Korraga saab võrrelda kuni 5 ametit

Koolitused ja seminarid

Tööturu- ja palgauuringu sügis-talv 2016/17 tulemuste tutvustus

tooturu palgauuring saadaval sygistalv 1617 suur


Ootame kõiki huvilisi värske tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustusele. 

Uuringu viis läbi Palgainfo Agentuur koostöös partneritega novembris 2016. Uuringus osales üle 11 000 töötaja ja üle 300 organisatsiooni. 


Aeg: 19. detsember 2016 kell 12:00-15:00

Koht: Tammsaare Ärikeskus, Tammsaare tee 47, Tallinn


Teemad

 • Millised on töötasusid mõjutavad muutused tööturul? 
 • Milliseid trende näitab Eesti ja teiste riikide palgastatistika? 
 • Töötasud ja töötasu ootused oktoobris 2016 töövaldkondade ja ametirühmade lõikes
 • Töötasu komponendid: põhipalk ja sagedamini kasutatud lisatasud
 • Töötajate rahulolu lisatasudega - millest see sõltub?
 • Soodustuste kasutamine ja rahulolu nendega, olulisemad soodustused töötajate jaoks
 • Töötasude toimunud ja prognoositavad muutused

 

Uuringu tulemusi tutvustab Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder.

 

Osalemine

Osalemiseks palume end registreerida. 


Osavõtutasud

 • Tavahind 129 eurot
 • Soodushind töötasude uuringus osalejale 79 eurot
 • Soodushind Profipaketiga liitunule 49 eurot
 • Soodushind märksõna alusel 99 eurot

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Registreerun

 

 

Uuringu toetajad ja partnerid 

partnerid toetajad st1617

 

 

 

Töötuba: tööturu ja tasustamise trendid jaekaubanduses

graafik

Töötoas käsitleme põhjalikult tööturu ja tasustamise trende jaekaubanduses ning klienditeenindajate tööturu- ja organisatsioonikäitumist.

 

Teemad


Arengud jaekaubanduse tööturul

 • Ettevõtete ja töötajate arvu muutused ning prognoosid jaekaubanduses
 • Töötasude muutused erineva suuruse ja spetsiifikaga kauplustes
 • Voolavuse analüüs erinevate andmeallikate põhjal
 • Peamised väljakutsed tööturul jaekaubanduse jaoks 


Klienditeenindajate töötasud, tööturu- ja organisatsioonikäitumine

 • Olulisemad tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel ja valikul
 • Unistuste ametid ja palgaootused
 • Töötasu tasemed ja muutused nendes, piirkondlikud erinevused
 • Rahulolu töötasuga ja seda mõjutavad tegurid
 • Suhtumine töösse ja sidusus organisatsiooniga võrreldes teiste töötajate gruppidega

 
Töötoa viib läbi Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder

 
Andmete kiiranalüüsiks kasutame Qlik Sense tarkvara, millega teeme väljavõtteid andmebaasidest vastavalt osalejate soovidele. 


Aeg ja koht

Töötuba toimub Tammsaare Ärikeskuses (Tammsaare tee 47, Tallinn). 3. novembril 2016 kell 13:00-16:00  

Osalemine

Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda.

Osalemistasud

 • Soodushind profipaketiga liitunule 49 eurot
 • Soodushind töötasude uuringus osalejale 79 eurot*
 • Tavahind 129 eurot 

 *Töötasude uuringus osaleja soodushinda pakume uuringus Kevad-suvi 2016 ja Sügis-talv 2016/17 osalejatele. Registreeru uuringusse SIIN.

 Töötoa materjalid on saadaval töötoas osalenutele.  

Vaata ka Töötasude turuanalüüs

Praktiline töötuba: töötajate rahulolu-uuringu läbi viimine

 

 

 

Praktiline töötuba: töötajate rahulolu-uuringu läbi viimine

Päevakava välja trükkimiseks

rahulolu tootubaTöötoas käime praktiliselt läbi töötajate rahulolu-uuringu kavandamise, läbiviimise ja tulemuste kasutamise organisatsioonis.

Töötoad viib läbi Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder.


Teemad

 • Uuringute läbiviimine organisatsioonis: miks, mida ja kuidas?
 • Rahulolu-uuringuga seotud mõisted: rahulolu, motivatsioon, sidusus, pühendumus, haaratus jt
 • Uuringu eesmärkide ja hüpoteeside sõnastamine, edasise töö tulemustega kavandamine
 • Uuringu metoodika valik, erinevad andmete kogumise viisid
 • Küsimustiku koostamine, erinevad küsimuste tüübid ja skaalad
 • Tehnilised lahendused küsitluse läbiviimiseks
 • Kommunikatsioon ja kaasamine küsitluse läbiviimisel, töötajate motiveerimine vastama
 • Tulemuste analüüs ja tõlgendamine, võrdlev analüüs Agentuuri töötajate küsitlustega

Osalejad saavad ideid ja praktilisi soovitusi, kuidas viia läbi töötajate rahulolu-uuringu organisatsioonis.

