Agentuur meedias

Pea iga teine tööandja valmistub töötajate palku tõstma

Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värskest tööandjate uuringust selgus, et 46% tööandjatest plaanib tõsta töötajate palgataset. Uusi töökohti soovitakse luua igas teises ettevõttes ja 72% tööandjatest kavatseb värvata lisatööjõudu.

„Üheksandat järjestikust sügist korraldatud tööturu-uuringus on tänase seisuga osalenud erinevatest piirkondadest ja tegevusaladelt üle 500 tööandja, kes annavad tööd umbes 40 000 inimesele,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Osalejatest ligi pooled (46%) plaanivad tõsta lähiajal töötajate põhipalkasid, mis näitab, et suur osa tööandjatest tunnetavad jätkuvalt palgasurvet ja kavatsevad töötajate ootustele vastata. Möödunud aastal plaanis palgatõusu kolmandik (33%) tööandjatest.“

„Kõigil oma organisatsiooni töötajatel soovib lähiajal põhipalka tõsta 16% vastanud tööandjatest. Teistes uuringus osalenud ettevõtetes puudutab kavandatud palgatõus osasid töötajate gruppe või üksikuid töötajaid. Tööandjate plaanitav palgatõus jääb enamasti 10% piiridesse,“ lisas Henry Auväärt. „Ligi kolmandik (29%) tööandjatest ei kavatse palkasid muuta, neljandik (25%) ei ole täna veel palgamuutuste osas oma otsust langetanud ja väike osa (0,4%) tööandjatest plaanib palku hoopis langetada, mis puudutab aga ainult üksikuid töötajaid.“

Henry Auväärti sõnul on tööotsijate palgaootused kasvanud, kuid samaaegselt on kasvanud ka töötajate rahulolematus oma põhipalgaga, mis avaldab tööandjatele tugevalt survet palgatasemete korrigeerimisel.

Uusi töötajaid plaanivad järgneva kuue kuu jooksul palgata 72% tööandjatest ja lisatöökohti soovitakse luua igas teises ettevõttes. „Tööandjate kõrgele tööjõuvajadusele avaldab kindlasti mõju ka töötajate erakordne liikuvus tööturul – kevadel Palgainfo Agentuuri, CV Keskuse ja teiste partnerite poolt korraldatud uuringus leidsid koguni 72% vastanutest, et on avatud uutele tööpakkumistele. Vabade ametikohtade arv võib järgmisel poolaastal kasvada, kuna tööjõupuudusest tulenevalt jääb Eesti tööturg lisatöökohtade täitmisega hätta,“ sõnas Henry Auväärt.

Uuringu lõplikud tulemused, mis aitavad analüüsida palgatrende ja tööandjate värbamisvajadusi valdkondade lõikes, selguvad novembri keskel. Tööandjad saavad anda oma panuse uuringusse kuni 31. oktoobrini.

Eesti suurim tööportaal CV Keskus (www.cvkeskus.ee) ja sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur (www.palgainfo.ee) viivad kord aastas läbi ühist tööandjate uuringut. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada Eesti ettevõtjate hinnangud tööturu olukorrale ning toimunud ja plaanitavad palkade muutused. Novembris jätkub uuring organisatsioonide põhjaliku töötasude uuringu ja suuremahulise töötajate küsitlusega, mille fookuses on tulemustasud ja soodustused ning töötajate ootused tööandjatele.

 


Huvitav töö muutub oluliseks motivaatoriks alates 1000-eurosest palgast

Palgainfo Agentuuri 
PRESSITEADE

Huvitav töö muutub oluliseks motivaatoriks alates 1000-eurosest palgast, alla selle teenivaid töötajaid ajendab tööle eelkõige toimetuleku vajadus ja kindel põhipalk, selgus Palgainfo Agentuuri täna avaldatud värsketest uuringutulemustest.

Mais 2017 korraldatud uuringus osalejatel paluti reastada neile olulisemad motivaatorid tähtsuse järjekorras. Kõige olulisemad motivaatorid olid töötajate jaoks kindel põhipalk, huvitav töö ning toimetuleku vajadus.

Töötajad, kelle jaoks oli esmatähtis toimetuleku vajadus, teenisid keskmiselt 880 eurot kätte. Töötajad, keda motiveeris eelkõige kindel põhipalk, teenisid 984 eurot kätte. Huvitavat tööd kõige olulisemaks motivaatoriks pidavate töötajate keskmine netotöötasu oli 1087 eurot.

