x

Töötasude uue andmebaasi tutvustus

Palgainfo Agentuuril on valminud on töötasude uus andmebaas. NB! Tegemist on BETA versiooniga.

 

TÖÖTASUDE ANDMEBAAS

 

Töötasude andmebaasis saate vaadata ja võrrelda töötasusid.

Palgainfo Agentuur kogub töötasude andmeid organisatsioonidelt ja töötajatelt. Andmebaasides saab valida, kas vaadata organisatsioonidelt või töötajatelt kogutud andmeid või vaadata neid andmeid koos.

Agentuur kogub andmeid alates 2013 .aastast kaks korda aastas: kevadel aprilli ja sügisel oktoobri töötasude kohta. Andmebaasides on saadaval töötasud alates 2013. aasta kevadest.

Ametite süstematiseerimiseks kasutab agentuur ametite klassifikaatorit (ISCO). Ameti taga sulgudes olev number näitab ISCO koodi. Agentuur on täiendanud ametite loetelu – lisatud ametite koodid on kuuekohalised.

Ametid on jagatud taseme järgi ametirühmadeks (nt juhid, tippspetsialistid jne) ning töö sisu järgi töövaldkondadeks (nt finants- ja raamatupidamine, ost, müük ja turundus jne). Iga amet kuulub ühte ametirühma ja ühte töövaldkonda.

Töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Valida saab, kas töötasusid näidatakse bruto või netosummadena. 

Brutotöötasu – arvestuslik töötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse.

Netotöötasu – töötajale väljamakstav töötasu.


Põhiandmebaas ja Profiandmebaas


Profiandmebaasis saab vaadata töötasusid ametite (ISCO neljakohaline kood)
või mõne muu tunnuse, näiteks töö asukoha, organisatsiooni töötajate arvu vms, järgi. Päringu täpsustamiseks saab kasutada filtreid. Korraga saab valida mitu filtrit, nt mitu maakonda või töötaja vanuserühma. Profiandmebaasi kasutamine on tasuline, töötasude uuringus osalejatele pakume soodushinda. 


Põhiandmebaasis saate vaadata ja võrrelda ametirühmade töötasusid
. Päringu täpsustamiseks saab kasutada filtreid. Korraga saab kasutada ühte filtrit, näiteks täpsustada ametirühma töövaldkonda. Põhiandmebaasi kasutamine on töötasude uuringus osalejale tasuta. 

  

Andmebaasi kasutamiseks logige palun sisse. 

Login

 

Kui Teil ei ole kasutajakontot, siis saate selle tellida. Vaata Põhipaketi ja Profipaketi tellimist.

 


 

JUHEND

 Videojuhend on koostamisel. Praegu saate vaadata ekraanipiltidega juhendit. Samuti soovitame vaadata küsimärgiga tähistatud juhendit andmebaasis.

 

1. VALIGE ALGANDMED

Valige andmebaas, andmete kogumise periood, bruto- või netotöötasu ning tunnus, mille järgi töötasusid vaatate.

Andmebaas

Valige, kas soovite vaadata töötajatelt (töötajate palgauuring) või organisatsioonidelt (organisatsioonide palgauuring) kogutud töötasude andmeid või mõlemaid koos (töötajate ja org-de palgauuring). Vaadata saab ka töötajate palgaootuste uuringu tulemusi.

Võrdluse tunnus

Valite üks tunnuse, mille järgi töötasusid vaadata soovite. 

Näiteks, kui tahate vaadata sekretäride töötasusid, siis valige tunnuseks amet. Kui tahate võrrelda töötasusid staaži või mõne muu tunnuse alusel, valige tunnuseks staaž ja filtrite valikus täpsustage, milliste ametite töötasusid staaži järgi võrrelda soovite.
 

 

 

Uus baas 12. LISAGE FILTRID

NB! Filtrite lisamine ei ole kohustuslik, võite ka kohe kolmanda sammu juurde liikuda ja tulemusi vaadata. 

Filtritega saate soovi korral oma päringut täpsustada.

Näiteks, kui Te soovisite vaadata sekretäride töötasusid, saate selles valikus täpsustada, et vaatate ainult kuni kahe aastase staažiga sekretäride töötasusid.

Filtrit ei saa rakendada tunnusele, mille järgi soovite töötasusid võrrelda.

NB! Tulemuste graafikul ja tabelis avaldatakse andmed Teie valitud tunnuste ja filtrite järgi, kui sellistele tingimustele vastavaid vastajaid on olnud vähemalt kuus. Seega, mida rohkem filtreid olete valinud, seda väiksemaks jäävad järgmised filtrite ja tunnuste valikuvõimalused. Kui muudate oma varasemat filtrite valikut, siis muutuvad ka teised valikud ehk filtreerimisel lähtutakse viimati valitud filtrist.

 

 

 

Uus baas 2


 

3. VALIGE TUNNUSED

Valige kuni viis tunnust, mille alusel töötasusid vaatate ja võrdlete. 

Näiteks, kui Te soovisite vaadata sekretäride töötasusid, siis saate need leida märksõna järgi või teha nimekirjast valiku. Lisaks võite võtta võrdlusesse ka mõne muu ameti, näiteks raamatupidajad. 

Tulemuste vaatamiseks, klikkige "Näita tulemusi"

 

Uus baas 3


 

4. TULEMUSED

Analüüsi tulemused kuvatakse graafiku ja tabelina.

Liikudes hiirega graafikul, saate vaadata töötasude statistilist analüüsi.

Graafiku tulbal on näidatud esimese ja kolmanda kvartiili vahemik, kuhu jäävad poolte vastajate öeldud töötasud ehk 25% töötasudest jääb tulba alumisest piirist allapoole ja 25% tulba ülemisest piirist ülespoole. Joonega on näidatud protsentiilid 10 ja 90, kus ülemisest joonest on 10% töötasudest veel kõrgemad ja alumisest joonest on 10% töötasudest madalamad.

Tabelis esitatud statistiline keskmine on töötasude summa jagatud vastajate arvuga.

Mediaan jagab suuruse järgi reastatud töötasud pooleks ehk 50% töötasudest on mediaanist kõrgemad ja 50% madalamad.

Eksport

Soovi korral saate analüüsi tulemused eksportida tabeli (CSV), pildi (JPG) või uuringu raporti (PDF) formaati. 

 

Uus baas 4

 

Head kasutamist!