x
Statistika

Ametite põhjalikud

TÖÖTASUDE ANALÜÜSID

Maakondade, tegevusalade ja töötajate arvu järgi

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt

REGISTREERUGEOrganisatsioon
Kliendipaketi kasutajaks
Kõigi ametite töötasude analüüsid hinna sees
lisaks kiired online-päringud

Organisatsioon
Tavakasutajaks
tasuta 120 ameti mediaan brutotöötasud 2019 – III kv 2021 kohe kätte

Üle 400 ameti töötasude

ONLINE KIIRPÄRINGUD

piirkondade ja tegevusalade järgi I–III kvartal 2021

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt
Sooduspakett

I–III kvartali 2021 töötasude analüüsid

SOODUSPAKETT

Kõik huvipakkuvad ametid hinna sees

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt
Statistika

Kiired ja lihtsad töötajate

TAGASISIDE KÜSITLUSED

Tervikpilt töötajate rahulolust ja lojaalsusest

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt
TV ST2122

Töötajate küsitluse tulemused

PALGAOOTUSED 2022

Värske väljaanne koos andmetabelitega

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt