x

Palgainfo Agentuuri seminar

TAGASISIDE KÜSITLUSED

ARENG TAGASISIDE KAUDU

 

AEG: 13. märtsil 2020 kell 10.30–13.00

KOHT: Tehnopol, Teaduspargi 6/1, Tallinn


Seminaril jagame kogemusi organisatsioonisiseste küsitluste korraldamisel.

Tagasiside küsitlused on hea tööriist muutuste ja arengu ellu kutsumisel ning töötajate kaasamisel sellesse protsessi.

Tagasiside küsitlusega saab koguda organisatsiooni tulemuste seisukohalt olulist infot – kus on meie tugevused, kus nõrkused ning millised on töötajate suhtumise ja käitumisega seotud riskid. Samuti on küsitlus hea võimalus organisatsiooni väärtuste kommunikeerimiseks ja töötajate positiivse suhtumise kujundamiseks.

Seminaril räägime tagasiside küsitluse korraldamise sisulisest ja tehnilisest poolest, samuti tööst tulemustega.

 

Seminari tutvustus ja päevakava välja trükkimiseks (PDF)

Vaadake tagasiside küsitluste kohta lähemalt

Skeem 


PÄEVAKAVA

 

10.30 Hommikukohv

10.45 Küsimise kunst ehk töötajate küsitluse korraldamine organisatsioonis

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kuidas ennustada tulemusi ja planeerida nendega tegelemist?
 • Küsimustiku koostamine – miks, mida, kuidas ja kellelt küsida?
 • Kuidas kaasata juhte ja töötajaid küsitluse korraldamisesse?
 • Tehniline korraldus – kuidas asjad praktikas välja näevad?
 • Kui oluline on anonüümsuse tagamine?
 • Millised võivad olla küsitluse korraldamise positiivsed ja negatiivsed kõrvalmõjud?
 • Kuidas analüüsida tulemusi, neid võimendada ja järeltegevusi kavandada?

 


11.30 Kohvipaus


11.45 Vestlus: tagasiside küsitluse tulemuste kasutamine muutusteks ja arenguks


Osalevad:

Elar Killumets, organisatsioonide arengu mentor
Ivi Aluoja, Adven Eesti AS personalijuht

Vestluses Ivi Aluojaga uurib Elar Killumets, kuidas suutis energiasektori üks ihaldusväärsemaid tööandjaid Adven Eesti oma rutiinsed tagasisideküsitlused meeskondade arendamise vankri ette rakendada, muutes tagasisideküsitlused oluliseks osaks ettevõtte arengus.

Adven Eesti lugu:

 • Viis kuud pärast küsitluse tulemuste seminare on protsess endiselt elus – seminaridel kokkulepitu on enamuses saavutatud, lisaks on jooksvalt leitud järgmisi arengukohti
 • Ideed ja ettepanekud muutusteks tulevad töötajate endi poolt ning plaanide elluviimine toimub koostöös ehk see ei ole ainult juhi kohustus
 • Nii juhtidele kui töötajatele meeldis see protsess, kuidas koos probleemidele otsa vaadati ja lahendusi leiti.

Usutluses jagab oma kogemusi protsessi ümberkorraldamisest Adven Eesti personalijuht Ivi Aluoja. Juttu tuleb sellest, mida teisiti tehti, mis toimis, mis ei toiminud ning kuidas 2020 kevadel edasi minna plaanitakse.

ElarKillumets 

Ivi Aluoja 

12.30 Küsimused ja vastused, vestlusring

 

13.00 Seminari lõpetamine

 


OSALEMINE

Osalemiseks täitke palun registreerimisvorm. 

Osalemistasud

 • Profipaketi kasutajale ja/või töötajate küsitluse tellijale tasuta
 • Soodushind sügisel 2019 uuringus osalejale ja/või 2020. aasta uuringusse registreerunule 79 eurot
 • Tavahind 129 eurot

Hindadele lisandub käibemaks.

 

REGISTREERUN

 

Soodushinna saamiseks uuringusse registreerumine SIIT


Tööturu- ja palgauuringu värskete väljaannete tutvustus

TRENDID TÖÖTURUL JA TASUSTAMISES

SÜGISTALVEL 2019–2020

 

AEG: 14. veebruaril 2020 kell 10.00–13.30

KOHT: Tehnopol, Teaduspargi 6/1, Tallinn


Seminaril tutvustame värskeid e-väljaandeid, mis annavad ülevaate 2019. aasta oktoobris ja novembris korraldatud tööturu- ja palgauuringu tulemustest.

