x

Millise palga eest on töötajad valmis töökohta vahetama?

Palgainfo Agentuuri

PRESSITEADE

PT23052018 graafik

Kaks aastat tagasi oli kaks kolmandikku (76%) tööturul aktiivsetest töötajatest valmis vahetama töökohta üle 30% suurema töötasu pärast ja 40% oli valmis seda tegema 21–30% suurema töötasu pärast, selgus Palgainfo Agentuuri 2016. aasta kevadel korraldatud töötajate küsitluse tulemustest. Praeguseks on olukord muutunud.

Suurema palga ja paremate töötingimuste pärast töökoha vahetamine on ka sellekevadise töötajate küsitluse fookuses. Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud Eesti suurim tööturu- ja palgauuring kestab maikuu lõpuni ja sellele on juba vastanud üle 5000 töötaja.

Esimesed väljavõtted uuringu tulemustest näitavad, et üle poolte (63%) tööturul aktiivsetest ja pakkumistele avatud töötajatest vahetaks töökohta üle 30% suurema töötasu pärast ja kolmandik (32%) 21–30% suurema töötasu pärast. Palgainfo Agentuuri juhi Kadri Seederi sõnul näitab taoline trend, et koos palkade tõusuga on kasvanud töötajate lojaalsus ning ka oluliselt suurema palgapakkumisega on keeruline töötajaid töökohta vahetama meelitada.

„Suurem töötasu on töökoha vahetamise ajendina väga oluline tegur. Küsimus on, kui palju peaks pakutav palk suurem olema, et inimene otsustaks uue töökoha kasuks? Töökohta vahetama tõukavad ühelt poolt rahulolematus praeguste töötingimustega, teisalt mujal pakutava atraktiivsus. Kui töötaja on tööga rahul, siis on ta ka lojaalsem ning töökohta kergekäeliselt ei vaheta,“ kommenteeris küsitlust Kadri Seeder.

Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee andmed näitavad, et esimeses kvartalis pakkusid tööandjad tööpakkumistes keskmiselt kuni 1547 eurost brutokuupalka. „Pakutav avalik palgalagi oli seega keskmisest brutopalgast umbes neljandiku kõrgemal, mis värske uuringu järgi paneb töökohavahetust kaaluma pea pooled töövõtjad,“ kommenteeris uuringut CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Teistest töökoha vahetamise tingimustest on töötajate jaoks olulisemad huvitavam töö, juhtimiskvaliteet ning juhtide lugupidav suhtumine töötajatesse. Kaks aastat tagasi oli huvitavama töö pärast kindlasti valmis töökohta vahetama 46% uuringus osalejatest, sel kevadel 38% vastajatest. 33% töötajatest vahetaks aga kindlasti töökohta, kui juhtide suhtumine töötajatesse oleks uues kohas lugupidavam.

Palgainfo Agentuur küsitleb koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis. Selle aasta kevadel toimuvas uuringus saab osaleda maikuu jooksul Palgainfo Agentuuri veebilehe palgainfo.ee kaudu.

Uuringu tulemuste kokkuvõte on osalejatele tasuta. Lisaks saavad kõik uuringus osalejad ajakirja „Imeline Ajalugu“ kahe kuu kinketellimuse ning kasutada koostööpartnerite sooduspakkumisi. Samuti loositakse vastajate vahel välja ESTONIA Resort Hotel & Spa****, Viking Line’i ja Prisma Peremarketi kinkekaardid.

Lisainformatsioon:

Uuringu kohta lähemalt vaadake siit.


Kas palgaralli hakkab läbi saama?

Pressiteade
8. mai 2018

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värskest küsitlusest selgub, et palgaralli on selleks aastaks pidurdumas – suurem osa küsitluses osalenud tööandjaist lähiajal palgatõusu ei plaani.

