0%

Tööandjate küsitlus: värbamistrendid 2019


Kutsume Teid vastama Palgainfo Agentuuri tööandjate värbamisküsitlusele. Küsitluse eesmärk on välja selgitada trendid ja praktikad töötajate värbamisel.


Miks osaleda küsitluses?

Osalejana aitate kaasa esinduslike uuringu tulemuste saamisele.

Kõik vastajad saavad:

  • tasuta põhjaliku e-väljaande „Värbamistrendid 2019
  • osaleda soodushinnaga konverentsil „Värbamistrendid 2019"
  • tellida soodushinnaga värbamist toetavaid töötasude ja töötajate ootuste analüüse
  • osaleda auhindade loosimises, milleks on kolm raamatut Äripäeva raamatuklubilt: Richard Thaler „Väärkäitumine".  


Oma kontaktid tasuta e-väljaande ja soodustuste saamiseks ning auhindade loosimises osalemiseks saate jätta pärast vastamist Palgainfo Agentuuri veebilehel.

Ootame Teie vastuseid 20. märtsiks 2019.


Palun vastake kindlasti tärniga* märgitud küsimustele, kuna nendega on seotud järgmised küsimused ja vastamata edasi minna ei saa.    

Teie vastused on anonüümsed ja ei ole mingil viisil seotud Teie kontaktandmetega. Teie vastuseid kasutatakse ainult tulemuste analüüsimises ja tulemused avaldatakse üksnes kujul, kus vastaja ei ole mingil juhul tuvastatav.


Personaliotsingu teenuste pakkumine põhitegevusena
 Kas Teie organisatsiooni põhitegevusala on personaliotsingu ja/või sellega seotud teenuste osutamine (töövahendus, tööhõiveagentuuride tegevus, ajutise tööjõu rent)?
Ei, põhitegevusala ei ole seotud personaliotsinguga
Jah, põhitegevusala on seotud personaliotsinguga

Osalemine värbamisel
 Kas Te osalesite eelmise aasta jooksul mõnes töötajate värbamisprotsessis või tegelesite uute töötajate leidmisega?
Jah
Nii ja naa
Ei