„Huvitav töö ja arenguvõimalused muutuvad olulisemaks töötasu kasvades, kui toimetulek palgaga on juba iseenesestmõistetav. Madalama palgaga töötajate jaoks on toimetuleku ja kindla põhipalga kõrval oluline töötamise ajend kohusetunne. Samas on ka madalama palgaga töötajate seas neid, keda motiveerib eelkõige huvitav töö,“ kommenteeris tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Endiselt on tööandjatel raskusi sobivate töötajate leidmisega: 70% uuringus osalenud tööandjatest märkis, et neil on olnud viimase aasta jooksul keeruline töötajaid leida. Seejuures oli kõige rohkem neid tööandjaid, kes pidasid tippspetsialistide leidmist keeruliseks.

„Toimetuleku ja turvatunde pärast muretsevale töötajale on töökoha valikul esmatähtis palganumber ja töötingimused, mis aitavad paremini toime tulla – näiteks transpordikorraldus, soodustingimustel toitlustus vms. Need tuleks ka tööpakkumisele kirja panna. Kõrgemapalgalistel ametikohtadel peab tööpakkumises toodud töökirjeldus samuti sihtrühma kõnetama. Fraasid „huvitav töö“ ja „täienduskoolituste võimalused“ enam tähelepanu ei ärata – tööandja peab suutma pakutavat täpsemalt kirjeldada ja nii huvitava töö kui ka arenguvõimaluste olemuse lahti kirjutama,“ kommenteeris tulemusi uuringu partner, Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Motivaatorite tabelid

 

Vaadake uuringu tulemuste II osa kokkuvõtet (pdf)

 

Taustainfo

Palgainfo Agentuur korraldas tööturu- ja palgauuringu selle aasta mais. Küsitlusele vastas 12 790 inimest, kellest 10 965 oli aprillis tööga hõivatud ja 1825 ei töötanud. Tööandjate uuringus osales 342 organisatsiooni.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Lisaks põhjalikule töötasu küsimustikule uuritakse töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja tööturukäitumist.

Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Uuringu tulemused on osalejatele tasuta. Ajakirjanikele teeme soovi korral uuringu tulemustest väljavõtteid.

Uuringut toetasid auhindadega ajakiri „Imeline Teadus“, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Loodusvägi, MuaMua Studio, Prisma Peremarket, Saku Õlletehas ja Viking Line.

Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, Innove Rajaleidja, töödisaini labor Vivic, Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Lisainfo:
Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 


Lisatasude osatähtsus töötasus on kahanemas

Palgakasv tuleneb eelkõige põhipalkade tõusust

Töötajate aktiivsus tööturul surub põhipalkasid üles

 

Palgainfo Agentuuri 
PRESSITEADE


KaanedKeskmine lisatasude osatähtsus töötasus on aastaga langenud ja põhipalga osa kasvanud, näitavad täna avaldatud Palgainfo Agentuuri töötasude uuringu tulemused. Kui eelmise aasta aprillis oli keskmine tööga seotud regulaarsete lisatasude osatähtsus töötasus keskmiselt 21%, siis selle aasta aprillis oli see 17%.

Sagedamini maksti töötajatele tulemustasu, ületunnitöötasu ja tasu öösel või riiklikel pühadel töötamise eest.

38%-l uuringus osalenutest oli põhipalk viimati muutunud 2017. aastal, 26%-l 2016. aastal, ülejäänutel varem. Seega on üle poolte töötajate töötasu muutust oluliselt mõjutanud põhipalga taseme muutus.

Lisatasude osatähtsus töötasus on vähenenud peaaegu kõikides ametirühmades, suuremad on muutused lihtsamate tööde puhul. Näiteks kui eelmisel kevadel moodustasid lisatasud oskustööliste töötasust 31%, siis sel kevadel oli lisatasude osatähtsus 23%. Lihttööliste töötasus oli lisatasude osatähtsus aasta tagasi 28%, sel kevadel 19%.

„Tööliste seas võib lisatasude osatähtsuse vähenemise põhjus olla lisatasude maksmise põhimõtete muutmine, mida survestavad töötajate rahulolematus lisatasude teenimisvõimalustega ning lisatasude asemel pigem stabiilse põhipalga eelistamine,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

„Lihtsamate tööde tegijate tasustamisel kasutatakse sageli mitmete mõõdikute põhjal arvutatavaid lisatasusid, mis ei pruugi töötajatele arusaadavad olla. Nii võib kaduda seos oma tööpanuse ja töötasu vahel, mis tekitab rahulolematust. Samuti võib lisatasude osatähtsuse vähenemist töötasus lihtsamate tööde puhul mõjutada alampalga kasv, mis suurendab põhipalga osakaalu töötasus. Tööandjate jaoks tähendavad sellised muutused tasustamise jäigemaks muutumist, mis sunnib täpsemalt tööde mahte, tähtaegasid jms planeerima,“ lisas Seeder.

