Korraga saab võrrelda kuni 5 ametit

Koolitused ja seminarid

Töötajate ootused ja trendid tasustamises 2017

Palgainfo Agentuuri ja partnerite seminar

ToiduMuuseum

6. veebruar 2017 Eesti Toidu Muuseumis (Masina 20, Tallinnas)

 

Eesti Vabrikantide Ühing kehtestas 1921. a. töötajate palga naturaalosa toiduainetes. Päevapalk koosnes poolest naelast leivast ja heeringast, neljast kartulist, jahust, rasvast ja kaunviljadest. Lisaks anti natuke soola, suhkrut, kohvi, teed ja seepi. ("Eesti Vabrikantide Ühisus 1917-1940")

Seminaril analüüsime, millised on tasustamise trendid pea 100 aastat hiljem. Testime, kuidas kama ja kilu tööisu tekitavad ning meie ajukeemiat mõjutavad. Kõike seda Eesti Toidu Muuseumis.

 

Päevakava välja trükkimiseks

 
Päevakava

 

12:00  Avasõnad – Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder
   
12:05 

Emotsioonid kui motivatsiooniallikas - mis ajus toimub ja mida töötajad tahavad? – psühholoog ja neuropsühhofarmakoloog Kariina Laas

 

 

12:55 Töötajate rahulolu, motivatsioon ja lojaalsus – kuidas on need seotud töö tasustamisega ja millised tasupaketid paremini toimivad? – värske tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus – Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder
   
13:40 Kohvipaus
   
14:00 Töötajate ootused tööandjale – kuidas kaardistada oma sihtrühma ootused ning kommunikeerida oma pakkumist? – värske tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus – tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandem strateegia konsultant Marie Evart
   
14:30

Arutelu

 • Milline lisatasude süsteem toetab parema tulemuse saavutamist, milline mitte?
 • Kuidas suurendada töötajate motiveeritust ja lojaalsust läbi juhtimiskvaliteedi parandamise? 
 • Kas ja kuidas töökorralduse paindlikkus töötajate töötulemusi parandab?
 • Millised on paindliku töökorralduse ja tasustamise riskid tööandja jaoks?

Osalevad:

Ave Kala, Eesti Meedia personalidirektor
Anton Kuznetski
, Palgainfo Agentuuri arendusjuht 
Ave Laas, Targa töö ühingu juhatuse liige
Heli Raidve, Heli Raidve Tööõigusabi juhataja

 

15:15 Kuidas võivad 2018. a. kehtestatavad tulumaksuseaduse muudatused mõjutada töötasustamist, sh lisatasude skeeme? – Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi
   
15:45 Küsimused ja vastused, arutelu
   
16:00 Lõpetamine

 

Taustainfo

Tooturu ja tasustamise trendid ST201617 tiitelEelmise aasta novembris viis Palgainfo Agentuur koostöös partneritega läbi töötajate tööturu- ja palgauuringu, milles osales 404 organisatsiooni esindajat ning 11 255 töötajat ja tööotsijat.

Uuringu keskmes olid töö tasustamise võtmeküsimused nagu põhipalga ja lisatasude proportsioonid, lisatasude skeemid ja nendega rahulolu, pakutavad ja oodatud soodustused ning muud hüved.

Uuringu küsimused puudutasid lisaks tasustamisele töötajate rahulolu, motiveeritust ja sidusust oma töö ning organisatsiooniga, samuti tööturukäitumist ja lojaalsust.

Värsked töötasude andmed avaldati andmebaasides 19. detsembril 2016. Vaata töötasu analüüsi NÄIDISEID.

Uuringu tulemuste põhjalik raport „Tööturu ja tasustamise trendid sügis-talvel 2016/17“ ilmub 31. jaanuaril 2017 (pikendatud tähtaeg).

Uuringus ja seminaril osalejatele on uuringu tulemuste kokkuvõte tasuta.