Palgainfo Agentuur küsitleb koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid ja töötajaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Oktoobris 2019 korraldatud tööandjate küsitlusele vastas 562 organisatsiooni esindajat. Töötajate ja tööotsijate küsitlusele vastas 10 085 inimest.

Seminaril saate kiire ja põhjaliku ülevaate mahukatest väljaannetest.

Seminari kava välja trükkimiseks (PDF)


KadriSeeder


Kadri Seeder
Palgainfo Agentuur

 

ST1920 kaaned veebi


Loe edasi...


Tööturu- ja palgauuringu värskete tulemuste tutvustus:

Töötasude muutused ja prognoosid
2019–2020


AEG: 19. detsembril 2019 kell 10.00–12.45 

KOHT: Tehnopol, Teaduspargi 6/1, Tallinn

 
Tutvustasime seminaril 2019. aasta oktoobris ja novembris korraldatud tööturu- ja palgauuringu värskeid tulemusi.

Palgainfo Agentuur küsitleb koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid ja töötajaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Oktoobris 2019 korraldatud tööandjate küsitlusele vastas 562 organisatsiooni esindajat. Töötajate ja tööotsijate küsitlus kestis 11. detsembrini 2019 ja sellele vastas üle 9500 inimese.  

Seminari viis läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

 

kaas laigev

Vaata ettekandeid


Töökeskkonna psühholoogia konverents

Kuidas aega ja ruumi tulemuslikult kasutada?

 

AEG: 15. november 2019

KOHT: Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2, Tallinn

 

Kas tunnete end häirituna, kui keegi laua taga Teie tavapärase koha hõivab? Paindlikud kontorid lubavad meil valida endale iga päev erineva töötamise koha ja seda ka päeva jooksul vahetada. Kas me seda ka teeme või hakkame ikkagi endale „pesa“ ehitama? Konverentsil uurime, kuidas me ruumi tajume ja kas „oma koht“ töökeskkonnas on oluline.

„Mul on väga kiire, mul ei ole üldse aega“ – kui sageli kuulete seda oma töökaaslastelt, sõpradelt või iseendalt? Iga päev? Kuigi aja efektiivsest kasutamisest räägitakse palju, siis praktikasse see jõudma ei kipu. Meist enamik sipleb kroonilises ajapuuduses, mis sunnib tegema asju kiirustades ja süvenemata. See toob kaasa eksimusi ja palju infomüra, mis omakorda aega kulutab.

Kutsun Teid inspireerivale konverentsile, kus teadlaste, ekspertide ja praktikute osalusel vahetame mõtteid, kuidas aega ja ruumi paremini kasutada, et meil oleks vähem stressi ja õnnelikum tööelu.

 

 

Vaadake ürituse tutvustust ja päevakava (PDF)

 

Kadri veeb

Kadri Seeder
Palgainfo Agentuuri juht

 

 

kutse 15112019

Loe edasi...


Palgainfo Agentuuri seminar

Kuidas uurida ja analüüsida töötasusid?

 

AEG: 4. novembril 2019 kell 11.30–14.00

KOHT: Tartu Loomemajanduskeskus, Kalevi 13, Tartu

 

Seminaril osalemine toetab Palgainfo Agentuuri töötasude uuringus osalemist ning analüüside tellimist – räägime põhjalikult lahti, kuidas andmeid esitada ning milliseid andmeid meilt vastu saab. Saab ka teha ettepanekuid nii andmete esitamise vormi kui väljundite kohta.

Lisaks saate osalejana üldisema ülevaate erinevatest palgainfo allikatest ja nende kasutamise võimalustest töötasude muutuste ja tööjõukulude eelarve kavandamisel. Teeme ka põgusa ülevaate peamistest palgatrendidest.

Töötasude uuringusse andmete esitamine toimub novembris 2019 oktoobri töötasude kohta. Praegu on saadaval mais 2019 kogutud töötasude andmed.

Seminaril osalejad saavad töötasude analüüsi näidismaterjali PowerPoint formaadis, mille abil analüüside kasutamise võimalused koos läbi teeme.

Seminari viib läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

 

Vaata ettekandeid