Muutuste graafik

„57% küsitluses osalenud tööandjatest nentis, et ei kavatse oma organisatsioonis järgmise kuue kuu jooksul töötajate põhipalkasid muuta,“ ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Samas näitab aga värske uuring, et palgatõusu pidurdumine võib olla kõigest ajutine nähtus, kuna viimase kuue kuu jooksul on paljud organisatsioonid juba põhipalkasid tõstnud. Tõenäoliselt võetakse palkade tõstmise küsimus taas päevakorda sügisel, mil ettevõtted hakkavad valmistuma iga-aastaseks töötasude korrigeerimiseks. Pea iga neljas (23%) küsitletud tööandja plaanib aga palgatõusu ka järgmise poole aasta sees.“

Viimase kuue kuu jooksul on töötajate põhipalkasid tõstnud rohkem organisatsioone kui sügisel seda plaanis, kinnitab ka Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Oktoobris 2017 kavatses lähima kuue kuu jooksul töötajate põhipalkasid tõsta 44% uuringus osalenud organisatsioonidest, kuid aprillis küsitlusele vastanud organisatsioonidest olid põhipalkasid viimase kuue kuu jooksul tõstnud rohkem kui pooled (62%). Kuna mõlemale küsitlusele vastasid suures osas samad organisatsioonid, siis võib öelda, et mitmed, kes ei osanud veel sügisel põhipalkade muutust prognoosida, on töötasusid siiski tõstnud. Uuringu tulemused näitavad, et kõige enam mõjutavad tööandjate otsust muuta või mitte muuta põhipalkasid organisatsiooni majandustulemused ja tööjõuturu olukord.“

Henry Auväärt lisas, et uuringu andmetel tööjõuvajadus kasvab. „74% küsitletuist vastas, et plaanib järgneva poole aasta jooksul palgata lisatööjõudu, mida on pisut enam kui sügisel (72%) ja tuleneb tõenäoliselt hooajalisest tööjõuvajadusest. Uusi töökohti plaanib lähima kuue kuu jooksul luua 45% tööandjatest.“

LISAMATERJALID:
Kas Teie organisatsioonis kavatsetakse järgmise kuue kuu jooksul töötajate põhipalkasid muuta?
Kavatseme tõsta – 23%
Ei kavatse muuta – 57%
Ei oska öelda – 19%

Kas Teie organisatsioonis on viimase kuue kuu jooksul töötajate põhipalgad muutunud?
On tõusnud – 62%
Ei ole muutunud – 37%
On langenud – 1%
Ei oska öelda – 2%

Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) ja sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur (www.palgainfo.ee) korraldavad kaks korda aastas ühist tööandjate uuringut. Aprillis toimunud tööandjate küsitluses osales 519 organisatsiooni esindajat, kes annavad tööd umbes 50 000 inimesele. Uuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti ettevõtjate hinnangud tööturu olukorrale ning toimunud ja plaanitavad palkade muutused. Mais jätkub uuring organisatsioonide põhjaliku töötasude uuringu ja suuremahulise töötajate küsitlusega, mille fookuses on lisaks töötasudele ka töötajate turukäitumine ning töökoha vahetamise ajendid. Uuringus saab osaleda Palgainfo Agentuuri veebilehe kaudu Palgainfo.ee.

Lisainfo: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 


Kui suurt palka teenivad valdkonna parimad?

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri enam kui 14 000 osalejaga tööturu-uuringust selgusid talentide palgatasemed. Kui suurt palka teenivad Eestis oma ala parimad arendajad, müügispetsialistid, ajakirjanikud ja teiste ametialade esindajad?

Enam kui 4000-eurost brutopalka on Eestis võimalik teenida oma ala parimatel IT-valdkonna töötajatel. Arvutivõrkude spetsialistide palgatase, millest 90% töötasudest on madalamad ja 10% veel kõrgemad, on 4045 €, tarkvara arendajatel 3397 € ja süsteemiadministraatoritel 2828 €.