 

Osalemine

Osavõtutasud

 • Soodushind Profipaketiga liitunule 49 €
 • Soodushind uuringus sügis-talv 2016/17 osalejale 79 €
 • Tavahind 129 €

Osavõtuks palume täita registreerimisvormi. 

 

Registreeru seminarile

 

Lisainfo
Mob: 56885066
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Uuringu toetajad ja partnerid 

partnerid toetajad st1617

Tööturu- ja palgauuringu sügis-talv 2016/17 tulemuste tutvustus

tooturu palgauuring saadaval sygistalv 1617 suur


Novembris 2016 Palgainfo Agentuuri ja partnerite poolt läbiviidud tööturu- ja palgauuringu tulemuste esmatutvustus toimus 19. detsembril 2016. 

Uuringu viis läbi Palgainfo Agentuur koostöös partneritega novembris 2016. Uuringus osales 11255 töötajat ja tööotsijat ning 404 organisatsiooni. 

 

Seminari teemad

 • Millised on töötasusid mõjutavad muutused tööturul? 
 • Milliseid trende näitab Eesti ja teiste riikide palgastatistika? 
 • Töötasud ja töötasu ootused oktoobris 2016 töövaldkondade ja ametirühmade lõikes
 • Töötasu komponendid: põhipalk ja sagedamini kasutatud lisatasud
 • Töötajate rahulolu lisatasudega - millest see sõltub?
 • Soodustuste kasutamine ja rahulolu nendega, olulisemad soodustused töötajate jaoks
 • Töötasude toimunud ja prognoositavad muutused

 

Slaidid alla laadimiseks

Seminari materjalid on saadaval osalejatele ja profipaketi kasutajatele. Materjali alla laadimiseks logige palun sisse. 

Lae fail .pdf

 

 

Uuringu toetajad ja partnerid 

partnerid toetajad st1617

 

 

 

Töötuba: tööturu ja tasustamise trendid jaekaubanduses

graafik

Töötoas käsitleme põhjalikult tööturu ja tasustamise trende jaekaubanduses ning klienditeenindajate tööturu- ja organisatsioonikäitumist.

 

Teemad


Arengud jaekaubanduse tööturul

 • Ettevõtete ja töötajate arvu muutused ning prognoosid jaekaubanduses
 • Töötasude muutused erineva suuruse ja spetsiifikaga kauplustes
 • Voolavuse analüüs erinevate andmeallikate põhjal
 • Peamised väljakutsed tööturul jaekaubanduse jaoks 


Klienditeenindajate töötasud, tööturu- ja organisatsioonikäitumine

 • Olulisemad tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel ja valikul
 • Unistuste ametid ja palgaootused
 • Töötasu tasemed ja muutused nendes, piirkondlikud erinevused
 • Rahulolu töötasuga ja seda mõjutavad tegurid
 • Suhtumine töösse ja sidusus organisatsiooniga võrreldes teiste töötajate gruppidega

 
Töötoa viib läbi Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder

 
Andmete kiiranalüüsiks kasutame Qlik Sense tarkvara, millega teeme väljavõtteid andmebaasidest vastavalt osalejate soovidele. 


Aeg ja koht

Töötuba toimub Tammsaare Ärikeskuses (Tammsaare tee 47, Tallinn). 3. novembril 2016 kell 13:00-16:00  

Osalemine

Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda.

Osalemistasud

 • Soodushind profipaketiga liitunule 49 eurot
 • Soodushind töötasude uuringus osalejale 79 eurot*
 • Tavahind 129 eurot 

 *Töötasude uuringus osaleja soodushinda pakume uuringus Kevad-suvi 2016 ja Sügis-talv 2016/17 osalejatele. Registreeru uuringusse SIIN.

 Töötoa materjalid on saadaval töötoas osalenutele.  

Vaata ka Töötasude turuanalüüs

Praktiline töötuba: töötajate rahulolu-uuringu läbi viimine

 

 

 

Praktiline töötuba: töötajate rahulolu-uuringu läbi viimine

Päevakava välja trükkimiseks

rahulolu tootubaTöötoas käime praktiliselt läbi töötajate rahulolu-uuringu kavandamise, läbiviimise ja tulemuste kasutamise organisatsioonis.

