x

Koolitused ja seminarid

Trendid tasustamises 2018. aastal

Palgainfo Agentuuri seminar

AEG: 15. veebruar 2018

KOHT: Eesti Ametiühingute Keskliidu majas, Laulupeo 24, 10128 Tallinn

 

Lisatasud ja soodustused 
ehk kuidas tasustamine töö tulemusi mõjutab?

 

Paljud organisatsioonid maksavad töötajatele lisaks põhipalgale erinevaid lisatasusid, samuti pakutakse mitmeid soodustusi ja hüvesid.

Lisatasude teenimisvõimaluse ja soodustustega ei ole aga rahul üle 40% töötajatest, näitavad Palgainfo Agentuuri novembris 2017 korraldatud uuringu tulemused.

Miks see nii on ja kuidas lisatasud ning soodustused saaksid paremini aidata ettevõtte  eesmärke täita – seda arutasime seminaril.

Banner koolitus 

 

Ettekanded

Ettekanded on saadaval seminaril osalejatele ja Palgainfo Profipaketiga liitunutele. Ettekannete alla laadimiseks logige palun oma kasutajakontoga Palgainfo Agentuuri veebilehele sisse. 

 

Millised on trendid lisatasude maksmisel ja soodustuste pakkumisel?

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

Lae fail .pdf

 

 

Millised on peamised riskikohad soodustuste ja hüvede maksustamisel?

Tõnis Jakob, maksunõustaja ja -koolitaja

Lae fail .pdf

 

 

Milline on mitterahaliste tegurite roll töötajate lojaalsuse kujundamisel?

Marie Evart, tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandem juht

Lae fail .pdf

 

 

Vaata ka väljaannet Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2017–2018


Palgainfo hommikukohv

Kutsume kõiki Palgainfo hommikukohvile!

AEG: 11. jaanuaril 2018 kell 10.00-12.00.

KOHT: Tehnopoli Saturni saal (Teaduspargi 6/1, Tallinn)

 

Lae alla hommikukohvi esitluse slaidid

Lae fail .pdf

 

 

Hommikukohvil tutvustame Palgainfo Agentuuri uusi teenuseid ja tooteid

Seminari viib läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder

 

Kuidas hinnata oma organisatsiooni töötasude taset turul?

 

 • Töötasu turuanalüüs: kuhu ennast positsioneerida?
 • Põhipalk ja muutuvpalk: kuidas erinevad lisatasud töötasu mõjutavad?
 • Töötasude erinevused organisatsiooni sees: kui suured need tavaliselt on ja millest sõltuvad?
 • Piirkondlikud palgaerinevused: millest need sõltuvad ja kas kehtivad alati?
 • Ametite töötasude erinevused sõltuvalt tegevusalast: kuivõrd nendega arvestama peab?
 • Töötajate palgaootus ja rahulolu palgaga: millised tegurid seda mõjutavad?
 • Töötasu muutused: kuidas neid hinnata ja prognoosida?
 • Pakutavad ja kasutatavad soodustused: kas ja kuidas neid tasustamise paketi hindamisel arvestada?
 • Mitterahalised tegurid töö tasustamisel: mida töötajad oluliseks peavad?

 

 

Vahemike analuus ST1718 naidise PILT

 

Uue töötasude online andmebaasi kasutamine

 • Põhiandmebaasi ja profiandmebaasi erinevused
 • Algandmete valik
 • Ametite töötasude otsing
 • Filtrite kasutamine
 • Töötasude võrdlus erinevate tunnuste järgi
 • Andmete eksport (pdf, csv, jpg)

 

Pohiandmebaas tulemused

 

 

Töötajate tagasiside küsitlused

 • Miks uurida lisaks palgale töötajate suhtumist, sh rahulolu ja motivatsiooni?
 • Erinevad mõisted ja meetodid töötajate suhtumise ja käitumise analüüsimisel
 • Töötajate tagasiside küsitluse näidisankeedi testimine
 • Näited lisaküsimustest
 • Küsitluse korraldamise praktilised ja tehnilised küsimused


Rahulolu skeem

 

 


Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2017–2018

Mis juhtub palkadega 2018. aastal?

