x

KONVERENTS: VÄRBAMISTRENDID 2019

Värsked ideed, uued praktikad

 

AEG: 5. aprill 2019

KOHT: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 
Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

 

Eesti tööturg on väga aktiivne – tööhõive määr ei ole viimase 20 aasta jooksul olnud kunagi nii kõrge ja töötuse määr nii madal. Vabu ametikohti on palju, aga vajalikke töötajaid napib. Töötajate leidmine ja enda juurde tööle meelitamine on muutunud järjest keerulisemaks – kandidaadid ei vasta kirjadele, ei tule kokkulepitud kohtumisele ja loobuvad pakkumistest.

Kas ja mida tööandjad teisiti saavad teha, et olla värbamises edukamad – seda arutame teist aastat järjest toimuval konverentsil „Värbamistrendid 2019“.

Konverentsil tutvustame Palgainfo Agentuuri poolt märtsis 2019 korraldatud tööandjate küsitluse tulemusi. Küsitluse eesmärk oli selgitada välja tööandjate hinnangud tööturuolukorrale ning kogemused ja praktikad töötajate värbamisel. Küsitlusele vastas üle 550 organisatsiooni esindaja.Varbamiskusitlus 2019 kaas

 

PÄEVAKAVA

(päevakavas võib tulla veel väikeseid täpsustusi)

 

10.30 Hommikukohv


10.50 Tervitussõnad

Kristjan Oad, Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht


11.00 Sissejuhatus ja päevakava tutvustus

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juhtI OSA. Trendid tööturul ja värbamises

 

11.05 Ränne, tööturg ja lõimumine
Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor

 • Ajalooline vaade – rahvastiku muutused ja ränne
 • Tulevikusuunad ja väljakutsed Eestis ja maailmas
 • Rahvastikutrendide mõju tööturule


11.45 Millised on trendid värbamises? 
Värske tööandjate küsitluse tulemuste tutvustus
Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Tööandjate hinnangud tööturu olukorrale ja tööturukäitumine
 • Töötajate tööturukäitumine, erinevused soo, vanuse, hariduse jt tunnuste järgi
 • Tööandjate kogemused ja enamlevinud värbamispraktikad 
 • Töökuulutuses töötasu avaldamine – poolt- ja vastuargumendid
 • Tehnilised lahendused värbamisel: veebikanalite kasutamine, kanalid kandidaatidega suhtlemiseks, kandidaatide haldustarkvarad

 

12.30 KohvipausII OSA. Värsked ideed värbamisel

 

13.00 Kas värvata inimene või robot?
Kristjan Korjus, Starship Technologies andmeteaduse juht

 • Millised on globaalsed tehnoloogia arengud ja peamised väljakutsed?
 • Millised tööd võtab tehisintellekt lähiajal inimestelt üle, millised on inimese eelised?
 • Kuidas andmeanalüüs ja tarkvaralahendused värbamist toetavad?

 

13.30 Aga kui värvata välismaalt?
Triin Visnapuu-Sepp, Work in Estonia programmijuht

 • Millega peab arvestama, kui värvata inimesi välismaalt?
 • Millest alustada?
 • Millist tuge saab ettevõtja riigilt, et leida välismaalt töötaja ja aidata tal Eestisse saabuda ning siin kohaneda?
 • Mida ettevõte ise saab teha, et olla välisriikide töötajatele nähtav ja atraktiivne?

 

13.50 Arutelu: millised on trendid ja uued suunad värbamises?

 • Kes on praeguses tööturuolukorras võitjad, kes kaotajad?
 • Kuidas on aja jooksul muutunud värbamisprotsessid ja värbaja roll, mida tulevik toob?
 • Kust leida vajalikke töötajaid?
 • Kuidas mõõta ja parandada värbamise efektiivsust?
 • Kas ja kuidas rääkida värbamisel töötasust?
 • Milline on tehnoloogiate arengu mõju tööturule ja värbamisele?