Töötoad viib läbi Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder.


Teemad

 • Uuringute läbiviimine organisatsioonis: miks, mida ja kuidas?
 • Rahulolu-uuringuga seotud mõisted: rahulolu, motivatsioon, sidusus, pühendumus, haaratus jt
 • Uuringu eesmärkide ja hüpoteeside sõnastamine, edasise töö tulemustega kavandamine
 • Uuringu metoodika valik, erinevad andmete kogumise viisid
 • Küsimustiku koostamine, erinevad küsimuste tüübid ja skaalad
 • Tehnilised lahendused küsitluse läbiviimiseks
 • Kommunikatsioon ja kaasamine küsitluse läbiviimisel, töötajate motiveerimine vastama
 • Tulemuste analüüs ja tõlgendamine, võrdlev analüüs Agentuuri töötajate küsitlustega

Osalejad saavad ideid ja praktilisi soovitusi, kuidas viia läbi töötajate rahulolu-uuringu organisatsioonis.

 

Aeg ja koht

Töötoad toimuvad kell 10:00-13:00 Tammsaare Ärikeskuses (Tammsaare tee 47, Tallinn)

27. oktoobril 2016

  

Osalemine

Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda.

Osalemistasud

 • Soodushind profipaketiga liitunule 49 eurot
 • Tavahind 129 eurot 

NB! Rahulolu-uuringu tellijale hind kokkuleppel.

  

Registreerun 27.10.

 

Vaata ka Töötajate rahulolu ja motivatsiooni võrdlev uuring

Praktiline töötuba: töötasude turuanalüüs

 

Praktiline töötuba: töötasude turuanalüüs

 

graafik

Töötoas teeme praktiliselt läbi osalejatele huvipakkuvate ametite töötasude analüüsi kasutades selleks erinevaid statistika andmeallikaid ja Agentuuri töötasude andmebaase.


Töötoad viib läbi Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder


Töötoa sissejuhatavad teemad

 • Palgainfo allikad ja nende kasutamine
 • Erinevad andmekogumise ja analüüsi metoodikad ning nende mõju uuringu tulemustele
 • Töö(taja) hinna kujunemine organisatsioonisiseselt ja turul
 • Töötasu komponendid, lisatasude erinevad skeemid ja mõju töötajate käitumisele
 • Soodustuste paketid ja nende mõju töötajate käitumisele
 • Mitterahalised hüved, olulisus töötajatele ja mõju töötajate käitumisele


Töötoas viime läbi töötasu näidisanalüüsi

 • Tegevusala töötasude ja tööjõukulude turupositsioon erinevate statistiliste andmeallikate abil
 • Töötasude erinevused organisatsioonide tegevusala, suuruse, töö asukoha ja töötajate taustaandmete järgi
 • Põhipalga ja erinevate lisatasude osatähtsus töötasus 
 • Toimunud ja prognoositavad töötasude muutused

Osalejad saavad ideid ja praktilisi soovitusi, kuidas kasutada erinevaid andmeallikaid ja meetodeid organisatsiooni töötasude analüüsimiseks, andmete tõlgendamiseks ning muutuste argumenteerimiseks.


Aeg ja koht

Töötuba toimub Tammsaare Ärikeskuses (Tammsaare tee 47, Tallinn). 3. novembril 2016 kell 10:00-13:00  
 

Osalemine

Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda.

Osalemistasud

 • Soodushind profipaketiga liitunule 49 eurot
 • Soodushind töötasude uuringus osalejale 79 eurot*
 • Tavahind 129 eurot 

 *Töötasude uuringus osaleja soodushinda pakume uuringus Kevad-suvi 2016 ja Sügis-talv 2016/17 osalejatele. Registreeru uuringusse SIIN.

 

Registreerun

 

Vaata ka Töötasude turuanalüüs

Praktiline töötuba: töötajate rahulolu-uuringu läbi viimine