 

AEG: 19. detsember 2017

KOHT: Tehnopol, Saturni saal, Teaduspargi 6/1, Tallinn

 

Tutvustame Palgainfo Agentuuri, CV Keskuse ja teiste partnerite koostöös 2017. a oktoobris ja novembris korraldatud tööturu- ja palgauuringu värskeid tulemusi. Vaata uuringu kohta lähemalt siit.

Uuringus osales üle 800 organisatsiooni ning üle 14 000 töötaja ja tööotsija.

 

Banner koolitus 

Ettekanded

Ettekandeid saavad alla laadida Profipaketi kasutajad.

Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

 

Trendid palgastatistikas – Kai Maasoo, Statistikaameti ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakonna juhtivstatistik

Lae fail .pdf

 

 

Muutused tööturul ja tööturukäitumises, muutused töötasudes – Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

Lae fail .pdf

 

 

Tunnustav juhtimine töötajate motivatsiooni ja lojaalsuse kujundamisel – Kaido Pajumaa, Motivaator.ee juhtide ja meeskondade koolitaja

Lae fail .pdf

 

 

Kuidas organisatsiooni üritusest oodatud sündmus kujundada? – Tauno Loodus, Event Masters tegevjuht

 

 

Vaata ka ürituse pressiteadet ja meediakajastust: Tööjõupuudus mitmetes sektorites kergitab palkasid ka järgmisel aastal  


Tööturu- ja palgauuringu Kevad-suvi 2017 tulemuste tutvustus

24. augustil tutvustame tööturu- ja palgauuringu tulemuste värsket kokkuvõtet. 

Korraldasime uuringu mais 2017 ja selles osales 12 790 töötajat ning 342 organisatsiooni esindajat.

 

AEG: 24. augustil 2017 kell 13.00-16.00

KOHT: Tehnopoli Saturni saal, Teaduspargi 6/1, Tallinn

 

 


 

AJAKAVA

 

 

13.00 Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

 • Töötasud ja töötasu ootused aprillis 2017
 • Töötasu muutused ja muutuste põhjused
 • Lisatasude osatähtsus töötasus ja muutused selles osas
 • Haiguspäevade hüvitamine ja töötajate puudumiskäitumine
 • Hinnangud töötasule ja tasustamisele ning selle mõju tööturukäitumisele
 • Finantskäitumine, laenude kasutamine ja selle seosed töötasuga

 

14.15 Kohvipaus

 

 

 

 

Kaaned

 

14.30 Töötajate rahulolu ja motivatsioon, isiksuseomadused ja emotsioonid

 • Töötajate aktiivsus tööturul ja muutused selles osas
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha valikul, kogemused ja tunded kandideerimisel
 • Tööalane areng ja täienduskoolitused – ootused ja tegelikkus
 • Tööga rahulolu, haaratus ja sidusus
 • Erinevaid töötajate gruppe motiveerivad tegurid
 • Isiksuseomadused ja tööl kogetud tunded ning nende seosed rahulolu ja motivatsiooniga

 

16.00 Seminari lõpetamine

Kaaned

 

 

 

 

Seminari viib läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Kadri on hariduselt sotsioloog (MA) ja tegeleb igapäevaselt töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega, samuti tööandjate ja töötajate koolitamise ning nõustamisega.

Palgainfo Agentuuri koolitused ja konsultatsioonid tuginevad kaks korda aastas korraldatavale tööandjate ja töötajate küsitlustele. Töötasude ja tasustamise kõrval uuritakse töötajate tööturukäitumist, rahulolu, motivatsiooni ja sidusust organisatsiooniga ning nende omavahelisi seoseid. 

