x
TA küsitlus

Tööandjate tööturu- ja palgauuring

PÕHIPALKADE MUUTUSED

Värske e-väljaanne on ilmunud

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt

REGISTREERUGEOrganisatsioon
Kliendipaketi kasutajaks
Kõigi ametite töötasude analüüsid hinna sees
lisaks kiired online-päringud

Organisatsioon
Tavakasutajaks
tasuta 120 ameti mediaan brutotöötasud 2019 – IV kv 2021 kohe kätte
seminar

Inspiratsioonipäev 10. juunil 2022 Lahemaal

MIS SAAB EDASI?

Muutused tööturul, palkades ja töökorralduses

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt
Statistika

I–IV kvartali 2021 ametite põhjalikud

TÖÖTASUDE ANALÜÜSID

Maakondade, tegevusalade ja töötajate arvu järgi

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt
Sooduspakett

Värske palgainfo ja personaalne teenindus

KLIENDIPAKETT 2022

Kõik huvipakkuvad ametid hinna sees

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt
Statistika

Kiired ja lihtsad töötajate

TAGASISIDE KÜSITLUSED

Tervikpilt töötajate rahulolust ja lojaalsusest

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt