Koolitused ja seminarid

Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2017–2018

 

Tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus

AEG: 19. detsember 2017

KOHT: Tehnopol, Saturni saal, Teaduspargi 6/1, Tallinn

 

Tutvustame oktoobris ja novembris korraldatud tööturu- ja palgauuringu tulemusi.

Uuringuga kogutakse töötasude andmeid nii organisatsioonidelt kui ka töötajatelt.  

Lisaks töötasudele uuritakse põhipalga ja lisatasude osatähtsust töötasus, soodustuste pakkumist ja kasutamist, töötasude muutusi, samuti töötajate tööturukäitumist ning ootusi tööandjale.

Eraldi on fookuses töötajate hinnangud vahetule juhile – uuritakse, millised vahetu juhi käitumisviisid mõjutavad rohkem töötajate suhtumist organisatsiooni, rahulolu ja lojaalsust.

Banner koolitus 

 

PÄEVAKAVA

Päevakavas tuleb täpsustusi

 

12.00

SissejuhatusKadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht


12.05

Trendid palgastatistikas – Kai Maasoo, Statistikaameti ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakonna juhtivstatistik

 • Mida näitab ja millest koosneb keskmine brutokuupalk?
 • Millised trendid on Eesti palgastatistikas?
 • Kus on kõrgemad palgad ja vabu ametikohti?
 • Milliseid muutusi on oodata Statistikaameti töötasude andmete kogumise ja avaldamise osas?

12.40


Tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus – Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Muutused töötajate ja tööandjate tööturukäitumises – kuidas on muutunud aktiivsus tööturul ja töötajate valmisolek töökohta vahetada?
 • Muutused töötajate palgaootustes – kuidas on muutunud palgasurve erinevatel ametitel?
 • Töötajate ootused tööandjatele – millised on olulised otsustuskriteeriumid tööandja valikul?


13.10


Arutelu

 • Milline on hea töö- ja palgapakkumine tänasel Eesti tööturul?
 • Kuidas sihtrühmas pakkumise vastu huvi äratada?
 • Millised on trendid värbamismeetodites?

Osalevad

 • Pille Semjonov, HR factory müügijuht ja juhatuse liige
 • CV Keskuse esindaja


13.30


Kohvipaus


14.00


Tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus (jätkub) – Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Toimunud ja prognoositavad muutused töötasudes – millistes valdkondades on oodata kiiremat palgakasvu?
 • Töötasude muutuste põhjused – kuidas hinnata töötasude kasvu?
 • Töötajate hinnangud vahetule juhile – millised vahetu juhi käitumisviisid mõjutavad rohkem töötajate rahulolu ja lojaalsust?


14.45


Tunnustav juhtimine töötajate motivatsiooni ja lojaalsuse kujundamisel – Kaido Pajumaa, Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja

 • Mida tähendab „tunnustav juhtimine?
 • Millal ja kuidas tunnustada nii, et see nõme ja punnitatud ei oleks?
 • Kuidas juht saab ennast heaks tunnustajaks treenida?


15.15


Kuidas organisatsiooni üritusest oodatud sündmus kujundada? – Event Masters esindaja (täpsustamisel)

 • Mis teeb üritusest sündmuse?
 • Kuidas erinevate inimeste ootustele vastata?
 • Kas ja kuidas saab hästi korraldatud üritusega töötajate meelsust mõjutada?
 • Kuidas üritusel üles tõmmatud energiat hoida?

Arutelu, küsimused ja vastused

15.45 Lõpetamine

 

 


Osalemine

Osalemiseks palume ennast registreerida. 

Organisatsioonide töötasude uuringus osalejatele pakume seminaril osalemist soodushinnaga.

Uuringusse saab esitada andmeid novembri jooksul. 

Vaata lähemalt siit

 

Osalemistasud 

 • Soodushind profipaketi kasutajale 49 eurot
 • Soodushind uuringus osalejale 79 eurot
 • Soodushind märksõna alusel 99 eurot
 • Tavahind 129 eurot

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Registreerun

 


Tööturu- ja palgauuringu Kevad-suvi 2017 tulemuste tutvustus

24. augustil tutvustame tööturu- ja palgauuringu tulemuste värsket kokkuvõtet. 

Korraldasime uuringu mais 2017 ja selles osales 12 790 töötajat ning 342 organisatsiooni esindajat.

 

AEG: 24. augustil 2017 kell 13.00-16.00

KOHT: Tehnopoli Saturni saal, Teaduspargi 6/1, Tallinn

 

 


 

AJAKAVA

 

 

13.00 Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

 • Töötasud ja töötasu ootused aprillis 2017
 • Töötasu muutused ja muutuste põhjused
 • Lisatasude osatähtsus töötasus ja muutused selles osas
 • Haiguspäevade hüvitamine ja töötajate puudumiskäitumine
 • Hinnangud töötasule ja tasustamisele ning selle mõju tööturukäitumisele
 • Finantskäitumine, laenude kasutamine ja selle seosed töötasuga

 

14.15 Kohvipaus

 

 

 

 

Kaaned

 

14.30 Töötajate rahulolu ja motivatsioon, isiksuseomadused ja emotsioonid

 • Töötajate aktiivsus tööturul ja muutused selles osas
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha valikul, kogemused ja tunded kandideerimisel
 • Tööalane areng ja täienduskoolitused – ootused ja tegelikkus
 • Tööga rahulolu, haaratus ja sidusus
 • Erinevaid töötajate gruppe motiveerivad tegurid
 • Isiksuseomadused ja tööl kogetud tunded ning nende seosed rahulolu ja motivatsiooniga

 

16.00 Seminari lõpetamine

Kaaned

 

 

 

 

Seminari viib läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Kadri on hariduselt sotsioloog (MA) ja tegeleb igapäevaselt töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega, samuti tööandjate ja töötajate koolitamise ning nõustamisega.

Palgainfo Agentuuri koolitused ja konsultatsioonid tuginevad kaks korda aastas korraldatavale tööandjate ja töötajate küsitlustele. Töötasude ja tasustamise kõrval uuritakse töötajate tööturukäitumist, rahulolu, motivatsiooni ja sidusust organisatsiooniga ning nende omavahelisi seoseid. 

 


 

 

Uuringu tulemuste kokkuvõtte tellimine

 

Uuringu tulemuste kokkuvõte on uuringus osalejatele tasuta ja see saadetakse kõigile, kes oma kontaktid jätsid, e-postile. 

 

Hinnad uuringus mitte-osalejale 

 

I osa Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

Ilmub 21. augustil 2017, 54 lk, A4 – 39 eurot

 

II osa Töötajate rahulolu ja motivatsioon, isiksuseomadused ja emotsioonid

Ilmub 28. augustil 2017, 54 lk, A4 – 39 eurot

 

Tellimisvorm
Tellin
Invalid InputTellija andmed

Nimi *
Invalid Input
E-post *
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


 

 

Partnerid toetajad ks2017 


Muutused töötasudes ja töötajate palgaootustes 2017

Palgainfo Agentuuri ja partnerite poolt mais 2017 läbi viidud töötajate ja tööandjate tööturu ning palgauuringu tulemuste tutvustus.

Vaata uuringu kohta lähemalt

AEG: 21. juuni 2017 kell 12.00–16.00

KOHT: Tehnopol, Saturni saal, Teaduspargi 6/1, Tallinn

Vaata ka pressiteadet uuringu tulemustest

 


 

Seminari pais 210617 pastell 

 


 

Päevakava välja trükkimiseks (pdf) 

 

Päevakava

12.00

I osa: Muutused tööturul ja töötajate tööturukäitumises


Sissejuhatus: Mis mõjutab töötajate tööturukäitumistKadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht


Tunnetest ja tööst keeleteadlase pilguga – Ene Vainik
(PhD) , Eesti Keele Instituudi vanemteadur-vanemleksikograaf

 • Eestlase enesestereotüüp
 • Töö ja puhkusega seotud tundesõnad
 • „Töö“ ja „palga“ sõna-assotsiatsioonid


Töötajate tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus
Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Töötajate aktiivsus tööturul – kuidas on see muutunud palgagruppide lõikes? 
 • Kogemused kandideerimisel – millised on kandideerimise katkestamist rohkem mõjutavad tegurid?
 • Kandideerimisel kogetud tunded – milliseid emotsioone kandidaadid värbamisprotsessis sagedamini kogevad?
 • Tööl kogetud tunded – milliseid emotsioone töötajad sagedamini tööl kogevad?


Uuringu tulemusi kommenteerivad ja arutelus osalevad uuringu partnerid:

Paavo Heil, tööandja turunduse agentuuri Brandem juht

Renita Käsper, CV Keskuse värbamisosakonna juht

Pille Semjonov, HR factory müügijuht ja juhatuse liige

 

13.30

Kohvipaus

 

13.45

II osa: Muutused töötasudes ja töötajate palgaootustes


Palkasid ja töötajate tööturukäitumist mõjutavad makromajanduslikud tegurid
 – Kaspar Oja, Eesti Panga ökonomist, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant


Organisatsioonide ja töötajate tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus
 – Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Töötasude muutust mõjutavad tegurid – organisatsioonide ja töötajate hinnangud
 • Muutused põhipalkades – kellel ja kui palju on põhipalk muutunud ning milliseid muutusi prognoositakse?
 • Muutused töötajate palgaootustes – millistes töötajate gruppides on palgasurve kasvanud ja miks?
 • Töötajate hinnangud töötasule – kuivõrd õiglaseks, konkurentsivõimeliseks ja motiveerivaks erinevad töötajate grupid oma töötasu hindavad?


Uuringu tulemusi kommenteerivad ja arutelus osalevad:

Jaan Allem, juhtide mentor

Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees

Meelis Virkebau, riiklik lepitaja

 

16.00

Seminari lõpetamine

 

 


 


Uuringut aitavad läbi viia

 

 

CVK 2016 Horisontaalne slogan
brandem logo
Innove rajaleidja logo

 

 

HRFactory
TU
VIVIC punane tagline
EAKL logo

 


 


Töötajate ootused ja trendid tasustamises 2017

Palgainfo Agentuuri ja partnerite seminar

ToiduMuuseum

6. veebruar 2017 Eesti Toidu Muuseumis (Masina 20, Tallinnas)

 

Eesti Vabrikantide Ühing kehtestas 1921. a. töötajate palga naturaalosa toiduainetes. Päevapalk koosnes poolest naelast leivast ja heeringast, neljast kartulist, jahust, rasvast ja kaunviljadest. Lisaks anti natuke soola, suhkrut, kohvi, teed ja seepi. ("Eesti Vabrikantide Ühisus 1917-1940")

Seminaril analüüsime, millised on tasustamise trendid pea 100 aastat hiljem. Testime, kuidas kama ja kilu tööisu tekitavad ning meie ajukeemiat mõjutavad. Kõike seda Eesti Toidu Muuseumis.

 

 

Ettekanded

Seminari ettekanded on saadaval osalejatele ja Profipaketi kasutajatele. Alla laadimiseks logige palun sisse. 

Emotsioonid kui motivatsiooniallikas - mis ajus toimub ja mida töötajad tahavad? – psühholoog ja neuropsühhofarmakoloog Kariina Laas

Lae fail .pdf

 

Töötajate rahulolu, motivatsioon ja lojaalsus – kuidas on need seotud töö tasustamisega ja millised tasupaketid paremini toimivad? – värske tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus – Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder
 Lae fail .pdf

 
Töötajate ootused tööandjale – kuidas kaardistada oma sihtrühma ootused ning kommunikeerida oma pakkumist? – värske tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus – tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandem juht Paavo Heil
Lae fail .pdf
 
 
Kuidas võivad 2018. a. kehtestatavad tulumaksuseaduse muudatused mõjutada töötasustamist, sh lisatasude skeeme? – Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi
Lae fail .pdf 
 

 

Taustainfo

Tooturu ja tasustamise trendid ST201617 tiitelEelmise aasta novembris viis Palgainfo Agentuur koostöös partneritega läbi töötajate tööturu- ja palgauuringu, milles osales 404 organisatsiooni esindajat ning 11 255 töötajat ja tööotsijat.

Uuringu keskmes olid töö tasustamise võtmeküsimused nagu põhipalga ja lisatasude proportsioonid, lisatasude skeemid ja nendega rahulolu, pakutavad ja oodatud soodustused ning muud hüved.

Uuringu küsimused puudutasid lisaks tasustamisele töötajate rahulolu, motiveeritust ja sidusust oma töö ning organisatsiooniga, samuti tööturukäitumist ja lojaalsust.

Värsked töötasude andmed avaldati andmebaasides 19. detsembril 2016. Vaata töötasu analüüsi NÄIDISEID.

Uuringu tulemuste põhjalik raport „Tööturu ja tasustamise trendid sügis-talvel 2016/17“ ilmus kahes osas 25. jaanuaril ja 2.veebruaril 2017 (pikendatud tähtaeg).

Uuringus ja seminaril osalejatele on uuringu tulemuste kokkuvõte tasuta.

Vaata uuringu tulemuste lühikokkuvõtet.

 

 

 

Uuringu toetajad ja partnerid 

partnerid toetajad st1617


Tööturu- ja palgauuringu sügis-talv 2016/17 tulemuste tutvustus

tooturu palgauuring saadaval sygistalv 1617 suur


Novembris 2016 Palgainfo Agentuuri ja partnerite poolt läbiviidud tööturu- ja palgauuringu tulemuste esmatutvustus toimus 19. detsembril 2016. 

Uuringu viis läbi Palgainfo Agentuur koostöös partneritega novembris 2016. Uuringus osales 11255 töötajat ja tööotsijat ning 404 organisatsiooni. 

 

Seminari teemad

 • Millised on töötasusid mõjutavad muutused tööturul? 
 • Milliseid trende näitab Eesti ja teiste riikide palgastatistika? 
 • Töötasud ja töötasu ootused oktoobris 2016 töövaldkondade ja ametirühmade lõikes
 • Töötasu komponendid: põhipalk ja sagedamini kasutatud lisatasud
 • Töötajate rahulolu lisatasudega - millest see sõltub?
 • Soodustuste kasutamine ja rahulolu nendega, olulisemad soodustused töötajate jaoks
 • Töötasude toimunud ja prognoositavad muutused

 

Slaidid alla laadimiseks

Seminari materjalid on saadaval osalejatele ja profipaketi kasutajatele. Materjali alla laadimiseks logige palun sisse. 

Lae fail .pdf

 

 

Uuringu toetajad ja partnerid 

partnerid toetajad st1617