Agentuur meedias

Töötajate palgaootused kasvavad jõudsalt

14. detsember 2017
Palgainfo Agentuuri PRESSITEADE

Töötajate palgaootuse mediaan on kasvanud aastaga kahesaja euro võrra ning on 1400 eurot netos, näitavad Palgainfo Agentuuri novembris korraldatud töötajate küsitluse tulemused. Erinevused palgaootustes on kasvanud – poolte uuringus osalenud töötajate netopalgaootus jäi sel sügisel 1000–2000, aasta tagasi 1000–1800 euro vahele. Töötajate keskmine netopalgaootus kasvas aastaga 7,1%, aasta tagasi oli keskmine netopalgaootus 1456 eurot, selle aasta sügisel 1560 eurot.

Uuringus osalenud töötajate keskmine netotöötasu oli oktoobris 2017. a 1013 eurot, mediaannetotöötasu, millest pooled töötajad rohkem ja pooled vähem teenisid, oli 900 eurot. Keskmine netotöötasu kasvas võrreldes möödunud aasta oktoobriga 6%, mediaantöötasu 7,4%.

„Töötajate palgaootus iseloomustab töötajate soove tööalaselt edasi liikuda, samuti palganumbrit, mille pärast suure tõenäosusega ollakse valmis töökohta vahetama. Palkasid ja palgaootusi surub üles tööjõupuudus paljudes sektorites, mis suurendab nii tööandjate kui töötajate aktiivsust tööturul,“ kommenteeris tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Tunnetades oma jõupositsiooni turul on töötajad ka julgemad palga küsimisel,“ lisas ta.

47% töötajaist on saanud kutse tööle kandideerimiseks

Värskest uuringust selgus, et pea iga teine töötaja on saanud kutse tööle kandideerimiseks kas otse tööandjalt, personalivahendusfirmalt või tuttavalt. „Lisaks märkis 68% töötajatest, et nad on uutele tööpakkumistele avatud ning rohkem kui iga neljas töövõtja plaanis lähiajal töökohta vahetada“, ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Tulemused peegeldavad tööandjate kasvavat värbamisaktiivsust, mis innustab ka töötajaid otsima uusi võimalusi parematele töökohtadele liikumiseks,“ lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Oktoobris Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse korraldatud tööandjate tööturuküsitluses osales 852 tööandjat, novembris toimunud töötajate tööturu- ja palgauuringus 14 215 töötajat ning tööotsijat. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Agentuur tutvustab uuringu tulemusi põhjalikumalt 19. detsembril 2017 kell 12.00-16.00 toimuval seminaril. Ajakirjanikud on oodatud üritust kajastama.

Päevakava vaadake palun siit.

Uuringusse kaasamist toetasid auhindadega Äripäev, Ühinenud Ajakirjad, Loodusajakiri, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Prisma Peremarketi ja Viking Line.

Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, juhtide ja meeskondade koolitaja Motivaator.ee, Innove Rajaleidja ning Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Vaata uuringu tulemuste avaldamise kohta lähemalt


Lisainfo:
Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Netotootasud ST1718

 

Netotootasu ootused ST1718


Süvenev tööjõupuudus vaevab kõiki sektoreid

Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee ja Palgainfo Agentuuri igasügisesest tööandjate uuringust selgus, et juba praegu tuntav tööjõupuudus on süvenev probleem. Järgneva kuue kuu jooksul sooviks uusi töötajaid värvata suurem osa uuringus osalenud ettevõttest ja organisatsioonidest. Tööjõupuudus on märkimisväärselt suurendanud ka tööandjate plaane palgatasemeid üle vaadata. Palgatõusu veavad värske uuringu alusel avaliku sektori tööandjad, kus 79% vastanutest plaanib lähiajal töötajate põhipalka tõsta.

„Käesoleva aasta oktoobrikuus osales meie iga-aastases, juba üheksandat järjestikust sügist korraldatud tööturu-uuringus, üle 800 tööandja erinevatest Eesti piirkondadest ja erinevatelt tegevusaladelt, kes annavad tööd kokku umbes 66 000 inimesele,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Kaks kolmandikku vastanud tööandjatest soovib järgneva kuue kuu jooksul palgata uusi töötajaid ja pooled uusi töökohti luua.“

„Enim on uute töötajate värbamisele avatud elektri- ja gaasivarustuse ning energeetikasektori tööandjad, kuid väga tugev nõudlus on ka IT-, turva-, tehnika ja majutuse tegevusaladel,“ lisas Henry Auväärt. „Sobivate töökäte leidmisega on Eesti tööandjad aga raskustes. Statistikaameti andmetel oli selle aasta teises kvartalis Eestis täitmata ligi 12 000 töökohta, mis oli viimase üheksa aasta suurim näitaja. Lisaks väheneb tööealiste hulk rahvastikuprognoosi andmetel demograafiliste muutuste tõttu iga aastaga 3 000–5 000 inimese võrra.“

Henry Auväärti sõnul on töökäte puudus väljendumas ka palgarallis. „Nõudluse suurenemine on kasvatanud nii tööotsijate palgaootuseid kui ka pannud tööandjaid töötajate palgatasemeid üle vaatama,“ sõnas Henry Auväärt. „Samas ei tohi aga lasta tekkida illusioonil, et kõikide inimeste palk on kasvamas. Tööturu-uuringust joonistus selgelt välja, et palgatõus puudutab enim spetsialiste. Iga teine palgatõusu plaaniv tööandja kavatseb tõsta just spetsialistide palku.“

Valdkondade lõikes on palgatõusu planeerimas aga suurim arv avaliku sektori tööandjaid – koguni 79% avaliku sektori ettevõtjatest kavandab järgmise kuue kuu jooksul palgatõusu. Enam kui 60% tööandjatest on valmistumas palgatõusuks ka loodusvarade-, halduse- ja abitegevuste-, õigusala-, hariduse-, infotehnoloogia- ning mehaanika ja tehnika tegevusaladel.

Eesti suurim tööportaal CV Keskus (www.cvkeskus.ee) ja sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur (www.palgainfo.ee) korraldavad kaks korda aastas ühist tööandjate uuringut. Uuringu eesmärgiks on selgitada välja Eesti ettevõtjate hinnangud tööturu olukorrale ning toimunud ja plaanitavad palkade muutused. Novembris jätkub uuring organisatsioonide põhjaliku töötasude uuringu ning suuremahulise töötajate küsitlusega, mille fookuses on tulemustasud ja soodustused ning töötajate ootused tööandjatele.


Palgainfo Agentuur kutsub töötasude võrdlusuuringusse

FB kujundus banner

Palgauuringu fookuses on lisatasud ja soodustused

Palgainfo Agentuur kutsub töötajaid ja tööotsijaid osalema Eesti suurimas tööturu- ja palgauuringus ning võrdlema oma töötasusid teistega.

Küsitlusele saab vastata novembrikuu jooksul. Värsked töötasude andmed avaldatakse juba enne jõule.

Alusta siit

 

„Töötasude erinevused on Eestis üsna suured ja sõltuvad ettevõtte tegevusalast ja piirkonnast, töötajate arvust, omanikust jpm. Seepärast ei piisa oma ameti töötasu taseme hindamiseks ja palgaootuse kujundamiseks ainult keskmise palga statistikast. Palgainfo Agentuuri uuringus osalejad saavad tasuta põhjaliku ülevaate küsitluse tulemustest ning juurdepääsu töötasude andmebaasile, kus saab erinevaid töötasusid võrrelda,“ ütles agentuuri juht Kadri Seeder.

Lisaks töötasudele uuritakse põhipalga ja lisatasude osatähtsust töötasus, soodustuste pakkumist ja kasutamist, töötasude muutusi, samuti töötajate tööturukäitumist ning ootusi tööandjale. Eraldi on fookuses töötajate hinnangud vahetule juhile – uuritakse, millised vahetu juhi käitumisviisid mõjutavad rohkem töötajate suhtumist organisatsiooni, rahulolu ja lojaalsust.

