x

Inspiratsioonipäev

Uued suunad värbamises, tasustamises ja töökorralduses

 

AEG: 17. juunil 2021 kell 10.00-16.30

KOHT: Kolga Seltsimaja (endine nimi Kolga Rahva Maja), Kolga alevik, Kuusalu vald, Harjumaa

 

Eelmisel aastal alguse saanud tervisekriis ja sellega kaasnenud piirangud on toonud kaasa murrangulised muutused töökorralduses ning kindlasti mõjutanud ka meie mõtteviise – mitmed tööd, mille puhul varem oli nende distantsilt tegemine mõeldamatu, on kolinud virtuaalmaailma. Liikuma lükatud arengud ei peatu ilmselt ka viiruse taandumisel ning meid ootavad ees põhjalikud ümberkorraldused nii tööelus kui ka teistes valdkondades.

Kutsun Sind inspireerivale päevale linnast välja Lahemaale, et üheskoos mõnusas keskkonnas arutada, millised on olnud toimunud muutused ja milliseid arenguid on oodata värbamises, tasustamises ja töökorralduses.

Üritusele on andnud sisendi üle 500 tööandja ja ligi 10 000 töötaja küsitlused, mida Palgainfo Agentuuris koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee igal sügisel ja kevadel korraldame.

Olen kutsunud üritusele kaasa rääkima nii teadlasi kui ka praktikuid, kes esinevad põnevate ettekannetega ja arutelu ringides mõtteid vahetavad.

Kohvi- ja lõunapause aitavad korraldada ja värskeid maitseid pakkuda kohalikud toidutootjad.

Üritus lõpeb Eesti suurima mõisa – Kolga mõisa ja muuseumi külastusega.

Kõik osalejad saavad lisaks slaididele Palgainfo Agentuuri kolm värsket e-väljaannet: värbamistrendid, töötajate- ja tööotsijate küsitluse tulemuste lühikokkuvõte ning tööandjate küsitluse kokkuvõtte.

Kolga Seltsimaja asub Lahemaa rahvuspargis Kolga alevikus 20 minuti autosõidu kaugusel Tallinna piirist ja sama kaugel Rakverest.

Loodan kohtuda Kolgal!

KadriSeeder


Kadri Seeder
Palgainfo Agentuur

 

 

Seltsimaja pildid


 

PÄEVAKAVA JA ETTEKANDED

Päevakava välja trükkimiseks (PDF)

 

Ettekanded on saadaval osalejatele ja profipaketi kasutajatele. 


10.00 Hommikukohv

Ringkäik Kolga Seltsimajas ja Kolga valla ajaloo tutvustus


I OSA. VÄRBAMISPRAKTIKATE MUUTUSED

 

10.30 Trendid tööturul ja värbamises: millised on muutused ja uued suunad on värbamises?

Tööandjate värbamistrendide küsitluste ja töötajate küsitluse tulemuste tutvustus
Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kuidas on muutunud erinevate tegevusalade tööandjate värbamisaktiivsus ja millised on plaanid?
 • Kuidas on muutunud töötajate tööturukäitumine?
 • Milliseid muutusi on tööturul oodata lähitulevikus?


Ettekanne alla laadimiseks (kõik seminari osad: tööturg, palgad, töökorraldus)

 

Laadi alla .pdf   

 

11.00 Heuristikute ehk lihtsustatud mõtteskeemide mõju personaliga seotud otsuste tegemisel

Kristjan Pulk, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste analüütik ja õppejõud

 • Millised on peamised kognitiivsed nihked ja kasutatavad heuristikud personali valikuga seotud otsustes?
 • Kuidas ökoloogilise ratsionaalsuse printsiibid võimaldavad kiiresti ning efektiivselt säärastes oludes otsustada?
 • Kuidas informatsiooni esitamise viis otsuseid muudab?

