Korraga saab võrrelda kuni 5 ametit

Koolitused ja seminarid

Praktiline töötuba: töötajate rahulolu-uuringu läbi viimine

Päevakava välja trükkimiseks

rahulolu tootubaTöötoas käime praktiliselt läbi töötajate rahulolu-uuringu kavandamise, läbiviimise ja tulemuste kasutamise organisatsioonis.

Töötoad viib läbi Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder.


Teemad

 • Uuringute läbiviimine organisatsioonis: miks, mida ja kuidas?
 • Rahulolu-uuringuga seotud mõisted: rahulolu, motivatsioon, sidusus, pühendumus, haaratus jt
 • Uuringu eesmärkide ja hüpoteeside sõnastamine, edasise töö tulemustega kavandamine
 • Uuringu metoodika valik, erinevad andmete kogumise viisid
 • Küsimustiku koostamine, erinevad küsimuste tüübid ja skaalad
 • Tehnilised lahendused küsitluse läbiviimiseks
 • Kommunikatsioon ja kaasamine küsitluse läbiviimisel, töötajate motiveerimine vastama
 • Tulemuste analüüs ja tõlgendamine, võrdlev analüüs Agentuuri töötajate küsitlustega

Osalejad saavad ideid ja praktilisi soovitusi, kuidas viia läbi töötajate rahulolu-uuringu organisatsioonis.

 

Aeg ja koht

Töötoad toimuvad kell 10:00-13:00 Tammsaare Ärikeskuses (Tammsaare tee 47, Tallinn)

29. septembril 2016

13. oktoobril 2016


27. oktoobril 2016

  

Osalemine

Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda.

Osalemistasud

 • Soodushind profipaketiga liitunule 49 eurot
 • Tavahind 129 eurot 

NB! Rahulolu-uuringu tellijale hind kokkuleppel.

 

Registreerun 29.09.

 

Registreerun 13.10.

 

Registreerun 27.10.

 

Vaata ka Töötajate rahulolu ja motivatsiooni võrdlev uuring

Praktiline töötuba: töötasude turuanalüüs

 

Praktiline töötuba: töötasude turuanalüüs

Päevakava välja trükkimiseks

graafik

Töötoas teeme praktiliselt läbi osalejatele huvipakkuvate ametite töötasude analüüsi kasutades selleks erinevaid statistika andmeallikaid ja Agentuuri töötasude andmebaase.

Töötoad viib läbi Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder


Töötoas analüüsime

 • organisatsiooni tegevusala töötasude ja tööjõukulude turupositsiooni erinevate statistiliste andmeallikate abil,
 • töötasude erinevusi organisatsioonide tegevusala, suuruse, töö asukoha ja töötajate taustaandmete järgi,
 • põhipalga ja erinevate lisatasude osatähtsust töötasus ning töötajate rahulolu lisatasude teenimise võimalustega,
 • toimunud ja prognoositavaid töötasude muutusi,
 • organisatsioonides pakutavaid ja töötajate soovitud soodustusi.

Osalejad saavad ideid ja praktilisi soovitusi, kuidas kasutada erinevaid andmeallikaid ja meetodeid organisatsiooni töötasude analüüsimiseks, andmete tõlgendamiseks ning muutuste argumenteerimiseks.


Aeg ja koht

Töötoad toimuvad kell 10:00-13:00 Tammsaare Ärikeskuses (Tammsaare tee 47, Tallinn)

22. septembril 2016

6. oktoobril 2016


20. oktoobril 2016


Osalemine

Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda.

Osalemistasud

 • Soodushind profipaketiga liitunule 49 eurot
 • Soodushind töötasude uuringus osalejale 79 eurot*
 • Tavahind 129 eurot 

 *Töötasude uuringus osaleja soodushinda pakume uuringus Kevad-suvi 2016 ja Sügis-talv 2016/17 osalejatele.

 

Registreerun 22.09.

 

Registreerun 06.10.

 

Registreerun 20.10.

