Töötajate rahulolu ja motivatsiooni uuring

Palgainfo Agentuuri eelised 

 • Üle 10 000 töötaja seas korduvalt testitud põhjalikud küsimustikud
 • Suur valik valmis lisaküsimusi eesti ja vene keeles
 • Toimiv tarkvaralahendus veebiküsitluseks ja töötajate kaasamiseks
 • Töötajate suhtumise ja käitumise seoste analüüs
 • Tulemuste võrdlus sarnaste organisatsioonide sarnaste töötajate gruppidega
 • Abi lähteülesande püstitamisel ja tulemuste kasutamisel

 

Testi ankeeti

 

 

 

Ankeedi lisaküsimused

 • Hinnangud töö tasustamise arusaadavusele, õiglusele ja konkurentsivõimele
 • Rahulolu lisatasude süsteemiga ja seda mõjutavad tegurid
 • Soodustused – kasutamine ja olulisus
 • Haaratus – koostöös töödisaini laboriga Vivic
 • Tööaeg ja tööaja korraldusega rahulolu
 • Tööruumid ja töökeskkonna korraldusega rahulolu
 • Töötajate iseseisvus töökorraldusel

 

Vaata ka

Uuringute teemad raportite sisukordadest

 

 

Küsitluse korraldamise etapid ja ajakava

 • Ankeedi kohandamine: 1–2 tööpäeva
 • Töötajate kaasamise ettevalmistus ja ankeedi välja saatmine: 1–2 tööpäeva
 • Vastuste laekumine: 1–2 nädalat
 • Andmete võrdlev analüüs: 1 nädal
 • Tulemuste esitluse koostamine ja esitamine: 1–2 tööpäeva

 

Vaata ka

Soovitused töötajate rahuloluküsitluse korraldamiseks (pdf)

Praktiline töötuba: töötajate rahulolu-uuringu läbi viimine

 


 

Miks?


Oluline on teada, kuidas töötajad suhtuvad oma tööandjasse ja töösse, kuna see mõjutab nende käitumist organisatsioonis ja tööturul.


Uuringute tulemused näitavad:

Rahulolevad töötajad

 • puuduvad vähem,
 • on lojaalsemad,
 • ei survesta rahulolematuse tõttu palkasid.

 

Motiveeritud töötajad

 • töötavad tulemuslikumalt,
 • on avatud arengule ja muutustele,
 • soovitavad organisatsioonis töötamist tuttavatele.

 

Tööandjale tähendavad rahulolevad ja motiveeritud töötajad

 • vähem katkestusi tööprotsessides,
 • väiksemaid töötajate asendamise, uute töötajate leidmise ja väljaõppe kulusid,
 • väiksemat palgasurvet,
 • rahulolevaid kliente,
 • paremaid tulemusi ja suuremaid tulusid.


Tootajate suhtumine joonis

 


 

Paketid ja hinnad

 

 

Töötajate küsitluse põhipakett, sh

 • Näidisankeedi kohandamine 
 • Töötajatele uuringu kutse saatmine
 • Vastuste andmebaas tabeli kujul
 • Vastuste statistiline analüüs tabeli kujul
 
Hinnad

Töötasude uuringus osaleja soodushind 249 eurot

Tavahind 549 eurot

 


 


Töötajate küsitluse põhipakett koos võrdleva analüüsiga

 

Eelmisele lisandub

 • Näidisankeedi kohandamine
 • Kuni kolm küsimust koos valikvastustega – valik agentuuri ankeetides olnud küsimustest
 • Vastuste statistiline analüüs graafikute kujul (pptx)
 • Vastuste võrdlev analüüs valitud töötajate grupiga töötajate tööturu- ja palgauuringule vastajate seast (üle 10 000 töötaja võrdlusandmed)
 • Tulemuste tutvustus koos kommentaaridega

 

Hinnad

Töötasude uuringus osaleja soodushind 349 eurot

Tavahind 749 eurot

 

 


 

 

Töötajate küsitluse profipakett koos võrdleva analüüsiga

 

Eelmistele lisandub

 • Ankeedi kohandamine, küsimuste lisamine ja uute välja töötamine vastavalt tellija soovidele
 • Tulemuste põhjalik võrdlev analüüs vastavalt tellija soovidele

 

Hinnad

Töötasude uuringus osalejale soodushind alates 1090 eurost

Tavahind alates 1590 eurost

 

 

 


 

 

 

Tunnen huvi ja soovin pakkumist
Kui soovite alustada läbirääkimisi töötajate rahulolu ja motivatsiooni uuringu läbiviimiseks organisatsioonis, sisestage palun oma kontaktid. Võtame Teiega ühendust lähema paari tööpäeva jooksul.
Organisatsiooni nimi *
Invalid Input
Ees- ja perekonnanimi *
Invalid Input
Telefon
Invalid Input
E-post *
Invalid Input
Kommentaarid ja erisoovid
Invalid Input