 

Osalevad:

Kristel Kleinot, CVKeskus.ee värbamisosakonna juht
Maria Kütt, Coca-Cola Hellenic Baltikumi personalijuht, PARE juhatuse esimees
Anneli Nelson, Circle K HR partner
Helen Riiknurm, CVKeskus.ee värbamiskonsultant
Indrek Sarjas, G4S värbamisjuht/personalijuht
Agne Sokolov, Bolt OÜ globaalsete töötajate suhete juht

 

14.15 KohvipausIII OSA. Uued teooriad ja praktikad värbamisel

 

14.30 Kuidas on muutunud kandideerija ootused ja käitumine?
Liina Randmann, TalTechi Ärikorralduse instituudi lektor

 • Kuidas on muutunud tööle kandideerija ja millised on põlvkondadevahelised erinevused?
 • Onboarding – mis hetkest see algab ja mida sisaldab?
 • Kuidas kujundada kandideerija kogemust?

 

15.00 Kuidas Sellit müügitalente värbab ja arendab?
Karena Kurvits, Selliti personalispetsialist

 • Millist väärtust potentsiaalsetele kandidaatidele pakutakse?
 • Milline näeb välja Selliti värbamis- ja sisseelamisprotsess?
 • Milliseid inimesi Sellit otsib ja milliseid väldib?

 

15.30 Mida peab personalitöötaja teadma tööandja videotest?
Andreas Unt, tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandem videoturundaja

 • Kas tööandja video on lihtsalt üks tore asi, kui raha on üle? Või on see midagi, mida peaks iga tööandja tõsiselt kaaluma?
 • Milline on hea tööandja video?
 • Millest alustada tööandja video loomist?
 • Kus tööandja videot kasutada?
 • Kuidas tööandja videot turundada?

 

16.00 Arutelu ja kokkuvõte

16.10 Konverentsi lõpetamineESINEJAD

 

 

Tiit Tammaru

Tiit Tammaru on geograaf, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor ning Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik. Tiit Tammaru on põhjalikult tegelenud inimeste rände, mobiilsuse ja linnastumise küsimustega. Eesti inimarengu aruande „Eesti rändeajastul“ peatoimetajana on Tiit Tammaru kirjutanud, et Eesti kolm peamist väljakutset on rändesõltuvusega toimetulemine, hargmaisusega kohanemine ja ühiskonna sidususe suurendamine. Oma ettekandes räägib ta rahvastikurändest ning rändega seotud väljakutsetest Eesti jaoks tööturu ja lõimumise vaatenurgast.


 

Kadri veeb

Kadri Seeder on hariduselt sotsioloog ja tegeleb tööturu ja palkade analüüsimisega Palgainfo Agentuuris. Kadri on juhtinud erinevaid tööhõive projekte, sh riskirühmade tööturule toomine, kaugtöö rakendamine jms. Kadri on töötanud erasektoris personalitöö valdkonnas ning ettevõtlusorganisatsioonides. Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ja töötajaid kaks korda aastas ning üks küsitluste teema on ka tööturukäitumine – kuidas töötajad teevad töökoha vahetamise otsuseid ja millised on nende kandideerimise kogemused, kui aktiivsed on tööandjad tööturul ja millised on värbamispraktikad.

 


Kristjan Korjus

Kristjan Korjus on arvutiteadlane ja tehisintellekti ekspert. Oma doktoritöös pakkus ta välja uue meetodi masinõppe andmete efektiivsemaks kasutamiseks. Ta on ka üks „Matemaatika õhtuõpiku“ kaasautoritest. Ettevõttes Starship Technologies õpetab Kristjan pakiroboteid tarkadeks ja viisakateks masinateks. Tema töö tähtis osa on ka juhtimine, kus suur väljakutse on inimeste leidmine ja palkamine. Inimeste valikul on Kristjani meelest keskmisest hindest olulisem see, kas oled ehitanud hobi korras näiteks roboti ja näed maailma laiemalt.

 


Triin Visnapuu Sepp

Triin Visnapuu-Sepp on Eestit välisspetsialistidele tutvustanud üle kolme aasta. Work in Estonia meeskond töötab Eesti ettevõtete heaks, aidates leida ja hoida erakordsete oskustega inimesi kogu maailmast ning püüdes lihtsustada nende Eesti eluga kohanemist. Viimane suurem samm selle nimel oli Rahvusvahelise Maja avamine Ülemiste linnakus möödunud aasta novembris. Koostöös mitmete riigiasutuste ning AS-iga Mainor loodi kõik-ühes-põhimõttel teenuskeskus välisspetsialistidele, tööandjatele ning Eestisse naasvatele kaasmaalastele. Oma ettekandes räägib Triin, kus asub globaalses talentidejahis Eesti ning kuidas saame kõik üheskoos tagada, et Eestis oleks hea elada ja töötada.