 

Vaata ka Töötasude turuanalüüs

Praktiline töötuba: töötajate rahulolu-uuringu läbi viimine

Uuringu Kevad-Suvi 2016 tulemused - tutvustus ja kasutamine

Telli uuringu tulemuste tutvustus organisatsiooni sisekoolitusele 

KS2016 kaas

 

NÄIDIS-PÄEVAKAVA

Sirutuspausid pärast iga osa.

Seminari viib läbi Kadri Seeder Palgainfo Agentuurist


12:00 Muutused tööturul ja palkades - uuringu raporti tutvustus

Räägime lahti muutused tööturul ja palkades värske statistika ja uuringu tulemuste põhjal, käime läbi olulisemad töötajate tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel ja valikul.

14:00 Töötasude turuanalüüs - praktilised näited

Mängime läbi töötasude turuvõrdluse analüüsi huvipakkuvate ametitei näidetel värbamise olukorras ja töötasude muutuste planeerimisel. Lisaks töötasude piirkondlik analüüs.


15:00 Töötajate rahulolu-uuring ja võrdlev analüüs

Arutame, miks ja kuidas mõõta töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja lojaalsust ning kuidas mõjutab töötajate suhtumine töösse nende käitumist organisatsioonis ja tööturul.


16:00 Seminari lõpetamine 


Uuringu tulemuste tutvustused toimusid 25. augustil 2016 Tallinnas ja 14. septembril 2016 Tartus. Materjalid on saadaval seminaril osalejatele ja Profipaketiga liitunutele.

Vaata materjale SIIT

Vaata ka

Töötajate rahulolu ja motivatsiooni võrdlev uuring - organisatsioonisisene küsitlus

Töötasude turuanalüüs

 

 

Uuringu Kevad-Suvi 2016 tulemuste esmaesitlus

Banner seminar

Tööturu- ja palgauuringu Kevad-Suvi 2016 tulemuste esitlus

Tulemuste esmaesitlus toimus 20. juunil 2016 Mektory Ärimudelite laboris


Seminari materjalid

Pressiteade täiendatud, välja trükkimiseks

Töötajate tõmbe- ja tõuketegurid töökoha valikul - Paavo Heil, tööandja turunduse agentuur Brandem

Brendmi Müüdimurdja - kokkuvõte vestlusringist noorte tööturul tegutsejatega

Töötasu ja palgaootuste muutused (slaidid pdf) - Kadri Seeder, Palgainfo Agentuur

 

Väljavõtted uuringu tulemustest

Töötajate rahulolu, motivatsioon ja lojaalsus erinevatel tegevusaladel

Töötajate rahulolu, motivatsioon ja lojaalsus töötasu gruppide lõikes

Uuringule vastanud töötajate taustaandmed


Vaata uuringu tulemuste ja väljundite kohta veel

 

 Uuringu partnerid ja toetajad

 

 

Hommikukohvi inimhingede ekspertidega

P4214318

Tööturu- ja palgauuringu Kevad-Suvi 2016 teemade ja osalemise tutvustus


Toimus 21. aprillil 2016 
Tehnopoli Saturni saalis, Teaduspargi 6/1, Tallinn

Inimhingede kujundamine on tähtsam kui tankide tootmine,“ ütles J. V. Stalin toostiks 1934. aastal M. Gorki juures toimunud kirjanike kogunemisel. Personalijuhid on inimhingede kujundajad, kellest sõltub järjest enam ettevõtte või organisatsiooni ellu jäämine konkurentsivõitluses.

Pidevalt muutuvas ja prognoosimatus majanduskeskkonnas on edukad ettevõtted ja organisatsioonid, mis suudavad kohaneda ja reageerida. Sellega tulevad oluliselt paremini toime need, kelle töötajad on motiveeritud muutustega kaasa tulema ning valmis panustama oma isiklikku energiat organisatsiooni hüvanguks.

Palgainfo Agentuuri uus teenus – töötajate rahulolu, motivatsiooni ja lojaalsuse turuvõrdlus – annab personalijuhile praktilise tööriista, mis aitab määrata organisatsiooni stardipositsiooni. Põhjalik analüüs näitab, millistele teguritele tähelepanu pöörata, et töötajate kaasatust ja sisemist motivatsiooni suurendada.


Vaata ka Uuringu Kevad-Suvi 2016 tutvustus