Palgainfo Põhipakett

 

Palgainfo Põhipakett sisaldab

  • Töötasude põhiandmebaasi
  • Tööturu- ja palgauuringu sügistalvel 2017–2018 tulemusi

 

Töötasude uuringus osalejale on Palgainfo Põhipakett pooleks aastaks tasuta. Andmete kogumine uuringusse toimub novembris 2017.

Vaata miks ja kuidas uuringus osaleda 

Põhipaketi tavahind 190 eurot (lisandub käibemaks) 

 

Telli

 

  

 

Töötasude põhiandmebaasi kasutamise soovitused


1. Logige oma kasutajanime ja parooliga sisse 


Teie kasutajakonto on seotud e-posti aadressiga.

Kui kasutajanimi või parool ununeb, saate e-posti aadressi kaudu selle taastada või muuta.

Sisenedes saate oma kasutajaprofiili muuta.

 

 

 

 

 


 

2. Valige andmeallikas ja uuringu periood


Brutopalgad organisatsioonides
– organisatsioonidelt kogutud keskmised brutokuutöötasud. Töötasu sisaldab põhipalka ja regulaarset muutuvpalka ehk ületunnitasu, tulemustasu ning muid igal kuul makstavaid lisatasusid.

Töötajate netopalgad – töötajatelt kogutud netotöötasud. Töötasu sisaldab põhipalka ja muutuvpalka.

Töötajate netopalga ootused – töötajatelt küsitakse, millistel ametialadel nad töötada sooviks ning kui palju tahaksid palka saada. Märkida saab rohkem kui ühe ametiala, seepärast on palgaootuste kohta vastajate arvud suuremad kui palkade kohta.

 

Miniandmebaas est 1

 


 

3. Valige töövaldkonnad ja ametirühmad

Ametid on jagatud taseme järgi 10 ametirühmaks (nt juhid, tippspetsialistid jne).

Töö sisu ehk eriala järgi on ametid jagatud 30 töövaldkonnaks (nt finantsvaldkond ja raamatupidamine, ost, müük ja turundus jne).

Kui tahate finantsjuhtide ja raamatupidajate töötasusid võrrelda, valige töövaldkonnaks finantsvaldkond ja raamatupidamine ning märkige ametirühmad, mille töötasusid soovite võrrelda.

Andmebaasis avaldatakse töötasude andmed, kui vastajaid on vähemalt kuus. Mida rohkem filtreid valite, seda väiksemaks jääb vastajate arv ja seega ka valikuid.

 

Miniandmebaas est 2

 

 Vaata ametite jaotust ametirühmadeks ja töövaldkondadeks

                              Lae fail .pdf                 Lae fail .xlsx

                                       

 

 


 

4. Vaadake ja võrrelge andmeid


Tabelis avaldatud andmed

Statistiline keskmine – töötasude summa jagatud vastajate arvuga.

Mediaan – jagab vastused pooleks ehk 50% töötasudest on sellest kõrgemad ja 50% madalamad.

Graafikul avaldatud andmed

Tulbaga on näidatud kvartiilid 1 ja 3 ehk vahemik, kuhu jäävad poolte vastajate öeldud töötasud: 25% töötasudest jääb tulba alumisest piirist alla poole ja 25% tulba ülemisest piirist üles poole.

Joonega on näidatud protsentiilid 10 ja 90, kus ülemisest joonest on 10% töötasudest veel kõrgemad ja alumisest joonest on 10% töötasudest madalamad.

 

 

Miniandmebaas est 3

 

Sisene andmebaasi

 

Vaata ka

Töötasude analüüsi näidiseid

Profipaketti

 

Tellimine ja hinnad

 
Põhipakett sisaldab
  • Töötasude põhiandmebaas
  • Tööturu- ja palgauuringu sügistalvel 2017–2018 tulemusi

 

Töötasude uuringus osalejale on Palgainfo Põhipakett pooleks aastaks tasuta. Uuringusse andmete kogumine toimub novembris 2017.

Vaata miks ja kuidas uuringus osaleda 

Põhipaketi tavahind 190 eurot (lisandub käibemaks) 

 

Palgainfo Põhipaketi tellimine
Invalid Input
Vali pakett *
See väli on kohustuslik


Maksja
Invalid Input


Kui maksja on eraisik, sisaldab hind käibemaksu. Organisatsioonide puhul lisandub hinnale käibemaks.
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

Kasutajakonto loomine

Sisestage palun andmed kasutajakonto loomiseks.
Olen kasutaja
Invalid Input
Kasutajakonto õigused kehtivad kuni 1. maini 2018. Aktiveerime Teie kasutajakonto pärast uuringus osalemise kontrollimist või arve laekumist.
Nimi *
Invalid Input
E-post *
Invalid Input
Kasutajanimi *
Invalid Input
Parool *
Invalid Input