 

Ettekanne alla laadimiseks 

 

Laadi alla .pdf  
 

 

11.45 Arutelu: tööturu arengud ja tulevik

 • Kuidas võivad lihtsustatud mõtteskeemid mõjutada erinevate kandideerijate võimalusi tööle saada?
 • Millised on tervisekriisi mõjud tööjõu nõudlusele ja pakkumisele erinevatel tegevusaladel?
 • Kas ja kuidas mõjutab tervisekriisis kogetu tööjõuvajadust erinevatel tegevusaladel lähitulevikus?
 • Millised on värbajate väljakutsed vajalike töötajate leidmisel lähitulevikus?


Arutelus osalevad

Hanna Laur, Manpower perosnalispetsialist-värbaja
Urve Mets, SA Kutsekoda OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi uuringujuht
Siim Sarapuu, Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja


12.15 Lõunapaus

 


II OSA. PALKADE MUUTUSED JA PROGNOOSID


12.45 Trendid tasustamises: kuidas on muutunud palgad ja tasustamine?

Värske statistika ning küsitluste tulemuste tutvustus
Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kuidas on muutunud palgad erinevatel tegevusaladel ja ametitel?
 • Millised on palkade muutuste prognoosid?
 • Kuidas on muutunud soodustuste paketid?
 • Millised on muutused töötajate ootustes?

Praktikum: töötasude ja palgastatistika kasutamine

Personalijuhi töötasu analüüsi näidis alla laadimiseks 

 

Laadi alla .xlsx   

 

 

13.15 Töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide (TSD) kasutamine palgastatistikas

Kaja Sõstra, Statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimijuht

 • Millised on registriandmete kasutamise peamised probleemid?
 • Kuidas mõjutab tööaeg töötasude võrdlust?
 • Millised on palgastatistika arengusuunad?

Ettekanne alla laadimiseks 

 

Laadi alla .pdf   

 

13.45 Kohvipaus

 


III OSA. PAINDLIKU TÖÖKORRALDUSE UUED SUUNAD

 

14.00 Trendid töökorralduses: millised on uued töökorralduse praktikad ja milliseid muutusi on oodata?

Tööandjate ja töötajate küsitluste tulemuste tutvustus

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kuidas on tervisekriis mõjutanud töökorralduse praktikaid?
 • Kuidas uued töövormid töösuhteid ja tasustamist mõjutavad?
 • Milline on kaugtöö kasutamise mõju töötajate rahulolule ja motivatsioonile?


14.20 Töö paindlikkuse seosed tõrjutuse ja ebakindlusega

Els Maria Metsmaa, Tartu Ülikooli magistrant

 • Kas kodus töötades on inimesed infosulus ja koostöö teistega muutub katsumuseks?
 • Kas isoleeritus on ainult kodus töötavate inimeste probleem või esineb seda ka kontoris?
 • Kas info vahetuse ja omavahelise koostöö mõttes on kõik kontori liigid (avatud, suletud, tegevuspõhine) samaväärsed?

Ettekanne alla laadimiseks 

 

Laadi alla .pdf   

 


14.45 Arutelu: tuleviku töö

 • Millised on uued töökorralduse ja töötamise viisid?
 • Kuidas muutub töö- ja elukeskkond seoses paindliku töökorraldusega?
 • Millega peavad kohanema tööandjad, millega töötajad?
 • Millist (õigus)raamistikku vajame tuleviku töö jaoks?


Arutelus osalevad

Ave Laas, Robotex tegevjuht, Targa töö ühingu juht
Triinu Sirge, Euroopa ergonoom ja ergodisainer, ergokaubamaja Ergoway OÜ juht
Sirja Sulakatko, SA Estonian Business School nooremteadur, Targa töö ühingu projektijuht


15.30 Kolga muuseumi külastus

Ringkäiku juhib ja kohalikku ajalugu tutvustab Kolga muuseumi juhataja Ulvi Meier


16.30 Ürituse lõpetamine


ESINEJAD

 

KadriSeeder veebi

Kadri Seeder on hariduselt sotsioloog ja Palgainfo Agentuuri (OÜ Tark tööandja) juht. Palgainfo Agentuuris tegeleb ta igapäevaselt töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega ning turuvõrdluse pakkumisega. Kadri teine suur huvi ja kirg on kaugtöö ja maaelu edendamine. Ta on viinud sel teemal läbi mitmeid uuringute ja arendusprojekte ning edendab kaugtööd ka oma kodukandis Lahemaal.

 

KristjanPulk veebi

Kristjan Pulk on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste analüütik ja õppejõud. Ta on põhjalikult uurinud heuristikute ehk lihtsustatud mõtteskeemide mõju otsustamisel, sh personali puudutavate otsuste tegemisel. Selleks on viinud ta läbi intervjuusid ja teinud ka eksperimente. Samuti on ta anaüüsinud, kuidas ajalised piirangud ja erinev olukorra tajumine otsustamist mõjutab. Oma ettekandes räägib ta heuristikute ajaloost ja kujunemisest ning uurimustöö tulemustest.

 

HannaLaur_veebi

Hanna Laur on Manpower Eesti personalispetsialist ja värbaja. Hanna õppis personalitööd Tallinna Majanduskoolis ajal, mil maailm käis veel koroona-eelset rütmi. Personalitöötajana on ta ametis olnud kaks aastat. Hanna sõnul on selle nelja aastaga on toimunud palju muutuseid ning muutustega on kiirelt kaasa läinud nii töökultuur kui ka kitsamalt värbamine. „Siira tehnoloogia huvilisena ei saa ma oma elevust varjata ning loodan jätkuvale arengule, mis puudutab personalitöö protsesside lihtsustumist läbi digilahenduste ning töö muutumist mobiilsemaks ja asukohavabamaks,“ ütleb Hanna.

 

UrveMets veebi

Urve Mets on sihtasutuses Kutsekoda OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi uuringujuht. Ta on analüüsinud eri elualade vajadust töötajate ja oskuste järele lähitulevikus, sh tööturu tulevikku nii IKT, tervishoiu, hariduse, kultuuri ja loometegevuse kui finantsvaldkonnas. Möödunud aastal analüüsis ta töötajatele vajalikke erialased digioskusi, samuti viiruskriisi mõju analüüsitud valdkondades. Varem on Urve töötanud IKT valdkonna koolitusfirma BCS juhi ja koolitajana ning üldhariduskoolis matemaatika- ja arvutiõpetuse õpetajana.

 

Siim Sarapuu veebi

Siim Sarapuu on olnud üle kümne aasta Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja ja puutub tööturu teemadega kokku igapäevaselt. Eelmise aasta kevadel alguse saanud tervisekriis ja piirangud on Töötukassale hulgaliselt tööd juurde toonud. Aruteluringis kuuleme, milline on praegune tööturuolukord ja millised on töötukassa plaanid tulevikus sarnastes olukordades hakkama saamiseks.

 

KajaSõstra veebi

Kaja Sõstra on Statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimi juht. Ta on tegelenud Statistikaametis uuringute analüüsi ja matemaatiliste meetodite arendamisega spetsialisti, analüütiku ja osakonnajuhataja ametikohtadel. Ta on töötanud Soome Statistikakeskuses rahvusvaheliste uuringuprojektide juures, analüüsides väikese piirkonna hinnangute kasutusvõimalusi. Kaks aastat tagasi loodud eksperimentaalstatistika tiim tegeleb uudsete meetodite ja andmeallikatega, et pakkuda tarbijate kiiresti muutuvatele vajadustele vastavat statistikat.

 

ElsMariaMetsmaa veebi

Els Maria Metsmaa on Tartu ülikooli majandusteaduskonna turunduse ja finantsjuhtimise magistrant. Ta töötab W-Glassis turundusspetsialistina ja on lõpetamas õpinguid TÜ majandusteaduskonnas turunduse ja finantsjuhtimise õppekaval. Kaugtöö valdkonda on ta uuringud nii oma bakalaureusetöös kui ka magistritöös. Oma uuringutulemusi on ta varasemalt tutvustanud PARE podcastis ja Sirbis. Lisaks on ta seotud TÜ erinevate projektide ja üritustega (nt sTARTUp Day, Starup Lab, Student Startup Camp, Kaleidoskoop, Garage48, Prototron).

 

AveLaas veebi

Ave Laas on robootikat edendava ühenduse Robotex tegevjuht ning Targa töö ühingu juht. Ta on juhtinud mitmeid paindliku töökorraldust ja erinevate riskirühmade tööhõivet edendavaid projekte ning viinud läbi nõustamisi ja koolitusi. Samuti on ta kutsunud ellu „Kaugtöö tegija“ märgise konkurssi. Robotexis koordineerib ta iga-aastase robootika suurürituse korraldamist.

 

TriinuSirge veebi

Triinu Sirge on Euroopa ergonoom (Eur.Erg), Ergoway juhataja ja ergodisainer. Ta on Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste doktorant ning uurib töötajate tugi-liikumisaparaadi funktsionaalseid seisundeid töökeskkonnas, sh erinevaid terviseriske. Ta on Eestis ainuke Euroopa tasandil tunnustatud ergonoom ja juhib oma ettevõtet Ergoway, mis toetab ettevõtteid ergonoomise töökeskkonna kujundamisel ja töötajate terviseriskide maandamisel.

 

SirjaSulakatko veebi

Sirja Sulakatko on SA Estonian Business School nooremteadur ja Turku Ülikooli õppejõud. Samuti tegeleb ta projektide juhtimisega Targa töö ühingus. Ligi kümme aastat tegeles ta moe ja rõivatööstuse valdkonnas, kust tärkas huvi juhtimise ja virtuaaltöö teema vastu. Just virutaalmeeskondade juhtimine ja tehnoloogia kasutamine töökorraldusel, samuti sellekohaste muutuste ellu viimine ettevõtetes on olnud tema magstri ja dokotritöö teemadeks.

 


 

 

Seminaril osalejale hinna sees kolm värsket e-väljaannet.

 

Valjaanded kevad 2021

 


Palgainfo Agentuuri online-seminar

Korraldasime seminari koostöös koolitusettevõttega Areng.ee

areng logo

 

Kuidas on muutunud palgad ja tasustamine 2021. aastal?

 

AEG: 9. märts 2021, kestus 2 tundi 15 minutit

KOHTSeminar toimus Zoom keskkonnas.

NB! Seminari salvestus on järelel vaadatav.

Eelmise aasta kevadel alguse saanud tervisekriis ei kipu näitama vaibumise märke. Erinevad piirangud on mitmes sektoris äritegevuse päris keeruliseks teinud. Samas on ka neid, kes on kriisist võitnud või ka suutnud kiirelt ümber orienteeruda.

Seminaril vaatame Eesti majanduses toimuvat laiemalt. Sellest räägib rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben.

Kuidas on kriis mõjutanud tööturgu ja palkasid, seda vaatame nii statistika kui ka Palgainfo Agentuuri küsitluste põhjal. Ülevaate trendidest tööturul ja tasustamises teeb Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur küsitleb koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid ja töötajaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Oktoobris 2020 korraldatud tööandjate küsitlusele vastas 542 organisatsiooni esindajat. Töötajate ja tööotsijate küsitlusele vastas 9573 inimest. Lisaks töötasudele uuriti ka kriisi mõjusid ettevõtetele, tööturukäitumise ja töökorralduse muutusi, sh kaugtöö mõjusid. 


KadriSeeder


Kadri Seeder
Palgainfo Agentuur

 

 

 

Analuuside tellimine pilt 

Loe edasi...


KRIISI MÕJUD:

MUUTUSED VÄÄRTUSTES JA JUHTIMISES

 

AEG: 27. augustil 2020 kell 10.00-17.00

KOHT: Kolga Rahva Maja, Kolga alevik, Kuusalu vald, Harjumaa

 

Hea tööandja!