 

Aeg ja koht

Töötoad toimuvad kell 10:00-13:00 Tammsaare Ärikeskuses (Tammsaare tee 47, Tallinn)

27. oktoobril 2016

  

Osalemine

Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda.

Osalemistasud

 • Soodushind profipaketiga liitunule 49 eurot
 • Tavahind 129 eurot 

NB! Rahulolu-uuringu tellijale hind kokkuleppel.

  

Registreerun 27.10.

 

Vaata ka Töötajate rahulolu ja motivatsiooni võrdlev uuring

Praktiline töötuba: töötasude turuanalüüs

 

Praktiline töötuba: töötasude turuanalüüs

 

graafik

Töötoas teeme praktiliselt läbi osalejatele huvipakkuvate ametite töötasude analüüsi kasutades selleks erinevaid statistika andmeallikaid ja Agentuuri töötasude andmebaase.


Töötoad viib läbi Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder


Töötoa sissejuhatavad teemad

 • Palgainfo allikad ja nende kasutamine
 • Erinevad andmekogumise ja analüüsi metoodikad ning nende mõju uuringu tulemustele
 • Töö(taja) hinna kujunemine organisatsioonisiseselt ja turul
 • Töötasu komponendid, lisatasude erinevad skeemid ja mõju töötajate käitumisele
 • Soodustuste paketid ja nende mõju töötajate käitumisele
 • Mitterahalised hüved, olulisus töötajatele ja mõju töötajate käitumisele


Töötoas viime läbi töötasu näidisanalüüsi

 • Tegevusala töötasude ja tööjõukulude turupositsioon erinevate statistiliste andmeallikate abil
 • Töötasude erinevused organisatsioonide tegevusala, suuruse, töö asukoha ja töötajate taustaandmete järgi
 • Põhipalga ja erinevate lisatasude osatähtsus töötasus 
 • Toimunud ja prognoositavad töötasude muutused

Osalejad saavad ideid ja praktilisi soovitusi, kuidas kasutada erinevaid andmeallikaid ja meetodeid organisatsiooni töötasude analüüsimiseks, andmete tõlgendamiseks ning muutuste argumenteerimiseks.


Aeg ja koht

Töötuba toimub Tammsaare Ärikeskuses (Tammsaare tee 47, Tallinn). 3. novembril 2016 kell 10:00-13:00  
 

Osalemine

Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda.

Osalemistasud

 • Soodushind profipaketiga liitunule 49 eurot
 • Soodushind töötasude uuringus osalejale 79 eurot*
 • Tavahind 129 eurot 

 *Töötasude uuringus osaleja soodushinda pakume uuringus Kevad-suvi 2016 ja Sügis-talv 2016/17 osalejatele. Registreeru uuringusse SIIN.

 

Registreerun

 

Vaata ka Töötasude turuanalüüs

Praktiline töötuba: töötajate rahulolu-uuringu läbi viimine

 

 

 

Uuringu Kevad-Suvi 2016 tulemused - tutvustus ja kasutamine

Telli uuringu tulemuste tutvustus organisatsiooni sisekoolitusele 

KS2016 kaas

 

NÄIDIS-PÄEVAKAVA

Sirutuspausid pärast iga osa.

Seminari viib läbi Kadri Seeder Palgainfo Agentuurist


12:00 Muutused tööturul ja palkades - uuringu raporti tutvustus

Räägime lahti muutused tööturul ja palkades värske statistika ja uuringu tulemuste põhjal, käime läbi olulisemad töötajate tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel ja valikul.

14:00 Töötasude turuanalüüs - praktilised näited

Mängime läbi töötasude turuvõrdluse analüüsi huvipakkuvate ametitei näidetel värbamise olukorras ja töötasude muutuste planeerimisel. Lisaks töötasude piirkondlik analüüs.


15:00 Töötajate rahulolu-uuring ja võrdlev analüüs

Arutame, miks ja kuidas mõõta töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja lojaalsust ning kuidas mõjutab töötajate suhtumine töösse nende käitumist organisatsioonis ja tööturul.


16:00 Seminari lõpetamine 


Uuringu tulemuste tutvustused toimusid 25. augustil 2016 Tallinnas ja 14. septembril 2016 Tartus. Materjalid on saadaval seminaril osalejatele ja Profipaketiga liitunutele.

Vaata materjale SIIT

Vaata ka

Töötajate rahulolu ja motivatsiooni võrdlev uuring - organisatsioonisisene küsitlus

Töötasude turuanalüüs