Töötajate tagasiside küsitlus


NÄIDIS TESTIMISEKS

 

(Ettevõtte logo)

Palume Teil vastata meie ettevõtte töötajate tagasiside küsitlusele.

Teie tagasiside on väga oluline töötingimuste parandamiseks. 

 

 

Tagasiside ja ettepanekud palgauuring@palgainfo.ee  


Teie poolt esitatud vastused on anonüümsed ja ei ole seotud ankeedi personaalse lingiga. Palgainfo Agentuur kasutab vastuseid üksnes küsitluse tulemuste analüüsimiseks ja neid ei avaldata ega edastata mingil sellisel kujul, kus vastaja oleks tuvastatav.