„Tööturu aktiivsus on üsna suur ja paljud töötajad on parematele pakkumistele avatud. Töötajate valmisolek töökohta vahetada surub ka põhipalkasid üles, sest kui töötajal on uus tööpakkumine laual, tekib tal hea võimalus küsida soovitud palka nii uuelt tööandjalt kui ka anda võimalus palgakõrgenduse pakkumiseks olemasolevale tööandjale,“ kommenteeris tulemusi uuringu partner, Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

„Lisaks on aktiivsemaks muutunud ka madalama palgaga lihtsamate tööde tegijad, kelle jaoks töökoha vahetamise peamine argument ongi kindel põhipalk. Uuringu tulemused näitavad, et kui töökuulutuses puudub info pakutava töötasu kohta, jätavad üle pooled töötajad sellele kandideerimata. CV Keskus.ee tööportaalis on praegu juba iga neljas tööpakkumine avaliku palganumbriga – seega on paljud tööandjad valmis muutma oma palgasüsteemi läbipaistvamaks, et lihtsustada personaliotsinguid,“ lisas Auväärt.

Palgainfo Agentuur korraldas tööturu- ja palgauuringu selle aasta mais. Küsitlusele vastas 12 790 inimest, kellest 10 965 oli aprillis tööga hõivatud ja 1825 ei töötanud. Tööandjate uuringus osales 342 organisatsiooni.

Palgainfo Agentuur tutvustab mais läbiviidud tööturu- ja palgauuringu tulemusi lähemalt 24. augustil 2017 kell 13.00–16.00 Tehnopoli Saturni saalis (Teaduspargi 6/1, Tallinn).

Vaata päevakava lähemalt SIIT

 

Uuringu peamiste tulemuste kokkuvõte I osa (pdf) 

Graafikud slaidide kujul (pdf)

 

Graafikud slaidide kujul (pptx) alla laadimiseks

Lae fail .pptx

 

 

 

Taustainfo

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Lisaks põhjalikule töötasu küsimustikule uuritakse töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja tööturukäitumist. Tavapäraselt osaleb küsitlustes üle 10 000 töötaja ja üle 300 organisatsiooni esindaja. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Uuringut toetasid auhindadega ajakiri „Imeline Teadus“, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Loodusvägi, MuaMua Studio, Prisma Peremarket, Saku Õlletehas ja Viking Line.

Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, Innove Rajaleidja, töödisaini labor Vivic, Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

 

Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 


Töötajate rahulolematus palgaga on suurenenud

 

Palgainfo Agentuuri
PRESSITEADE

Vaatamata palkade kasvule ja toimetuleku paranemisele on töötajate rahulolematus oma töötasuga aastaga suurenenud, selgub täna Palgainfo Agentuuri avaldatud uuringutulemustest. Rahulolematus on suur nii põhipalga, lisatasude teenimisvõimaluse kui ka soodustustega. Kui aasta tagasi ei olnud oma põhipalgaga rahul 35% uuringus osalejatest, siis sel kevadel oli neid 39%. Rahulolematus põhipalgaga on kasvanud kõigis töötasu gruppides.

Palgainfo Agentuur viis tööturu- ja palgauuringu läbi selle aasta mais. Küsitlusele vastas 12 790 inimest, kellest 10 965 oli aprillis tööga hõivatud ja 1825 ei töötanud.

„Põhipalgaga rahulolematuse taga võib olla puudulik kommunikatsioon ja tagasiside. Kui töötulemuste hindamisse ei kaasata töötajaid ja tasustamise põhimõtteid ei selgitata piisavalt, võib kaduda seos pingutuse ja tasu vahel ning see tekitab rahulolematust,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Uuringu tulemused näitavad, et pooled (54%) küsitlusele vastanud töötajatest ei näinud selget seost oma panuse ja tasu vahel, 46% ei pidanud oma töötasu motiveerivaks ning 39% leidis, et nende töötasu ei ole õiglane.

„Sageli on palgaga rahulolematuse taga häirivad olukorrad ja rahulolematus teiste teguritega, nt töö huvitavuse, tööprotsesside korralduse või juhtimiskvaliteediga – töötajad soovivad ebamugavuste katteks suuremat kompensatsiooni,“ lisas Seeder.

Töötajate rahulolematus on suur ka lisatasude teenimisvõimalusega – üle pooled (53%) uuringus osalenud töötajatest ei olnud sellega rahul. Võrreldes eelmise aastaga rahulolematus lisatasude teenimisvõimalusega kasvanud ei ole. Rahulolematust lisatasude teenimisvõimalusega mõjutab eelkõige see, kas lisatasusid üldse makstakse ning milline on nende osatähtsus töötasus, näitavad agentuuri uuringutulemused.

Põhipalgaga rahulolematuse kõrval on kasvanud töötajate rahulolematus soodustustega, seda samuti kõigis palgagruppides. Kui aasta tagasi ei olnud tööandja poolt pakutavate soodustustega rahul 43%, siis sel kevadel olid rahulolematud pea pooled – 47%.