 


Liina Randmann

Liina Randmann on TalTechi ärikorralduse instituudi lektor. Ta on põhjalikult uurinud organisatsioonikäitumist, sh töösooritust mõjutavaid tegureid, töötajate heaolu ning inimese ja organisatsiooni sobivust. Oma doktoritöös uuris ta töötaja psühholoogiliste lepete kujunemist mõjutavaid tegureid. Liina sõnul on muutunud nii värbamispraktikad kui ka -teooriad, kuna töötajate positsioon tööturul on oluliselt muutunud. Töötajatel ei ole kunagi varem olnud nii palju õigusi ja vabadusi kui praegu.

 


Karena Kurvits

Karena Kurvits on Selliti personalispetsialist. Selliti aktiivmüügimeeskonnaga on kokku puutunud enamik Eesti inimestest. Nimelt teeb Sellit Eesti kaubanduskeskustes Elisa lipu all üle 12 000 tooteesitluse aastas. Nende 25-liikmeline müügitiim koosneb särasilmsetest, ambitsioonikatest ja aktiivsetest noortest inimestest, kes ei karda rasket tööd, pikki töötunde ega iseseisvat töövälist enesearendamist. Kuidas on Sellitil õnnestunud selline müügitiim komplekteerida, sellest Karena Kurvits räägibki.

 


Andreas Unt

Andreas Unt on tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandem videoturundaja. Varem tegeles Andreas tavaturunduse videote loomisega. Ent mõnda aega tagasi sai ta aru, et valdkond, mis vajab Eestis arendamist, on just tööandja video. Nii otsustaski Andreas saada Eesti esimeseks ja seni ainsaks tööandja videotele spetsialiseerunud videoturundajaks. Andreas on olemuselt turundus- ja müügiinimene – ta vaatab läbi kaamerasilma nagu turundaja. Brandemis aitab Andreas klientidel luua tööandja videoid, mis jäävad kandidaatidele silma ja aitavad seeläbi saavutada ettevõtte värbamiseesmärke.

 OSALEMINE

Osalemiseks täitke palun registreerumisvorm.

 

Osalemistasud

Palgainfo profipaketi kasutajatele ning tööandjate värbamistrendide küsitlusele vastajatele pakume seminaril osalemist soodushinnaga.

 • Soodushind profipaketi kasutajale 79 eurot
 • Soodushind küsitlusele vastajale 129 eurot
 • Soodushind märksõna alusel (kokkuleppel partneriga) 179 eurot
 • Tavahind 199 eurot

Hindadele lisandub käibemaks.

 

REGISTREERUN


Eesti suurima tööturu ja palgauuringu värskete tulemuste tutvustus Tartus

Trendid tööturul ja tasustamises 2019

 

AEG: 1. märts 2019 kell 9.30–15.00

KOHT: A. le Coq tehases, Laulupeo 15, Tartu

 

Oktoobris ja novembris 2018 korraldas Palgainfo Agentuur koos tööportaaliga CVKeskus.ee ning tööandja turundus- ja värbamisagentuuriga Brandem taas mahuka tööturu- ja palgauuringu, milles osales üle 500 organisatsiooni ning üle 10 000 töötaja ning tööotsija.

Uuringu eesmärk oli selgitada välja töötasudes ja põhipalkades toimunud muutused ning prognoosid. Samuti uuriti lisatasude osatähtsust töötasus, töötajatele pakutavaid soodustusi ja hüvesid ning töötajate rahulolu tasustamisega. Lisaks uuriti põhjalikult ka töötajate eelistusi tööandja valikul ning käitumist tööturul.

Uuringu tulemuste põhjal ilmub jaanuari lõpus mahukas väljaanne „Palgainfo Trendid“. Seminaril tutvustame uuringu tulemusi ning väljaannet. Seminaril osalejad saavad kiire ja põhjaliku ülevaate värsketest uuringu tulemustest, mis aitab langetada targemaid otsuseid tasustamise, töötajate motiveerimise ja värbamise valdkonnas.

