x

Küsitluste e-väljaanded ja koolitused

Tagasiside küsitluste e-väljaanded


Lühikoolitused 


Palgainfo Agentuur korraldab lühikoolitusi, mis aitavad küsitlust paremini ette valmistada ning tulemuste kasutamist planeerida


Teemad: 

  • Küsimise kunst ehk töötajate küsitluse korraldamise võtmeküsimused
  • Tagasiside küsitluse tulemuste kasutamine muutusteks ja arenguks 

Kuulake ka Äripäeva raadio Teabevara tund: Kuidas arendada ettevõtet ja viia ellu muudatusi 

 

Lisainfo:

Mob: 5688 5066

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.