x

Tööturu- ja palgauuring kevadel 2022

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee tänavad kõiki tööandjaid, töötajaid ja tööotsijaid, kes vastasid tööturu- ja palgauuringu küsitlusele 2022. aasta kevadel. 

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringu küsitlus korraldati märtsis ja aprillis 2022 ning sellele vastas 377 organisatsiooni esindajat.

 

Töötajate tööturu- ja palgauuringu küsitlus korraldati aprillis ja mais 2022 ning sellele vastas 10 282 inimest.

 

Kõik vastajad, kes meile oma kontaktid jätsid, saavad tasuta küsitluse tulemuste kokkuvõtte (e-väljaanne) ja juurdepääsu 390 ameti keskmisele ja mediaantöötasule I–IV kvartal 2021.

Lisaks said osalejad kasutada mitmeid partnerite soodustusi ja osaleda auhindade loosimises.

Kõik auhinnad on välja loositud ja osalejate poole teele saadetud. Võitjate nimesid saab vaadata küsitluses osaleja lehelt,. 

 

Tulemuste kokkuvõtted ilmuvad e-väljaannetena mais 2022.

E-väljaandeid saab tellida SIIT.

 

KS2022 kaaned2X2 Tööturu- ja palgauuring

 

 

Uuringu eesmärgid  

 

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast tööturu- ja palgainfot 
 • selgitada välja muutused töötasudes ja prognoosid
 • selgitada välja muutused organisatsiooni- ja tööturukäitumises


2 andmeallikat

Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme

 • organisatsioone
 • töötajaid


2 x aastas

Ajakohase pildi saamiseks kogume andmeid kaks korda aastas

 • kevadel ja
 • sügisel

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 


 

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes. 


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu kiirülevaated ja tulemuste lühikokkuvõtte 
 • Osaleda auhindade loosimises
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi

  

 

 


Töötajate tööturu- ja palgauuring

 


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaator), soodustustest, rahulolust ja lojaalsusest


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte
 • Osaleda väärt auhindade loosimises
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi

 

 

 

KS2022 TV alaleht