Vastajatel palutakse ka prognoosida, milline on nende töötasu kuue kuu pärast ning kuivõrd mõjutab töötasu muutust 2018. aastast kehtima hakkav palga uus alammäär ning muutused maksuvaba tulu arvestamises.

Kõik uuringus osalejad saavad lisaks tulemustele ka ajakirja Imeline Teadus kahe kuu kinketellimuse, ajakirjade Kodu & Aed, Kodutohter või TM Kodu & Ehitus ühe kuu kinketellimuse. Samuti loositakse vastajate vahel välja ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Prisma Peremarketi ja Viking Line’i kinkekaardid.

Uuringut aitavad läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, juhtide ja meeskondade koolitaja Motivaator.ee, Innove Rajaleidja ning Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Sel aastal korraldati tööandjate tööturuküsitlus koostöös CV Keskusega oktoobris ja sellele vastas 852 tööandjat. Palgaandmeid kogutakse organisatsioonidelt novembris. Novembri alguses avatud töötajate küsitlusele on tänaseks vastanud juba üle 3000 inimese, tavapäraselt osaleb üle 10 000 töötaja. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Lisainfo:
Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 


Pea iga teine tööandja valmistub töötajate palku tõstma

Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värskest tööandjate uuringust selgus, et 46% tööandjatest plaanib tõsta töötajate palgataset. Uusi töökohti soovitakse luua igas teises ettevõttes ja 72% tööandjatest kavatseb värvata lisatööjõudu.

„Üheksandat järjestikust sügist korraldatud tööturu-uuringus on tänase seisuga osalenud erinevatest piirkondadest ja tegevusaladelt üle 500 tööandja, kes annavad tööd umbes 40 000 inimesele,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Osalejatest ligi pooled (46%) plaanivad tõsta lähiajal töötajate põhipalkasid, mis näitab, et suur osa tööandjatest tunnetavad jätkuvalt palgasurvet ja kavatsevad töötajate ootustele vastata. Möödunud aastal plaanis palgatõusu kolmandik (33%) tööandjatest.“

„Kõigil oma organisatsiooni töötajatel soovib lähiajal põhipalka tõsta 16% vastanud tööandjatest. Teistes uuringus osalenud ettevõtetes puudutab kavandatud palgatõus osasid töötajate gruppe või üksikuid töötajaid. Tööandjate plaanitav palgatõus jääb enamasti 10% piiridesse,“ lisas Henry Auväärt. „Ligi kolmandik (29%) tööandjatest ei kavatse palkasid muuta, neljandik (25%) ei ole täna veel palgamuutuste osas oma otsust langetanud ja väike osa (0,4%) tööandjatest plaanib palku hoopis langetada, mis puudutab aga ainult üksikuid töötajaid.“

Henry Auväärti sõnul on tööotsijate palgaootused kasvanud, kuid samaaegselt on kasvanud ka töötajate rahulolematus oma põhipalgaga, mis avaldab tööandjatele tugevalt survet palgatasemete korrigeerimisel.

Uusi töötajaid plaanivad järgneva kuue kuu jooksul palgata 72% tööandjatest ja lisatöökohti soovitakse luua igas teises ettevõttes. „Tööandjate kõrgele tööjõuvajadusele avaldab kindlasti mõju ka töötajate erakordne liikuvus tööturul – kevadel Palgainfo Agentuuri, CV Keskuse ja teiste partnerite poolt korraldatud uuringus leidsid koguni 72% vastanutest, et on avatud uutele tööpakkumistele. Vabade ametikohtade arv võib järgmisel poolaastal kasvada, kuna tööjõupuudusest tulenevalt jääb Eesti tööturg lisatöökohtade täitmisega hätta,“ sõnas Henry Auväärt.

Uuringu lõplikud tulemused, mis aitavad analüüsida palgatrende ja tööandjate värbamisvajadusi valdkondade lõikes, selguvad novembri keskel. Tööandjad saavad anda oma panuse uuringusse kuni 31. oktoobrini.

