x

Mediaantöötasu

Keskmise brutokuupalga statistika kõrval analüüsib Palgainfo Agentuur ka mediaantöötasu, millest pooled töötajad teenivad vähem ja pooled rohkem.

Statistikaameti palgarakenduses avaldatud mediaantöötasu oli 2022. a IV kvartalis 1478 eurot, aasta tagasi 1290 eurot, kasv seega 11,1%. III kvartalis 2022. a oli mediaantöötasu 1413 eurot.

Statistikaameti poolt avaldatav keskmine brutokuupalk põhineb uuringu andmetel, mediaantöötasu (bruto) maksu- ja tolliameti andmetel. Kuni 2019. aastani avaldas mediaantöötasu andmeid maksu- ja tolliamet. 2019. aastast avaldab mediaantöötasu andmeid statistikaamet oma palgarakenduses, mis põhineb maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu aruannetel (TSD). Arvesse on võetud kõik täistööajaga töötajad, kellele töötamise registris on määratud ametite klassifikaatori kood. Keskmise brutokuupalga statistika on tekkepõhine, maksu- ja tolliameti andmetel põhinev statistika väljamaksete põhine. Kuna andmeallikad ja metoodika on erinevad, siis on ka andmed veidi erinevad. Allpool avaldatud graafikud põhinevad statistikaameti palgarakenduse andmetel ja metoodikal.

Tegevusalade lõikes oli IV kvartalis 2022. a kõige madalam mediaantöötasu muude teenindavate tegevuste alal (800 eurot). Kõige kõrgem oli mediaantöötasu IV kvartalis info ja side valdkonnas (2675 eurot) ning finants- ja kindlustuse tegevusalal (2229 eurot). 

Maakondade lõikes oli kõige kõrgem mediaantöötasu IV kvartalis Harjumaal (1665 eurot) ja Tartumaal (1508 eurot), madalam oli mediaantöötasu Valgamaal (1134 eurot) ja Ida-Virumaal (1170 eurot). Kuna Harjumaal on kõige rohkem töötajaid, siis mõjutavad ka nende töötasud kõige enam keskmist ja mediaantöötasu. 

Mediaantöötasud erinevad ka organisatsiooni suuruse järgi.  Alla 10 töötajaga organisatsioonides oli IV kvartali mediaantöötasu 957 eurot, 250 ja enama töötajaga organisatsioonides aga 1674 eurot.

Graafikutel liikumiseks klõpsake noolel. 

Andmed on tellitud Palgainfo Agentuuri poolt statistikaametist.

 

 

Kogu Eesti mediaantöötasust rohkem ja vähem teenivate töötajate jaotus

tegevusalade, maakondade ja organisatsiooni töötajate arvu järgi

 

 

Fail alla laadimiseks: alampalk ja mediaantöötasu I–II kvartal 2021 ja 2022

Andmefaili (XLSX) saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige oma kasutajakontoga meie lehele sisse. 

Tellijatele saadame faili e-postile. 

 

Andmefail Exceli vormingus.

Laadi alla .xlsx 

 

 

Palgastatistika päring

Palgainfo Agentuurist saate tellida tööturu- ja palgastatistika väljavõtteid ja analüüse tabelite ning graafikute kujul. Teeme Teile hinnapakkumise vastavalt päringule tööpäeva jooksul.

Huvipakkuvad andmed
Invalid Input

Päringu esitaja andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input