Kõrget palka on aga võimalik Eestis teenida ka mitmetel teistel elualadel – näiteks teenivad oma ala parimad müügi tippspetsialistid enam kui 3600-eurost brutokuupalka (3680 €) ja turundusjuhid pea 3000-eurost brutokuupalka (2993 €). Kõrgepalgalisi leidub ka avalikus sektoris, kus parimad osakonnajuhid teenivad 2888-eurost brutokuupalka.

„Mitte kunagi varem ei ole olnud võimalik teenida Eestis nii kõrget palka kui praegu,“ ütles tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Tööjõupuudus survestab paljusid tööandjaid uute töötajate värbamisel oma palgatasemeid üle vaatama ja ühtlasi muutma palgapoliitika läbipaistvamaks – praegusel ajal avaldatakse 25%–30% tööpakkumistest juba koos avaliku palganumbriga.“

„Uuringud on näidanud, et töötaja üleostmiseks tuleb tööandjal lauale tuua vähemalt 30% kõrgem palgapakkumine. Taolist pakkumist saab tööandja kaaluda olukorras, kus tegemist on ametikohaga, mis suudab tekitada ettevõttele tuntavat lisaväärtust või kus luhtunud värbamisprotsess põhjustaks märgatavat kahju. Kõrge palk ei ole aga alati talentide meelitamise võtmeteguriks – töö atraktiivsust võivad tööandjad suurendada ka näiteks osaluse ja aktsiaprogrammidega. Loomulikult ootavad tööandjad aga unistuste pakkumisele vastutasuks ka väga põhjalikke teadmisi ja oskusi, mis suudaks ettevõtte arengule tuntavalt hoogu juurde anda,“ lisas Henry Auväärt.

„Mitmetes sektorites mõjutab palgataset lisaks Eesti-sisesele tugevale rebimisele heade töötajate pärast ka avatus rahvusvahelisele tööturu konkurentsile. Kõrgepalgaliste töötajate värbamisel on palgatase küll oluline, kuid veelgi tähtsamateks märksõnadeks on huvitav töö, arenguvõimalused, juhtimiskvaliteet ja võimalus töötada koos oma ala tippudega. Samuti on oluline töö- ja elukeskkonna atraktiivsus ning sobivus töötaja eelistustega,“ kommenteeris tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

„Erinevused töötasudes on suured, seda eriti juhtide ja tippspetsialistide töötasude osas. Töötasude tasemete hindamisel peab silmas pidama, et mitmetel ametitel mängivad põhipalga kõrval olulist rolli ka tulemustasu ja muud lisatasud. 90. protsentiili tasemel töötasusid teenivad siiski vähesed – üle poolte (57%) töötajate brutotöötasu jääb 600–1400 euro piiridesse (500–1099 eurot kätte),“ lisas Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. 2017. aasta oktoobris Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt korraldatud tööandjate tööturuküsitluses osales 852 tööandjat, novembris toimunud töötajate tööturu- ja palgauuringus 14 215 töötajat ning tööotsijat. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis. Praegu on käimas tööandjate küsitlus, mis uurib põhipalkade muutusi ja muutuste põhjuseid. Mais 2018 käivitub suur töötasude uuring, mille käigus kogutakse andmeid organisatsioonidelt ja töötajatelt. Lisainfo www.palgainfo.ee

CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) on aastal 2000 loodud Eesti suurim tööportaal, mida külastati 2018. aasta märtsis enam kui 1 100 000 korda.

LISAMATERJALID:

Brutopalga protsentiil 90 ehk kõrgeimalt tasustatud 10% piir.

Ametikoht Protsentiil 90 (brutopalk)
Arvutivõrkude tippspetsialist 4045 €
Müügi tippspetsialist 3680 €
Tarkvara arendaja 3397 €
Turundusjuht 2993 €
Osakonna juht riigiasutuses 2888 €
Süsteemiadministraator 2828 €
Mehaanikainsener 2505 €
Kliendihaldur 2323 €
Raamatupidaja 2306 €
Üldehitaja 1929 €
Ülikooli õppejõud 1900 €
Peakokk 1859 €
Ajakirjanik 1824 €
Baarmen või baaridaam 1495 €

Töötajate värbamine muutub peagi veelgi keerulisemaks

Palgainfo Agentuuri
PRESSITEADE

Kaks kolmandikku (74%) tööandjatest leiab, et vajalikke töötajaid on nende valdkonnas puudu. Nõudlust töökäte järele mõjutab uute töökohtade loomine, kuid veelgi enam töötajate aktiivsest liikumisest tööturul tulenev vajadus asendada lahkuvaid või ajutiselt eemal olevaid töötajaid, selgus Palgainfo Agentuuri korraldatud tööandjate värbamispraktikate küsitluse tulemustest.