Eesti suurim tööportaal CV Keskus (www.cvkeskus.ee) ja sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur (www.palgainfo.ee) viivad kord aastas läbi ühist tööandjate uuringut. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada Eesti ettevõtjate hinnangud tööturu olukorrale ning toimunud ja plaanitavad palkade muutused. Novembris jätkub uuring organisatsioonide põhjaliku töötasude uuringu ja suuremahulise töötajate küsitlusega, mille fookuses on tulemustasud ja soodustused ning töötajate ootused tööandjatele.

 


Huvitav töö muutub oluliseks motivaatoriks alates 1000-eurosest palgast

Palgainfo Agentuuri 
PRESSITEADE

Huvitav töö muutub oluliseks motivaatoriks alates 1000-eurosest palgast, alla selle teenivaid töötajaid ajendab tööle eelkõige toimetuleku vajadus ja kindel põhipalk, selgus Palgainfo Agentuuri täna avaldatud värsketest uuringutulemustest.

Mais 2017 korraldatud uuringus osalejatel paluti reastada neile olulisemad motivaatorid tähtsuse järjekorras. Kõige olulisemad motivaatorid olid töötajate jaoks kindel põhipalk, huvitav töö ning toimetuleku vajadus.

Töötajad, kelle jaoks oli esmatähtis toimetuleku vajadus, teenisid keskmiselt 880 eurot kätte. Töötajad, keda motiveeris eelkõige kindel põhipalk, teenisid 984 eurot kätte. Huvitavat tööd kõige olulisemaks motivaatoriks pidavate töötajate keskmine netotöötasu oli 1087 eurot.

„Huvitav töö ja arenguvõimalused muutuvad olulisemaks töötasu kasvades, kui toimetulek palgaga on juba iseenesestmõistetav. Madalama palgaga töötajate jaoks on toimetuleku ja kindla põhipalga kõrval oluline töötamise ajend kohusetunne. Samas on ka madalama palgaga töötajate seas neid, keda motiveerib eelkõige huvitav töö,“ kommenteeris tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Endiselt on tööandjatel raskusi sobivate töötajate leidmisega: 70% uuringus osalenud tööandjatest märkis, et neil on olnud viimase aasta jooksul keeruline töötajaid leida. Seejuures oli kõige rohkem neid tööandjaid, kes pidasid tippspetsialistide leidmist keeruliseks.

„Toimetuleku ja turvatunde pärast muretsevale töötajale on töökoha valikul esmatähtis palganumber ja töötingimused, mis aitavad paremini toime tulla – näiteks transpordikorraldus, soodustingimustel toitlustus vms. Need tuleks ka tööpakkumisele kirja panna. Kõrgemapalgalistel ametikohtadel peab tööpakkumises toodud töökirjeldus samuti sihtrühma kõnetama. Fraasid „huvitav töö“ ja „täienduskoolituste võimalused“ enam tähelepanu ei ärata – tööandja peab suutma pakutavat täpsemalt kirjeldada ja nii huvitava töö kui ka arenguvõimaluste olemuse lahti kirjutama,“ kommenteeris tulemusi uuringu partner, Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Motivaatorite tabelid

 

Vaadake uuringu tulemuste II osa kokkuvõtet (pdf)

 

Taustainfo

Palgainfo Agentuur korraldas tööturu- ja palgauuringu selle aasta mais. Küsitlusele vastas 12 790 inimest, kellest 10 965 oli aprillis tööga hõivatud ja 1825 ei töötanud. Tööandjate uuringus osales 342 organisatsiooni.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Lisaks põhjalikule töötasu küsimustikule uuritakse töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja tööturukäitumist.

Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Uuringu tulemused on osalejatele tasuta. Ajakirjanikele teeme soovi korral uuringu tulemustest väljavõtteid.

Uuringut toetasid auhindadega ajakiri „Imeline Teadus“, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Loodusvägi, MuaMua Studio, Prisma Peremarket, Saku Õlletehas ja Viking Line.

Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, Innove Rajaleidja, töödisaini labor Vivic, Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Lisainfo:
Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.