 


 

 

Uuringu tulemuste kokkuvõtte tellimine

 

Uuringu tulemuste kokkuvõte on uuringus osalejatele tasuta ja see saadetakse kõigile, kes oma kontaktid jätsid, e-postile. 

 

Hinnad uuringus mitte-osalejale 

 

I osa Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

Ilmub 21. augustil 2017, 54 lk, A4 – 39 eurot

 

II osa Töötajate rahulolu ja motivatsioon, isiksuseomadused ja emotsioonid

Ilmub 28. augustil 2017, 54 lk, A4 – 39 eurot

 

Tellimisvorm
Tellin
Invalid Input


Tellija andmed

Nimi *
Invalid Input
E-post *
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


 

 

Partnerid toetajad ks2017 


Muutused töötasudes ja töötajate palgaootustes 2017

Palgainfo Agentuuri ja partnerite poolt mais 2017 läbi viidud töötajate ja tööandjate tööturu ning palgauuringu tulemuste tutvustus.

Vaata uuringu kohta lähemalt

AEG: 21. juuni 2017 kell 12.00–16.00

KOHT: Tehnopol, Saturni saal, Teaduspargi 6/1, Tallinn

Vaata ka pressiteadet uuringu tulemustest

 


 

Seminari pais 210617 pastell 

 


 

Päevakava välja trükkimiseks (pdf) 

 

Päevakava

12.00

I osa: Muutused tööturul ja töötajate tööturukäitumises


Sissejuhatus: Mis mõjutab töötajate tööturukäitumistKadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht


Tunnetest ja tööst keeleteadlase pilguga – Ene Vainik
(PhD) , Eesti Keele Instituudi vanemteadur-vanemleksikograaf

 • Eestlase enesestereotüüp
 • Töö ja puhkusega seotud tundesõnad
 • „Töö“ ja „palga“ sõna-assotsiatsioonid


Töötajate tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus
Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Töötajate aktiivsus tööturul – kuidas on see muutunud palgagruppide lõikes? 
 • Kogemused kandideerimisel – millised on kandideerimise katkestamist rohkem mõjutavad tegurid?
 • Kandideerimisel kogetud tunded – milliseid emotsioone kandidaadid värbamisprotsessis sagedamini kogevad?
 • Tööl kogetud tunded – milliseid emotsioone töötajad sagedamini tööl kogevad?


Uuringu tulemusi kommenteerivad ja arutelus osalevad uuringu partnerid:

Paavo Heil, tööandja turunduse agentuuri Brandem juht

Renita Käsper, CV Keskuse värbamisosakonna juht

Pille Semjonov, HR factory müügijuht ja juhatuse liige

 

13.30

Kohvipaus

 

13.45

II osa: Muutused töötasudes ja töötajate palgaootustes


Palkasid ja töötajate tööturukäitumist mõjutavad makromajanduslikud tegurid
 – Kaspar Oja, Eesti Panga ökonomist, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant


Organisatsioonide ja töötajate tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus
 – Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Töötasude muutust mõjutavad tegurid – organisatsioonide ja töötajate hinnangud
 • Muutused põhipalkades – kellel ja kui palju on põhipalk muutunud ning milliseid muutusi prognoositakse?
 • Muutused töötajate palgaootustes – millistes töötajate gruppides on palgasurve kasvanud ja miks?
 • Töötajate hinnangud töötasule – kuivõrd õiglaseks, konkurentsivõimeliseks ja motiveerivaks erinevad töötajate grupid oma töötasu hindavad?


Uuringu tulemusi kommenteerivad ja arutelus osalevad:

Jaan Allem, juhtide mentor

Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees

Meelis Virkebau, riiklik lepitaja

 

16.00

Seminari lõpetamine

 

 


 


Uuringut aitavad läbi viia

 

 

CVK 2016 Horisontaalne slogan
brandem logo
Innove rajaleidja logo

 

 

HRFactory
TU
VIVIC punane tagline
EAKL logo