„Soodustustega rahulolematust põhjustab kasin ja töötajate ootustele mittevastav hüvede pakett. Mitmetel ametialadel on soodustused saanud loomulikuks tasu paketi osaks, mille pakkumist võetakse enesestmõistetavalt ning nende puudumine tekitab rahulolematust,“ ütles Seeder.

 

Palgainfo Agentuur tutvustab mais läbiviidud tööturu- ja palgauuringu tulemusi lähemalt 21. juunil 2017 kell 12.00-16.00 Tehnopoli Saturni saalis (Teaduspargi 6/1, Tallinn). Töötasude värsked andmed avaldati andmebaasides 19. juunil 2017. Uuringu tulemuste põhjalik kokkuvõte ilmub 21. augustil 2017 ja on kõigile uuringus osalejatele tasuta kättesaadav.

 

Tulemusi tutvustavad slaidid alla laadimiseks:

Lae fail .pptx 

 

 

Taustainfo

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Lisaks põhjalikule töötasu küsimustikule uuritakse töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja tööturukäitumist. Tavapäraselt osaleb küsitlustes üle 10 000 töötaja ja üle 300 organisatsiooni esindaja. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Uuringut toetasid auhindadega ajakiri „Imeline Teadus“, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Loodusvägi, MuaMua Studio, Prisma Peremarket, Saku Õlletehas ja Viking Line.

Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, Innove Rajaleidja, töödisaini labor Vivic, Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Lisainfo:
Palgainfo Agentuur

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.palgainfo.ee

 


PT: Töötajate palgaootus on kasvanud 100 euro võrra

Palgainfo Agentuuri pressiteade

 

Töötajate netopalgaootuse mediaan on kasvanud aastaga 100 euro võrra ehk 8%. Aasta tagasi oli palgaootuse mediaan 1200 eurot, sel kevadel aga 1300 eurot. Palgaootuse mediaan on piir, millest pooled töötajad soovisid oma töö eest vähem ja pooled töötajad rohkem raha kätte saada.

Sama palju ehk 8% on kasvanud ka uuringus osalenud töötajate töötasu, aasta tagasi oli töötajate mediaannetotöötasu 800 eurot, sel kevadel 867 eurot, selgub täna avaldatud Palgainfo Agentuuri ja partnerite värsketest uuringutulemustest.

Netopalk ja palgaootus

Palgainfo Agentuur viis tööturu- ja palgauuringu läbi selle aasta mais. Küsitlusele vastas 12 790 inimest, kellest 10 965 oli aprillis tööga hõivatud ja 1825 ei töötanud.

Töötajate palgaootus on tõusnud eelkõige madalama palgaga töötajate gruppides, kus ka palgasurve ehk erinevus saadava ja oodatava palga vahel on suurem.

Palgasurve on suurem korrakaitse töötajate, nt turvatöötajate, sotsiaaltöö tippspetsialistide ning kaubanduse müügi- ja teenindustöötajate ametitel. Nendes gruppides on ka keskmine palgatase madalam.

Paremini vastavad töötasud ootustele info- ja telekommunikatsiooni tippspetsialistide, ehituse oskustööliste ning ostu-, müügi- ja turundusvaldkonna juhtide ametirühmades.

Töötajate toimetulek oma töötasuga on aasta-aastalt paranenud. Kui 2015. a sügisel tuli oma palgaga hästi või väga hästi toime 15% uuringus osalenud töötajatest, siis sel kevadel oli neid 23%. Kehvasti või väga kehvasti tuli oma palgaga toime kolmandik (33%) 2015. a sügisel küsitlusele vastanutest, sel kevadel oli neid 27%. Ülejäänud töötajad tulevad oma töötasuga keskmiselt toime.

Palgainfo Agentuur tutvustab mais läbiviidud tööturu- ja palgauuringu tulemusi lähemalt 21. juunil 2017 kell 12.00-16.00 Tehnopoli Saturni saalis (Teaduspargi 6/1, Tallinn).

Vaata päevakava lähemalt SIIT.

Värsked mais kogutud töötasude andmed on avaldatud Palgainfo Agentuuri töötasude andmebaasides. Vaata lähemalt siit.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Lisaks põhjalikule töötasu küsimustikule uuritakse töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja tööturukäitumist. Tavapäraselt osaleb küsitlustes üle 10 000 töötaja ja üle 300 organisatsiooni esindaja. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Uuringut toetasid auhindadega ajakiri „Imeline Teadus“, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Loodusvägi, MuaMua Studio, Prisma Peremarket, Saku Õlletehas ja Viking Line.

Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, Innove Rajaleidja, töödisaini labor Vivic, Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Lisainfo:
Palgainfo Agentuur
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
56885066

 

Vaata ka

Äripäev: Palgaootus vallutab tippe

Kommentaar Kuku raadiole