x

Palgainfo Agentuuri uuringud

Agentuuri uuringute eelised 

 • Agentuuri tööturu- ja palgauuringud on osalejate arvult Eestis suurimad
  Tavapäraselt osaleb Palgainfo Agentuuri uuringus üle 10 000 palgatöötaja ning üle 300 organisatsiooni esindaja 

 • Agentuuri uuringute andmed on kõige värskemad turul saadaolevad andmed.
  Mais kogutud töötasude andmed avaldatakse juba juunis, novembris kogutud andmed detsembris.

 • Organisatsioonidelt ja töötajatelt kogutud andmed annavad tasakaalustatud pildi töötasudest turul.

 • Lai teemade ring aitab selgitada töötasude seoseid töötajate rahulolu, motivatsiooni ja tööturukäitumisega.

 


2X2 tööturu- ja palgauuringute korraldus

 

Analüüside ja konsultatsioonide pakkumiseks korraldab agentuur kaks korda aastas organisatsioonide ja töötajate tööturu- ja palgauuringuid.

 

Organisatsioone kaasatakse uuringusse läbi Palgainfo Agentuuri andmebaasi.

Töötajaid ja tööotsijaid kaasatakse uuringutesse läbi Palgainfo Agentuuri andmebaasi, CVKeskus.ee ja teiste partnerite otsekontaktide kaudu. 

 

Töötasude andmeid kogutakse kaks korda aastas – mais ja novembris vastavalt aprilli ja oktoobri töötasude kohta.

 

Tööde süstematiseerimiseks kasutab Palgainfo Agentuur sarnaselt statistikaametitega Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt soovitatud rahvusvahelist ametite klassifikaatorit (ISCO), mida on vastavalt osalejate tagasisidele täiendatud.

Ametid on jagatud tasemete järgi kümneks ametirühmaks ja töö sisu ehk eriala järgi 30 töövaldkonnaks.

Uuringus on esindatud ligi 500 ametinimetust.

 

 

2x2uuring


2X2 uuringute lai teemade ring


Töö tasustamine

 • Töötasud erinevatel ametitel
 • Töötasude muutused
 • Töötasu osad: põhipalk ja lisatasud
 • Organisatsioonisisesed töötasude erinevused
 • Soodustused ja mitterahalised hüved
 • Tasustamise põhimõtted ja süsteemid
 • Töötajate rahulolu töötasuga 
 • Palgaootused ja palgasurve


Tööturukäitumine: lojaalsus ja soovitamine

 • Töötajate aktiivsus tööturul ja lojaalsus
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
 • Kandideerimise ja värbamise praktikad
 • Eelistused ja ootused tööandja valikul
 • Tööandja soovitamine


Organisatsioonikäitumine: rahulolu ja motivatsioon

 • Tööga rahulolu ja seda mõjutavad tegurid
 • Häirivad olukorrad 
 • Motivatsioon ja motivatsiooni mõjutavad tegurid
 • Seotus töö ja organisatsiooniga
 • Pühendumus ja haaratus
 • Puudumiskäitumine


Töökorraldus ja juhtimine

 • Tööaeg ja tööaja korraldus, paindlik tööaeg
 • Tööasukoht ja asukoha paindlikkus, kaugtöö
 • Tööruumide korraldus, tööriietus
 • Töötajate iseseisvus töökorralduses
 • Juhtimiskvaliteet ja ootused vahetule juhile


Vastajate taustaandmed

 • Töötajate sugu, vanus, haridustase, staaž, elukoht
 • Organisatsiooni töötajate arv, tegevusala, töökoha asukoht 

 

Vaata, kuidas osaleda uuringus

 

 

Teemad