x

Töökeskkonna psühholoogia konverents

Kuidas aega ja ruumi tulemuslikult kasutada?

 

AEG: 15. november 2019

KOHT: Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2, Tallinn

 

Kas tunnete end häirituna, kui keegi laua taga Teie tavapärase koha hõivab? Paindlikud kontorid lubavad meil valida endale iga päev erineva töötamise koha ja seda ka päeva jooksul vahetada. Kas me seda ka teeme või hakkame ikkagi endale „pesa“ ehitama? Konverentsil uurime, kuidas me ruumi tajume ja kas „oma koht“ töökeskkonnas on oluline.

„Mul on väga kiire, mul ei ole üldse aega“ – kui sageli kuulete seda oma töökaaslastelt, sõpradelt või iseendalt? Iga päev? Kuigi aja efektiivsest kasutamisest räägitakse palju, siis praktikasse see jõudma ei kipu. Meist enamik sipleb kroonilises ajapuuduses, mis sunnib tegema asju kiirustades ja süvenemata. See toob kaasa eksimusi ja palju infomüra, mis omakorda aega kulutab.

Kutsun Teid inspireerivale konverentsile, kus teadlaste, ekspertide ja praktikute osalusel vahetame mõtteid, kuidas aega ja ruumi paremini kasutada, et meil oleks vähem stressi ja õnnelikum tööelu.


NB!
 Vähese osalejate arvu tõttu jääb üritus ära.

 

Vaadake ürituse tutvustust ja päevakava (PDF)

 

Kadri veeb

Kadri Seeder
Palgainfo Agentuuri juht

 

 

kutse 15112019


PÄEVAKAVA

 

10.30 Tervituskohv

 

10.40 Sissejuhatus

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 

I OSA: AEG JA RUUM

 

10.45 Ringkäik näitusel „Uuri ruumi!“

Rotermanni soolalao võlvkeldrisse loodud keskkond pakub elamusi erinevatele meeltele, suunates kõiki huvilisi arhitektuuri nii nuusutama, katsuma kui kogu kehaga kogema. Vaadake lähemalt.


11.20 Ruum ja taju

Liisi Vähi, arhitekt, Arhitektuurikooli koolitaja

 • Millised meeled ruumi tajuvad?
 • Kuidas ruum meid mõjutab?
 • Kuidas meie mõjutame ruumi?

 

12.00 Ajast ja arust

Kairi Kreegipuu, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi eksperimentaalpsühholoogia dotsent ja vanemteadur

 • Kuidas me aega tajume ja kuhu ta kaob?
 • Kuidas on ajataju seotud emotsioonidega?
 • Kuidas aega efektiivselt kaotada ja juurde võita?

 

12.45 Söögipaus


II OSA: PRAKTIKAD

 

13.15 Tööaja- ja koha korraldus Eesti ettevõtetes (täpsustatud)

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuur

 • Kuidas on muutunud põhipalgad, lisatasude süsteemid ja soodustuste paketid?
 • Milliseid rahalisi ja mitterahalisi hüvesid töötajatele pakutakse?
 • Milline on tööaja ja -koha korraldus Eesti ettevõtetes?
 • Millist rolli mängivad tööaeg , asukoht ja töökorraldus töökoha valikul?
 • Kuidas mõjutab tööaja- ja koha korraldus töötasu ja palgaootust?

 

13.45 Arutelu: praktilised näited tööaja ja -koha korraldusest

 • Kuidas tööruumid töötajate käitumist mõjutavad?
 • Kuidas töötajad tööruume mõjutavad?
 • Kuidas tööaja ja -koha korraldus töötajate tulemuslikkust mõjutab?

Osalevad:

 • Mari-Liis Eensalu, Kantar Emori juhtekspert
 • Elina Orumaa, Rahvusooper Estonia personalijuht ja PARE juhatuse liige
 • Leelia Rohumaa, Pipedrive Estonia personalijuht
 • Toomas Truuverk, AS Äripäev peadirektori asetäitja

 

14.15 Kohvipaus


III OSA: PROBLEEMID

 

14.30 Tööajaga seotud probleemid kohtupraktika põhjal

Heli Raidve, Heli Raidve Tööõigusabi

 • Kuidas määratleda tööaega ja puhkeaega? Mis aeg on lähetuses veedetud aeg?
 • Kas ja kuidas määrata tööaega tükitöö puhul? 
 • Millised on töötasu arvestamise komistuskivid summeeritud tööaja puhul?
 • Näited ja soovitused 2018–2019 tööaega puudutavast kohtupraktikast

 

15.05 Kaasaegse töökoha ja -keskkonnaga seotud maksustamise probleemid

Martin Huberg, Maksumaksjate Liidu vanemjurist, juhatuse liige

 • Kust läheb piir töötaja isiklike huvide ja tööandja huvide vahel?
 • Kas kohustus vabastab maksukohustustest?
 • Kas halb seadus või kitsarinnaline tõlgendus?

 

15.45 Lõpetamine


 

Osalemine


Osalemiseks täitke palun registreerumisvorm.


Osalemistasud

Palgainfo profipaketi kasutajatele ning sügiseses tööturu- ja palgauuringus (okt – nov 2019) osalejale pakume seminaril osalemist soodushinnaga.

 • Soodushind profipaketi kasutajale 129 eurot
 • Soodushind uuringus osalejale 179 eurot
 • Tavahind 229 eurot

Hindadele lisandub käibemaks.

Registreerimine on lõppenud. 

 


 

ESINEJAD

15. novembril 2019

 

Liisi Vahi

Liisi Vähi, arhitekt, Arhitektuurikooli koolitaja

Liisi on arhitektuurialast haridust omandanud nii Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka Oslo Arhitektuuri ja Disainikoolis. Olles varasemalt töötanud mitmes tuntud arhitektuuribüroos veab ta nüüdseks oma ettevõtet AB Säsi. Lisaks juhendab Liisi Arhitektuurikooli õpilasi. Liisit huvitab, kuidas me ruumi tajume ja mil moel see meie igapäevaelu mõjutab.

Kadri Seeder

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik

Kadri on hariduselt sotsioloog (MA) ja tegeleb igapäevaselt töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega. Töötasude uurimise kõrval on Kadri huvi olnud paindlik töökorraldus, sh tööaja ja -koha paindlikkus, kaugtöö erinevad vormid ning töötajate iseseisvus töökorraldusel. Samuti on ta analüüsinud, kuidas korraldada tasustamist erinevate töövormide puhul ning kuidas töökeskkond töötajate käitumist mõjutab.

Kairi Kreegipuu

Kairi Kreegipuu, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi eksperimentaalpsühholoogia dotsent ja vanemteadur

Kairi on töötanud Tartu Ülikoolis eksperimentaalpsühholoogia valdkonnas üle kümne aasta. Ta on Eesti Psühholoogide Liidu asepresident ja mitmete erialaühenduste liige. Ta on uurinud põhjalikult inimese tajusüsteeme ja tunnetusprotsesse, sh aja- ja liikumistaju. Samuti on Kairi uurinud emotsioonide mõju ajatajule.

Mari Liis Eensalu

Mari-Liis Eensalu, Kantar Emori juhtekspert

Mari-Liis on Kantar Emori organisatsiooniuuringute juhtekspert ja arendaja. Ta on üle kümne aasta teinud töötajate uuringuid paljudes Eesti suuremates ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes ning pannud aluse Kantar Emori tööandjate maine uuringule. Tegeledes samal ajal ka kliendi- ja turunduse valdkonna uuringutega, pakub Mari-Liisile täna erilist huvi organisatsioonide toetamine nende teekonnal suurema kliendikesksuse suunas. Aga ka see saab juhtuda kõige paremini siis, kui füüsiline töökeskkond ja igapäevane töökorraldus seda toetavad.

Elina Orumaa

Elina Orumaa, Rahvusooper Estonia personalijuht ja PARE juhatuse liige

Elina on hariduselt jurist, lisaks on tal magistrikraad sotsiaalteadustes ja omandamisel personalijuhtimise magistrikraad Taltechis. Ta on töötanud erinevates töökeskkondades – Politseiametis, Sisekaitseakadeemias, Rahandusministeeriumis ja praegu Rahvusooperis Estonia. Elina on tegelenud põhjalikult töötaja ja peresõbralike väärtuste kujundamisega organisatsioonides.

Leelia Rohumaa veebi

Leelia Rohumaa, Pipedrive Estonia personalijuht

Leelia on Eesti päritolu müügijuhtimise tarkvara ettevõtte Pipedrive personalijuht, kes vastutab uute säravate talentide sisseelamise, hoidmise ja arendamise eest. Pipedrive on kiirelt arenev ettevõte, mille kontorites Tallinnas ja Tartus töötab ligi 400 inimest 47 riigist. Leelia meeskonna ülesanne on luua neile töökeskkond ja -korraldus, mis aitab töötajatel oma ülesandeid hästi täita, võimaldades samal ajal teha pause ja lõõgastuda. Ta usub, et ideaalne töökoht on nagu teine kodu – koht, kus saab tunda end mugavalt ja turvaliselt ümbritsetuna toetavatest inimestest ning kus on loodud parimad tingimused keskendumiseks. Ettevõtte kultuur peab aga tagama suurepärase tunde töötegemiseks, pakkuma lahendusi läbipõlemise vältimiseks ning hea füüsilise ja vaimse tervise säilitamiseks. Leelia on suure osa oma 20 aasta pikkusest personalitöö kogemusest saanud rahvusvahelistest IT-ettevõtetest Skype ja Microsoft. Tema juhtimisel on Pipedrive viimastel aastatel korduvalt jõudnud ihaldusväärseimate tööandjate edetabelite tippu.

Toomas Truuverk

Toomas Truuverk, AS Äripäev peadirektori asetäitja

Ärijuhtimise haridusega Toomas on töötanud Äripäevas 1995. aastast, alguses börsitoimetajana, seejärel finantsdirektorina ning 2006. aastast peadirektor asetäitjana. Toomas juhtis Äripäeva kaasaegse kontori loomist Lutheri majja. Uues kontoris on arvestatud ajakirjanike töö iseloomuga ja ruumilahendused toetavad erinevaid tegevusi.

Heli Raidve

Heli Raidve, Heli Raidve Tööõigusabi

Heli on tunnustatud tööõiguse ekspert, kes on sõltumatute hindajate Chambers & Partners ja Best Lawyers hinnangul üks Eesti 2014–2019 parimaid juriste. Heli on ka omanimelise tööõigusbüroo omanik ja juht. Heli on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (MA) ning nõustanud ja esindanud tööandjaid tööõiguse küsimustes üle kahekümne aasta. Ta kirjutanud mitmed õigusalaseid raamatuid ja artikleid ning on tuntud koolitaja ja õppejõud. 2016. aastal sai ta ka Äripäeva ja Pärnu Konverentside „Parim koolitaja“ tiitli.

Martin HUberg

Martin Huberg, Maksumaksjate Liidu vanemjurist, juhatuse liige

Juristi haridusega Martin on tuntud maksuekspert, kes on esindanud maksumaksjate huvisid Maksumaksjate Liidus üle viieteistkümne aasta. Varem on ta töötanud ka Õiguskantsleri Kantseleis. Ta on kirjutanud mitmeid artikleid ja läbi viinud koolitusi maksude teemadel.


Palgainfo Agentuuri seminar

KUIDAS UURIDA JA ANALÜÜSIDA TÖÖTASUSID?

 

AEG: 4. novembril 2019 kell 11.30–14.00

KOHT: Tartu Loomemajanduskeskus, Kalevi 13, Tartu

 

Seminaril osalemine toetab Palgainfo Agentuuri töötasude uuringus osalemist ning analüüside tellimist – räägime põhjalikult lahti, kuidas andmeid esitada ning milliseid andmeid meilt vastu saab. Saab ka teha ettepanekuid nii andmete esitamise vormi kui väljundite kohta.

Lisaks saate osalejana üldisema ülevaate erinevatest palgainfo allikatest ja nende kasutamise võimalustest töötasude muutuste ja tööjõukulude eelarve kavandamisel. Teeme ka põgusa ülevaate peamistest palgatrendidest.

Töötasude uuringusse andmete esitamine toimub novembris 2019 oktoobri töötasude kohta. Praegu on saadaval mais 2019 kogutud töötasude andmed.

Seminaril osalejad saavad töötasude analüüsi näidismaterjali PowerPoint formaadis, mille abil analüüside kasutamise võimalused koos läbi teeme.

Seminari viib läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

 

Loe edasi...


Palgainfo Agentuuri seminar

KUIDAS UURIDA JA ANALÜÜSIDA TÖÖTASUSID?

 

AEG: 27. septembril 2019 kell 10.00-12.30

KOHT: Tehnopol, Teaduspargi 6/1, Tallinn

 

Seminaril osalemine toetab Palgainfo Agentuuri töötasude uuringus osalemist ning analüüside tellimist – räägime põhjalikult lahti, kuidas andmeid esitada ning milliseid andmeid meilt vastu saab. Saab ka teha ettepanekuid nii andmete esitamise vormi kui väljundite kohta.

Lisaks saate osalejana üldisema ülevaate erinevatest palgainfo allikatest ja nende kasutamise võimalustest töötasude muutuste ja tööjõukulude eelarve kavandamisel. Teeme ka põgusa ülevaate peamistest palgatrendidest ning arutame, kuidas õiglast tasustamise süsteemi kujundada.

Töötasude uuringusse andmete esitamine toimub novembris 2019 oktoobri töötasude kohta. Praegu on saadaval mais 2019 kogutud töötasude andmed.

Vaadake lähemalt sügisese uuringu kohta ja registreeruge uuringusse SIIT.

Seminaril osalejad saavad töötasude analüüsi näidismaterjali PowerPoint formaadis, mille abil analüüside kasutamise võimalused koos läbi teeme.

 

Vaata materjale


Tasustamise psühholoogia konverents vol.2

Mis töötajaid tegelikult motiveerib?

 


AEG: 29. august 2019 kell 10.30–16.20

KOHT: Lutheri masinasaal, Vana-Lõuna 39-1/9, Tallinn

 

Tööandjatena tahaks me, et kõik töötajad tuleks tööle hea meelega, töötaks pühendunult ja innuga ning ei oleks valmis esimesel võimalusel töökohta vahetama. Kuidas seda aga tagada? Kuivõrd tööandja saab mõjutada töötajate suhtumist ja käitumist või on see pigem isiksuseomadustes ja hoiakutes kinni? Kas ja kui palju mõjutab tööindu töötasu, kui palju mitte-rahalised tegurid? Neid küsimusi arutame konverentsil.

Samuti tutvustame 2019. aasta kevadel korraldatud tööturu- ja palgauuringu värskeid tulemusi.


Loodan kohtuda konverentsil!

Kadri Seeder
Palgainfo Agentuuri juht

 

Vaadake ürituse tutvustust ja päevakava (PDF)

 

 

Tutvustus 29082019

Vaata ettekandeid


Palgainfo Agentuuri seminar

MUUTUSED PÕHIPALKADES 2019

EMOTSIOONID TÖÖTURUL

 

AEG: 14. juuni 2019

KOHT: Poska villa, J. Poska 15, Tallinn

 

Tutvustame uuringute värskeid tulemusi:

Kas käimas on palgaralli? Palgainfo Agentuur uuris tööandjatelt ja töötajatelt, kas põhipalgad on muutunud ja millised on prognoosid. Seminaril räägime, millistes ametirühmades ja tegevusaladel on palgad rohkem muutunud, kus vähem ning keda plaanitav palgatõus enam puudutab.

Kas töökoha vahetamine on emotsionaalne või ratsionaalne otsus? Uurisime töötajatelt, kui sageli töötajad töökoha vahetamise peale mõtlevad ning millised on takistused töökoha vahetamisel ehk mida töötajad kardavad. Seminaril arutame, kuidas emotsioonid kandideerimist ja värbamist mõjutavad ning kas ja kuidas neid juhtida saab.

 

Seminari tutvustus välja trükkimiseks (PDF)  

 

 

lyhikok laige

Vaata ettekandeid