemusi 15. veebruaril 2018, vaadake lähemalt

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. 2017. aasta oktoobris Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee korraldatud tööandjate tööturuküsitluses osales 852 tööandjat, novembris toimunud töötajate tööturu- ja palgauuringus 14 215 töötajat ning tööotsijat. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Vaadake ka uuringu tulemuste lühitutvustust.

Uuringut aitasid korraldada Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, juhtide ja meeskondade koolitaja Motivaator.ee, Innove Rajaleidja ning Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) on aastal 2000 loodud Eesti suurim tööportaal, mida külastati 2018. aasta jaanuaris enam kui 1 300 000 korda.

Lisainfo:

Mob: 56885066
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Meediakajastus

Intervjuu: Töökoha vahetamine. Kadri Seeder

Kanal2 Reporter 12.02.2018 

TV3 Seitsmesed uudised 12.02.2018

 


Tööjõupuudus mitmetes sektorites kergitab palkasid ka järgmisel aastal

Palgainfo Agentuuri PRESSITEADE

Kiire palgakasvu peamine põhjus on tööjõupuudus mitmetes sektorites, mis sunnib tööandjaid värbamisel aktiivsemad olema ja paremaid palgapakkumisi tegema, selgus Palgainfo Agentuuri ja partnerite novembris 2017 läbi viidud tööturu- ja palgauuringust.

Palgainfo Agentuur tutvustab uuringu tulemusi täna, 19. detsembril 2017 kell 12.00-16.00 Tehnopoli Saturni saalis (Teaduspargi 6/1, Tallinn)

Seminari päevakava vaadake palun siit.

Kuigi kaks kolmandikku töötajatest (68%) on tööpakkumistele avatud, võib töökoha vahetamise takistuseks saada kõrge palgaootus. Uuringu tulemused näitavad, et töötajate palgaootuse mediaan on kasvanud aastaga kahesaja euro võrra ning on 1400 eurot netos.

Eelmise sügisega võrreldes on rohkem kasvanud keskastme spetsialistide, lihttööliste ja oskustööliste palgaootus. Palgasurve on suurem müügi- ja teenindustöötajate ametirühmas, kus ka keskmine palgatase ja toimetulek on madalam.

Tööandjate hinnangul on kõige olulisem tegur, mis sunnib neid töötajate põhipalkasid muutma, tööjõupuudus. Üle poolte (52%) Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse küsitlusele vastanud organisatsioonidest oli möödunud kuue kuu jooksul põhipalkasid tõstnud, 44% plaanis põhipalkade muutust järgmisel kuuel kuul. Keskmiselt kavatsetakse põhipalkasid organisatsioonides tõsta 3–4% ja 5–6% kõigil või osadel töötajatel.

Madalama palgaga tegevusaladel mõjutab töötasude tõusu järgmisel aastal riikliku miinimumpalga kasv 470 eurolt 500-le. Keskmise palga kasvu kiirendavad mitmes tööjõumahukas sektoris sõlmitud palgalepped, näiteks hariduses, tervishoius ja transpordis tõusevad palgad 7–8% või rohkem. Muutused maksuvaba tulu arvestamises jätavad suurele osale töötajaskonnast rohkem raha kätte, mis võib mõneks ajaks palgasurvet leevendada.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Oktoobris Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse korraldatud tööandjate tööturuküsitluses osales 852 tööandjat, novembris toimunud töötajate tööturu- ja palgauuringus 14 215 töötajat ning tööotsijat. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Uuringusse kaasamist toetasid auhindadega Äripäev, Ühinenud Ajakirjad, Loodusajakiri, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Prisma Peremarketi ja Viking Line.

Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, juhtide ja meeskondade koolitaja Motivaator.ee, Innove Rajaleidja ning Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Slaidid alla laadimiseks (pptx)

Lae fail .pptx

 

 

Meediakajastus

Kuku raadio
Intervjuu: palgainfo agentuuri uuring

 

Raadio 4
Зарплатные ожидания работников стремительно выросли

 

Postimees
Värbamine on muutunud ülekuulamisest pimekohtinguks

Positmees
Kadri Seeder: töötajad tunnevad, et jõupositsioon on käes

Postimees
Vaata, kui paljud Eesti inimesed saavad sinuga sarnast palka

Äripäev
Töötaja üleostmine nõuab müügitööd

Ärileht
Madalapalgalised teavad järjest rohkem oma hinda: lihttöö tegija nõuab suuremat tasu ja tööd kontoris

TV 3 Seitsmesed uudised

Tallinna TV uudised

 

Lisainfo:
Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 


Töötajate palgaootused kasvavad jõudsalt

14. detsember 2017
Palgainfo Agentuuri PRESSITEADE

Töötajate palgaootuse mediaan on kasvanud aastaga kahesaja euro võrra ning on 1400 eurot netos, näitavad Palgainfo Agentuuri novembris korraldatud töötajate küsitluse tulemused. Erinevused palgaootustes on kasvanud – poolte uuringus osalenud töötajate netopalgaootus jäi sel sügisel 1000–2000, aasta tagasi 1000–1800 euro vahele. Töötajate keskmine netopalgaootus kasvas aastaga 7,1%, aasta tagasi oli keskmine netopalgaootus 1456 eurot, selle aasta sügisel 1560 eurot.

Uuringus osalenud töötajate keskmine netotöötasu oli oktoobris 2017. a 1013 eurot, mediaannetotöötasu, millest pooled töötajad rohkem ja pooled vähem teenisid, oli 900 eurot. Keskmine netotöötasu kasvas võrreldes möödunud aasta oktoobriga 6%, mediaantöötasu 7,4%.