Kiiresti muutuvates ja ebakindlates oludes kipuvad inimeste meeleolud kõikuma ning emotsioonid rohkem käitumist mõjutama. Hirmul on suured silmad ja massipsühhoos kerge tekkima. See on hea aeg väärtuste inventuuriks ja muutusteks paremuse poole.

Kriisiolukord aitab hinnata, millised on organisatsiooni väärtused tegelikult ning kas juhid ja töötajad tõepoolest neid kannavad. Juhtidele on praegune aeg tõsiseks väljakutseks – millest lähtuda otsustamisel ja kuidas rääkida töötajatega, kui midagi öelda ei ole?

Kokkusaamisel rääkisime, kuidas on kriis mõjutanud tööturgu ja palkasid, millised on meeleolud organisatsioonides ning mida prognoositakse lähitulevikuks.

Arutasime laiemalt väärtuste muutumise üle ühiskonnas ning emotsioonide mõjust otsustele.

Tutvustasime ka mais ja juunis korraldatud töötajate ja tööandjate küsitluste tulemusi.

Küsitluses osales üle 500 organisatsiooni esindaja, töötajate küsitluses oli osalejaid üle 11 000.


KadriSeeder


Kadri Seeder
Palgainfo Agentuur

 

 

kaas 27082020


Loe edasi...


Värbamistrendid 2020

Värsked ideed, uued praktikad

 

Konverentsi toimumise vorm ja aeg on täpsustamisel.

KOHT: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor


Eesti tööturg on jätkuvalt väga aktiivne – tööhõive määr on viimase 20 aasta kõrgeimal tasemel ja tööjõupuudus praktiliselt likvideeritud. Kolmandat aastat järjest toimuval värbamistrendide konverentsil arutame, milliseid muutusi on tööturul lähitulevikus oodata, kuidas mõjutavad meid rahvastikutrendid, samuti aga muutused tehnoloogias ja töösuhetes.

Vaatamata sellele, et tööturult kedagi võtta ei ole, on tööandjate värbamisplaanid optimistlikud – uusi töötajaid soovitakse tööle võtta nii lahkuvate töötajate asendamiseks kui ka loodavatele töökohtadele. Konverentsil küsime, kuidas see võimalik on ja mis tagab edukuse värbamisel praeguses tööturu olukorras?

Agentuuri küsitlused näitavad, et ligi pooled töötajad on viimase kuue kuu jooksul saanud kutseid teistesse organisatsioonidesse tööle kandideerimiseks. Seepärast arutame ka töötajate hoidmise teemal: kuidas kujuneb töötajate lojaalsus ning mida ettevõtted selle hoidmiseks teha saavad.

Konverentsil ettekanded ja arutelud põhinevad Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee märtsis 2020 korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel, millest ilmub aprillis ka e-väljaanne.

Loodan kohtuda konverentsil.


KadriSeeder


Kadri Seeder
Palgainfo Agentuur

 

konverents

 

Loe edasi...


Palgainfo Agentuuri seminar Tartus

Töötasude uuringud ja analüüsid

Kevad 2020

 

Seoses kehtestatud eriolukorraga, seminari ei toimunud.  Seminari materjalidest on valminud ekraanivideod.


Seminaril tutvustame värskeid e-väljaandeid, mis annavad ülevaate 2019. aasta oktoobris ja novembris korraldatud tööturu- ja palgauuringu tulemustest.

Palgainfo Agentuur küsitleb koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid ja töötajaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Oktoobris 2019 korraldatud tööandjate küsitlusele vastas 562 organisatsiooni esindajat. Töötajate ja tööotsijate küsitlusele vastas 10 085 inimest.

Samuti räägime, kuidas esitada andmeid Palgainfo Agentuuri töötasude uuringusse ning kasutada töötasude analüüse.

Seminari tutvustus ja päevakava välja trükkimiseks (PDF)


KadriSeeder


Kadri Seeder
Palgainfo Agentuur

 

Loe edasi...