Tööjõupuudusega toime tulemiseks panustavad paljud (61%) organisatsioonid olemasolevate töötajate lojaalsuse tõstmisele ja voolavuse vähendamisele. Lisaks selgus uuringust, et iga teine tööandja on tõstnud töötajate hoidmise nimel põhipalkasid (57%) ning võtnud tööle vähese ettevalmistusega töötajaid ja ise nad välja koolitanud (57%).

Töötajaid üleostnud ehk teises organisatsioonis töötavatele inimestele otse tööpakkumisi teinud oli viiendik (19%) küsitlusele vastanud tööandjatest.

Ligi pooled (47%) tööandjatest olid töötajate leidmise võimaluste parandamiseks panustanud värbamistegevustesse, sh kasutanud rohkem sihtotsingut. Sel aastal plaanis 43% tööandjatest tegeleda põhjalikumalt tööandja maine kujundamisega.

„Tööandjate aktiivsus tööturul on suur ja konkurents vajalike töötajate pärast tihe. Koos palgatasemetega kasvab ka töötajate lojaalsus, mida toetab tööandjate soov hoida olemasolevaid töötajaid. Seepärast nõuab uue töötaja värbamine järjest enam müügitöö oskusi ning kõigi töötajate kaasamist värbamistegevustesse,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

„Kandideerimiste arv on kerkinud rekordkõrgele tasemele – iga päev otsivad paljud töötajad endale uut töökohta ja soovivad leida paremat tööandjat. Kahjuks ei kattu aga tihti tööandjate ootused ning tööotsijate oskused ja teadmised, mis on murekohaks nii Eestis kui ka maailmas üldiselt. Just ebapiisavaid ametialaseid oskusi võib pidada ebaõnnestunud kandideerimise kõige levinumaks põhjuseks, mis muudab sobivate töötajate värbamise ka Eesti tööandjatele väga keeruliseks ja paneb ettevõtteid ise endale tööjõudu koolitama,“ kommenteeris uuringut Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

„Sageli tekib vajadus täita tühjaks jäänud ametikoht ootamatult, mis tähendab, et aeg uue töötaja koolitamiseks on väga piiratud. Tööjõupuudusega tulevad praegu paremini toime need ettevõtted, kus tegeletakse igapäevaselt tööjõu planeerimisega – nii olemasolevate töötajate rahulolu ja lojaalsuse tagamisega kui ka järeltulijate kasvatamisega,“ lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuur küsitles tööandjaid jaanuaris ja veebruaris 2018, vastas 581 organisatsiooni esindajat. Küsitlusele vastajate seas olid ülekaalus suuremad organisatsioonid, mis on ka tööturul aktiivsemad. Küsitlust ja 3. aprillil toimuvat seminari aitavad korraldada Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee, tööandja turunduse ja värbamisagentuur Brandem ning personalitöö teenuseid pakkuv HR factory.

Kutsume Teid osalema värske värbamispraktikate küsitluse tulemuste tutvustamisel 3. aprillil kell 12.00–17.00.

Päevakava vaadake palun siit.

Ajakirjanikud on oodatud üritust kajastama.

Lisainfo:

Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Varbamistrendid


Millistel ametikohtadel on palk kasvanud kõige enam?