„Töötajate palgaootus iseloomustab töötajate soove tööalaselt edasi liikuda, samuti palganumbrit, mille pärast suure tõenäosusega ollakse valmis töökohta vahetama. Palkasid ja palgaootusi surub üles tööjõupuudus paljudes sektorites, mis suurendab nii tööandjate kui töötajate aktiivsust tööturul,“ kommenteeris tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Tunnetades oma jõupositsiooni turul on töötajad ka julgemad palga küsimisel,“ lisas ta.

47% töötajaist on saanud kutse tööle kandideerimiseks

Värskest uuringust selgus, et pea iga teine töötaja on saanud kutse tööle kandideerimiseks kas otse tööandjalt, personalivahendusfirmalt või tuttavalt. „Lisaks märkis 68% töötajatest, et nad on uutele tööpakkumistele avatud ning rohkem kui iga neljas töövõtja plaanis lähiajal töökohta vahetada“, ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Tulemused peegeldavad tööandjate kasvavat värbamisaktiivsust, mis innustab ka töötajaid otsima uusi võimalusi parematele töökohtadele liikumiseks,“ lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Oktoobris Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse korraldatud tööandjate tööturuküsitluses osales 852 tööandjat, novembris toimunud töötajate tööturu- ja palgauuringus 14 215 töötajat ning tööotsijat. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Agentuur tutvustab uuringu tulemusi põhjalikumalt 19. detsembril 2017 kell 12.00-16.00 toimuval seminaril. Ajakirjanikud on oodatud üritust kajastama.

Päevakava vaadake palun siit.

Uuringusse kaasamist toetasid auhindadega Äripäev, Ühinenud Ajakirjad, Loodusajakiri, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Prisma Peremarketi ja Viking Line.

Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, juhtide ja meeskondade koolitaja Motivaator.ee, Innove Rajaleidja ning Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Vaata uuringu tulemuste avaldamise kohta lähemalt


Lisainfo:
Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Netotootasud ST1718

 

Netotootasu ootused ST1718


Süvenev tööjõupuudus vaevab kõiki sektoreid

Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee ja Palgainfo Agentuuri igasügisesest tööandjate uuringust selgus, et juba praegu tuntav tööjõupuudus on süvenev probleem. Järgneva kuue kuu jooksul sooviks uusi töötajaid värvata suurem osa uuringus osalenud ettevõttest ja organisatsioonidest. Tööjõupuudus on märkimisväärselt suurendanud ka tööandjate plaane palgatasemeid üle vaadata. Palgatõusu veavad värske uuringu alusel avaliku sektori tööandjad, kus 79% vastanutest plaanib lähiajal töötajate põhipalka tõsta.

„Käesoleva aasta oktoobrikuus osales meie iga-aastases, juba üheksandat järjestikust sügist korraldatud tööturu-uuringus, üle 800 tööandja erinevatest Eesti piirkondadest ja erinevatelt tegevusaladelt, kes annavad tööd kokku umbes 66 000 inimesele,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Kaks kolmandikku vastanud tööandjatest soovib järgneva kuue kuu jooksul palgata uusi töötajaid ja pooled uusi töökohti luua.“

„Enim on uute töötajate värbamisele avatud elektri- ja gaasivarustuse ning energeetikasektori tööandjad, kuid väga tugev nõudlus on ka IT-, turva-, tehnika ja majutuse tegevusaladel,“ lisas Henry Auväärt. „Sobivate töökäte leidmisega on Eesti tööandjad aga raskustes. Statistikaameti andmetel oli selle aasta teises kvartalis Eestis täitmata ligi 12 000 töökohta, mis oli viimase üheksa aasta suurim näitaja. Lisaks väheneb tööealiste hulk rahvastikuprognoosi andmetel demograafiliste muutuste tõttu iga aastaga 3 000–5 000 inimese võrra.“

Henry Auväärti sõnul on töökäte puudus väljendumas ka palgarallis. „Nõudluse suurenemine on kasvatanud nii tööotsijate palgaootuseid kui ka pannud tööandjaid töötajate palgatasemeid üle vaatama,“ sõnas Henry Auväärt. „Samas ei tohi aga lasta tekkida illusioonil, et kõikide inimeste palk on kasvamas. Tööturu-uuringust joonistus selgelt välja, et palgatõus puudutab enim spetsialiste. Iga teine palgatõusu plaaniv tööandja kavatseb tõsta just spetsialistide palku.“

Valdkondade lõikes on palgatõusu planeerimas aga suurim arv avaliku sektori tööandjaid – koguni 79% avaliku sektori ettevõtjatest kavandab järgmise kuue kuu jooksul palgatõusu. Enam kui 60% tööandjatest on valmistumas palgatõusuks ka loodusvarade-, halduse- ja abitegevuste-, õigusala-, hariduse-, infotehnoloogia- ning mehaanika ja tehnika tegevusaladel.

Eesti suurim tööportaal CV Keskus (www.cvkeskus.ee) ja sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur (www.palgainfo.ee) korraldavad kaks korda aastas ühist tööandjate uuringut. Uuringu eesmärgiks on selgitada välja Eesti ettevõtjate hinnangud tööturu olukorrale ning toimunud ja plaanitavad palkade muutused. Novembris jätkub uuring organisatsioonide põhjaliku töötasude uuringu ning suuremahulise töötajate küsitlusega, mille fookuses on tulemustasud ja soodustused ning töötajate ootused tööandjatele.