x

Töötasuga seotud mõisted

 

Töötasuga seotud mõisted on koostatud Palgainfo Agentuuri poolt Äripäeva Personalijuhtimise käsiraamatusse. 


Õigusaktidest tulenevad mõisted

Töötasu – tasu, mida tööandja maksab töötajale töö eest töölepingu kohaselt, samuti muudel seaduse või kollektiivlepinguga ettenähtud juhtudel.

Majandustulemustelt makstav tasu – makstakse töötajale tööandja kasumist, käibest või muude majandustulemuste järgi

Tehingutelt makstav tasu – makstakse töötajale tehingu eest, mis sõlmitakse tööandja ja kolmanda isiku vahel.

Töötasu alammäär – valitsuse kehtestatud kindlale ajaühikule vastav töötasu suurus, millest madalamas ei ole lubatud täistööajaga töötamisel kokku leppida.


Töötasude statistikas kasutatavad mõisted

Brutopalk või -töötasu – arvestuslik töötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustusmaks ja kogumispensioni makse.

Netopalk või -töötasu – töötajale väljamakstav töötasu.

Tööjõukulu – tööandja kogukulu, sh brutopalk ja kõik rahalised lisatasud ning nendelt tasutav sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse.

Reaalpalk – palk, milles on arvesse võetud tarbijahinnaindeksi mõju 


 

Kogu kompensatsiooni- ja motivatsioonipakett

Töötasu

Põhitöötasu (põhipalk) – lepingus fikseeritud ja töötajale garanteeritud brutokuupalk või brutotunnipalk.


Muutuv töötasu (muutuvpalk)
 – igakuiselt makstavad tööga seotud lisatasud.

 • Seadusega ettenähtud lisatasud
  • Ületunnitöö tasu (kõrgem tasu määr)
  • Öösel töötamise lisatasu (kõrgem tasu määr)
  • Riiklikel pühadel töötamise lisatasu (kõrgem tasu määr)

 • Tulemustasu, mis arvestatakse organisatsiooni või üksuse kasumi, käibe vm majandustulemuste või töötaja müügitulemuse (tehingute sõlmimise) vms pealt. Arvestuse aluseid võib olla väga erinevaid ja need on ettevõtete spetsiifilised.
  • Individuaalne tulemustasu
  • Meeskonna tulemustasu

 • Tükitöötasu, mis arvestatakse nõuete kohaselt tehtud töökoguse- või ühikute pealt ehk tükkide pealt.

 • Kvaliteeditasu, mis makstakse välja tööülesannete nõuetekohasel täitmisel, praagi ja vigade puudumisel, töödistsipliinist kinnipidamisel.

 • Muud regulaarsed tööga seotud lisatasud
  • Lisatasu lisatöö eest
  • Asendustasud
  • Staažitasud
  • Tasud lisaoskuste eest, nt keeleoskus.


Ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud

 • Pikemaajaliste eesmärkide täitmise ja tulemuste saavutamise eest kvartalis, poolaastas või kord aastas makstavad lisatasud. Need võivad olla määratud suhtena põhipalgast, fikseeritud summana või juhtkonna otsusega määratud summana.
 • Projektipreemiad – projekti lõppedes makstavad lisatasud eesmärkide saavutamisel või projekti kasumi jt näitajate pealt arvestatavad lisatasud.


Toetused ja lojaalsuspreemiad
 – töötamisega otseselt mitte-seotud rahalised preemiad, lisatasud ja toetused.

Siia kuuluvad näiteks:

 • Preemiad riiklike tähtpäevade või muude tähtsündmuste puhul, nt jõulupreemia.
 • Toetused isiklike sündmuste puhul, nt lapse sünni, koolimineku vms puhul.
 • Puhkusetoetus.

 

Soodustused

Soodustusi võib pidada kogu tasupaketi osaks, kuna nende eesmärk on suurendada töötajate heaolu, lojaalsust ja motivatsiooni. Soodustused on sellised hüved, mida tööandja pakub töötajatele lisaks seaduses ettenähtule.

Siia kuuluvad näiteks:

 • Tasemehariduse, erialase arengu ja täienduskoolitustega seotud soodustused.
 • Lisapuhkus koos keskmise palga säilitamisega.
 • Spordi ja tervisega seotud kulude hüvitamine (tervisekontrollid, spordirajatiste kasutamine, massaaž jms).
 • Tasuta või soodustingimustel toitlustus.
 • Tasustatud vaba(d) päev(ad) isikliku sündmuse ajal.
 • Esimeste haiguspäevade hüvitamine või tasustatud vaba päeva andmine haigestumisel.
 • Pere ja lastega seotud soodustused (lastehoid, laste jõulupeod, perepäevad vms).
 • Tööle ja töölt koju transpordi korraldamine või kulude hüvitamine.
 • Eluasemekulude hüvitamine.
 • Organisatsiooni toodete ja teenuste saamine soodustingimustel.

 


 

 

Mitterahalised hüved

Mitterahalisi hüvesid võib lugeda tasupaketi osaks, kuna need on olulised nii töötajate värbamisel kui ka motivatsiooni kujundamisel. Mitterahalised hüved ei tähenda seda, et need ei too tööandjale kaasa lisakulusid, vaid seda, et neid on rahas keeruline mõõta.

Siia kuuluvad näiteks:

 • Töökorralduse (nt tööaeg, kaugtöö võimalus) paindlikkus ja vastavus töötajate vajadustele.
 • Kaasaegsed ja parimaid töötulemusi toetavad töökeskkond ja töövahendid.
 • Töö sisuline korraldus – tööülesannete huvitavus ja vaheldusrikkus, töötaja oskuste vastavus tööülesannete keerukusele, iseseisvus ja vastutus.
 • Juhtimiskvaliteet ja töötajate osalemine tööprotsesside planeerimises, korraldamises ja tulemuste hindamises.
 • Tunnustamine ja tagasiside andmine.
 • Head suhted meeskondades, võrdne kohtlemine.
 • Arengu- ja karjäärivõimalused.

Oiglane tootasu 

Kogu tootasu 


 

Töö tasustamise konsultatsioon Palgainfo Agentuurist

 • Töötasude analüüs ja turuvõrdlus.
 • Erinevate lisatasude kasutamine ja osatähtsus töötasus.
 • Lisatasude süsteemi toimimine, arusaadavus ja motiveerivus.
 • Soodustuste paketi toimimine, selle väärtustamine töötajate poolt ja vastavus töötajate ootustele.

 

 

Lisainfo ja tellimine telefoni ja e-kirja teel

Telefon: 56885066
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

 

Konsultatsiooni päring
Palun kirjutage siia oma küsimused.
Küsimused
Invalid Input
Nimi
Invalid Input
E-post
Invalid Input
Roboti kontroll*
Invalid Input
Sisestage palun esitatud tähed