x

Palgainfo hommikukohv

Palgainfo hommikukohv

Kutsume kõiki Palgainfo hommikukohvile!

AEG: 11. jaanuaril 2018 kell 10.00-12.00.

KOHT: Tehnopoli Saturni saal (Teaduspargi 6/1, Tallinn)

 

Hommikukohvil tutvustasime Palgainfo Agentuuri uusi teenuseid ja tooteid

Seminari viis läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder

 

Lae alla hommikukohvi esitluse slaidid

Lae fail .pdf

 

 

 

Kuidas hinnata oma organisatsiooni töötasude taset turul?

 

 • Töötasu turuanalüüs: kuhu ennast positsioneerida?
 • Põhipalk ja muutuvpalk: kuidas erinevad lisatasud töötasu mõjutavad?
 • Töötasude erinevused organisatsiooni sees: kui suured need tavaliselt on ja millest sõltuvad?
 • Piirkondlikud palgaerinevused: millest need sõltuvad ja kas kehtivad alati?
 • Ametite töötasude erinevused sõltuvalt tegevusalast: kuivõrd nendega arvestama peab?
 • Töötajate palgaootus ja rahulolu palgaga: millised tegurid seda mõjutavad?
 • Töötasu muutused: kuidas neid hinnata ja prognoosida?
 • Pakutavad ja kasutatavad soodustused: kas ja kuidas neid tasustamise paketi hindamisel arvestada?
 • Mitterahalised tegurid töö tasustamisel: mida töötajad oluliseks peavad?

 

 

Vahemike analuus ST1718 naidise PILT

 

Uue töötasude online andmebaasi kasutamine

 • Põhiandmebaasi ja profiandmebaasi erinevused
 • Algandmete valik
 • Ametite töötasude otsing
 • Filtrite kasutamine
 • Töötasude võrdlus erinevate tunnuste järgi
 • Andmete eksport (pdf, csv, jpg)

 

Pohiandmebaas tulemused

 

 

Töötajate tagasiside küsitlused

 • Miks uurida lisaks palgale töötajate suhtumist, sh rahulolu ja motivatsiooni?
 • Erinevad mõisted ja meetodid töötajate suhtumise ja käitumise analüüsimisel
 • Töötajate tagasiside küsitluse näidisankeedi testimine
 • Näited lisaküsimustest
 • Küsitluse korraldamise praktilised ja tehnilised küsimused


Rahulolu skeem