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri andmed, mis pärinevad üle 14 000 osalejaga tööturu-uuringust, näitavad, et levinud ametikohtade võrdluses on klienditeenindajate palgatasemed kasvanud neli korda kiiremini kui müügijuhtide ja kaks korda kiiremini kui õpetajate palgad. Tööandjate pakutav avalik palgalagi on aga paljudel ametikohtadel ametiala keskmisest palgast veelgi kõrgemal.

Levinud ametikohtade võrdluses on kõige kiiremini kasvanud klienditeenindajate ja autojuhtide palgatasemed. Klienditeenindajate brutopalga mediaan kerkis 704 eurole ja autojuhtidel 900 eurole. Kiirelt on kasvanud ka raamatupidajate palk, kus brutopalga mediaan on 1533 eurot. Tarkvara arendajate brutopalk ületab küll 2000 euro piiri (2185 eurot), kuid palgamediaan on aasta võrdluses pisut langenud.

„Nõudlus töökäte järele on kasvanud pea kõikides valdkondades, mis suurendab ka palgasurvet,“ kommenteeris tulemusi Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „2018. aastal avaldatud tööpakkumisi analüüsides näeme, et mitmetel ametikohtadel on avalikult pakutav palgalagi (kõrgeim palk, mida tööpakkumisel avalikult pakutakse) brutopalga mediaanist kõrgemal. See viitab asjaolule, et tööandjad proovivad töötajaid üle meelitada ametiala keskmisest kõrgema palgaga. Eriti tugevalt on taolist palgasurvet märgata müügi- ja IT-sektoris, kus näiteks tarkvara arendajatele on tööandjad valmis pakkuma 2966-eurost brutokuupalka, kuigi ametiala brutopalga mediaan on tunduvalt madalam ja moodustab 2185 eurot.“

Müügitöötajate kiire palgatõus tööjõupuudust ei leevenda.

„Müügi- ja teenindustöötajate palkasid on surunud üles poole alampalga tõus. Samuti on seda mõjutanud terav tööjõupuudus kaubanduses ja teeninduses,“ kommenteeris tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Uuringu tulemused näitavad, et võrreldes teiste töötajatega, tulevad müügi- ja teenindustöötajad oma töötasuga kehvemini toime ja on tööturul aktiivsemad. Kui töötaja poolt saadav palga suurus ei taga piisavalt head toimetulekut, on ka tema lojaalsust tööandjal keerulisem kujundada ja veidi kõrgem palk meelitab töökohta vahetama,“ lisas Kadri Seeder.

„Olukorra paranemist tööjõu osas ei ole müügi- ja teenindussektoris lähimal ajal ette näha ning seda ei parandaks ilmselt ka kiirem palgatõus – noored tööturule sisenejad on nõus ehk ajutiselt seda tööd tegema, kuid pikemas perspektiivis nähakse ennast siiski teistes ametites. Välismaalt tulijate palkamist takistab aga eesti keele oskuse nõue. Vahetustega töö, sh nädalavahetustel ja õhtusel ajal töötamine, piirab omakorda potentsiaalsete töötajate leidmist lastevanemate hulgast,“ lisas Kadri Seeder.

Mediaani muutus valitud ametitel

 

LISAMATERJALID:

Brutopalga mediaan ja keskmine pakutav palgalagi populaarsetel ametikohtadel.

Ametikoht Brutotöötasu (mediaan) Muutus okt 2016/2017 Keskmine tööpakkumisel pakutav palgalagi (2018)
Tarkvara arendaja 2 185 € -3% 2966 €
Müügijuht 1 700 € 4% 2338 €
Raamatupidaja - tippspetsialist 1 533 € 10% 1675 €
Müügiesindaja 1 307 € 3% 2235 €
Klassiõpetaja 1 200 € 8% 1160 €
Sekretär-asjaajaja, sekretär-juhiabi 1 050 € 6% 1284 €
Tööstuse ja tootmise oskustöötaja 993 € 5% 1121 €
Sõiduauto-, takso- või pakiautojuht 900 € 13% 985 €
Kokk 750 € 8% 1149 €
Klienditeenindaja kaupluses 704 € 17% 928 €