 

Kaaned ST1819

Vaata ettekandeid


Eesti suurima tööturu ja palgauuringu värskete tulemuste tutvustus

Trendid tööturul ja tasustamises 2019

 

AEG: 1. veebruar 2019 kell 11.30–15.00

KOHT: Triinude Toiduministeeriumis, Masina 20, Tallinn

 

Oktoobris ja novembris 2018 korraldas Palgainfo Agentuur koos tööportaaliga CVKeskus.ee ning tööandja turundus- ja värbamisagentuuriga Brandem taas mahuka tööturu- ja palgauuringu, milles osales üle 500 organisatsiooni ning üle 10 000 töötaja ning tööotsija.

Uuringu eesmärk oli selgitada välja töötasudes ja põhipalkades toimunud muutused ning prognoosid. Samuti uuriti lisatasude osatähtsust töötasus, töötajatele pakutavaid soodustusi ja hüvesid ning töötajate rahulolu tasustamisega. Lisaks uuriti põhjalikult ka töötajate eelistusi tööandja valikul ning käitumist tööturul.

Uuringu tulemuste põhjal ilmub jaanuari lõpus mahukas väljaanne „Palgainfo Trendid“. Seminaril tutvustame uuringu tulemusi ning väljaannet. Seminaril osalejad saavad kiire ja põhjaliku ülevaate värsketest uuringu tulemustest, mis aitab langetada targemaid otsuseid tasustamise, töötajate motiveerimise ja värbamise valdkonnas.

Päevakava (PDF)

Kaaned ST1819

Vaata ettekandeid


Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2018–2019

Mille eest 2019. aastal palka makstakse?

 

AEG: 18. detsember 2018 kell 11.00–16.30

KOHT: Triinude Toiduministeerium, Masina 20, Tallinn


Palgad kasvavad üsna jõudsas tempos ja euroraha on mitmetesse valdkondadesse elavnemist toonud, kuid suurt arenguhüpet majanduses toimunud ei ole. Mis on meie peamiseks piduriks – kas tehnoloogiasse investeeringute vähesus, inimeste laiskus või võimekate juhtide ja tippspetsialistide vähesus?

Seminaril vaatasime tagasi möödunud aastate muutustele tööelus ja palkades ning prognoosisime järgmiste aastate arenguid. Tutvustame ka Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös 2018. aasta oktoobris ja novembris korraldatud tööturu- ja palgauuringu värskeid tulemusi.

Vaadake seminari tutvustust ja päevakava (PDF)

 

Vaata ettekandeid


Töökorralduse psühholoogia konverents

Kas paindlikkus vähendab palgasurvet?

 

AEG: 2. november 2018

KOHT: TAO Keskus, Rotermanni 2, Tallinn


Tänasel tööturul on ettevõtete konkurentsivõime oluliseks küsimuseks saanud, kas ja millise hinnaga suudetakse hoida olemasolevaid töötajaid. Soodsad majandusarengud loovad uusi töökohti, mille täitmiseks tööandjad aktiivselt töötajaid üle meelitavad. Paremad palgapakkumised tõstavad töötajate enesehinnangut ning suurendavad palgasurvet olemasoleval töökohal.

Palgatõusu mõju töötajate lojaalsusele on aga lühiajaline ja kõik ei jõua sellega kaasa joosta. Olulist rolli ettevõttega seotusel mängivad tegurid, millega töötaja igapäevaselt kokku puutub – töökeskkond, töökorraldus ja juhtimiskvaliteet.

Konverentsil arutame:

 • Kuidas mõjutab töökorraldus töötajate palgasoove ja lojaalsust?
 • Kas, kuidas ja kellele paindlikku töökorraldust pakkuda?
 • Kuidas saab tööandja maandada psühhosotsiaalseid ohutegureid töökeskkonnas?

Lisaks kuulame Baltikumi suurima tiibeti gongide kõla ning arutame helide mõju üle töökeskkonnas.

Vaata ürituse tutvustust (PDF) 

 

 

  esikaas 2112018

Vaata ettekandeid