x

Töötasude andmebaasid

Palgainfo Agentuuri töötasude andmebaasid on saadaval meie veebilehel 24/7.

 • Palgainfo Põhiandmebaas
 • Palgainfo Profiandmebaas 

 Vaadake andmebaaside tutvustust lähemalt.

 

Töötasude põhiandmebaas veebis

 

 • 10 ametirühma 30 töövaldkonna töötasude võrdlus
 • Töötasu kvartiilid (1, 3) ja protsentiilid (10, 90) graafikul
 • Vastajate arv, keskmine töötasu ja mediaantöötasu tabelina
 • Organisatsioonidelt ja töötajatelt kogutud andmed
 • Päringud läbi erinevate filtrite

 

Töötasude põhiandmebaasile saab juurdepääsu Palgainfo Põhipaketiga liitudes.

Vaadake lähemalt Põhipaketi võimalusi.

Andmebaasi sisenemiseks logige palun oma kasutajakontoga sisse.

 

Sisene põhiandmebaasi

 

 

 

 


 


Töötasude profiandmebaas veebis

 

 • Ametite (ISCO neljakohaline kood) töötasude võrdlus
 • Töötasude võrdlus vastajate taustatunnuste järgi, nt tööstaaž, organisatsiooni tegevusala vm
 • Päringute täpsustamine ja laiendamine filtrite abil
 • Töötasu varieeruvus – kvartiilid (1, 3) ja protsentiilid (10, 90) graafikul
 • Vastajate arv, keskmine töötasu ja mediaantöötasu tabelina
 • Organisatsioonidelt ja töötajatelt kogutud andmete vaatamine koos või eraldi
 • Andmete eksportimine töötasude raporit (PDF), tabeli (CSV) ja pildi (JPG) formaati

 

Töötasude profiandmebaasile juurdepääsu saab Palgainfo Profipaketiga liitudes.

Vaadake lähemalt Profipaketi võimalusi 

Andmebaasi sisenemiseks logige palun oma kasutajakontoga sisse.

 

Sisene profiandmebaasi

 

 

Registreeruge töötasude uuringusse

Uuringusse registreerunutele saadame mai alguse personaalselt ettevalmistatud töötasude ankeedi.

Töötasude uuringus osalejad saavad Põhiandmebaasi kasutajakonto tasuta ja Profiandmebaasi kasutajakonto soovi korral soodushinnaga.

Vaata, miks analüüsida töötasusid ja mida uuringus osaleja saab.

 

Registreerun uuringusse