x

Tasustamise psühholoogia konverents vol.2

Mis töötajaid tegelikult motiveerib?

 


AEG: 29. august 2019 kell 10.30–16.20

KOHT: Lutheri masinasaal, Vana-Lõuna 39-1/9, Tallinn

 

Tööandjatena tahaks me, et kõik töötajad tuleks tööle hea meelega, töötaks pühendunult ja innuga ning ei oleks valmis esimesel võimalusel töökohta vahetama. Kuidas seda aga tagada? Kuivõrd tööandja saab mõjutada töötajate suhtumist ja käitumist või on see pigem isiksuseomadustes ja hoiakutes kinni? Kas ja kui palju mõjutab tööindu töötasu, kui palju mitte-rahalised tegurid? Neid küsimusi arutame konverentsil.

Samuti tutvustame 2019. aasta kevadel korraldatud tööturu- ja palgauuringu värskeid tulemusi.


Loodan kohtuda konverentsil!

Kadri Seeder
Palgainfo Agentuuri juht

 

Vaadake ürituse tutvustust ja päevakava (PDF)

 

Tutvustus 29082019

PÄEVAKAVA

 

10.30 Ringkäik Lutheri majas ja Äripäeva kontoris

Äripäev on kujundanud ajaloolisest Luhteri vabrikust kaasaegse töökeskkonna, mis toetab motivatsiooni ja koos töötamist. Uurime, kuidas selline keskkond loodi, kuidas töö iseloomu ja töötajate soove arvestati.

 

11.10 Hommikukohv

 

11.30 Sissejuhatus

I osa: Kas ja kuidas töötasu motiveerib?

 

11.35 Töötasude muutused ja prognoosid 2019

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kuidas on muutunud põhipalgad ja lisatasud?
 • Millised on palkade muutuste prognoosid 2019. aastaks?
 • Kuidas hindavad töötajad tasustamise õiglust ja motiveerivust?

 

12.10 Töötajat väärtustav tasustamine

Mait Raava, Pro Konsultatsioonide asutaja, juhtimiskonsultant

 • Kas ja miks on palga suurus oluline?
 • Kuidas tasu ja tasustamise viis töötaja käitumist mõjutab?
 • Kuidas töötajaid motiveerivalt tasustada?

 

12.45 Vestlusring: kuidas motiveeriv ja väärtustav tasustamine praktikas toimib?


Osalevad:

 • Jaan Allem, juhtide mentor
 • Kersti Kaldmäe, Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse liige
 • Airi Neemre, Radisson Blu Hotel Olümpia ja Park Inn by Radisson Central personalijuht
 • Agne Sokolov, Bolt Technology OÜ grupi personalijuht

 

13.10 Kohvipaus


II osa: Mis pärsib motivatsiooni?

 

13.30 Stress ja selle mõju töötajate käitumisele

prof Mare Teichmann, Sileesia Ülikooli professor, PE Konsult juhataja

 • Millised on Eesti töötajate peamised stressiallikad?
 • Mis on finantsstress ja kuidas on see seotud töötasuga?
 • Kuidas mõjutab stress töötajate käitumist?

 

14.15 Töökeskkonna ja -ruumide mõju töö efektiivsusele

Andres Teder, AS Interna tegevjuht

 • Kuidas füüsiline töökeskkond töö efektiivsust mõjutab?
 • Millised on Eesti töötajate ootused füüsilisele töökeskkonnale?
 • Milline on töö tulemuslikkust toetav tänapäevane töökeskkond?

 

14.45 Kohvipaus


III osa: Kes ja kuidas töötajat motiveerima peaks?

 

15.10 Töötajate tagasiside küsitlused ja nende mõju töötajate suhtumisele

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kui paljudelt töötajatelt küsitakse tagasisidet Eesti ettevõtetes?
 • Mil viisil töötajatelt tagasisidet küsitakse ja kuivõrd sellega arvestatakse?
 • Kuidas mõjutab tagasiside küsimine töötajate rahulolu ja motiveeritust?

 

15.40 Küsimise kunst

Elar Killumets, organisatsiooni arengu juhtimise mentor

 • Kuidas disainida „õigeid“ küsimusi?
 • Kuidas õigete küsimuste abil muuta klientide ja töötajate suhtumist?
 • Kuidas küsimise abil muuta iseennast?

 

16.20 Konverentsi lõpetamineEttekannetega esinejad

 

Kadri Seeder

 

Kadri Seeder on hariduselt sotsioloog ja Palgainfo Agentuuri (OÜ Tark tööandja) juht. Palgainfo Agentuuris tegeleb ta igapäevaselt töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega, samuti tööandjate ja töötajate koolitamise ning nõustamisega. Palgainfo Agentuur korraldab kaks korda aastas läbi suuremahulisi tööturu- ja palgauuringuid, mille uurimisfookuses on olnud lisaks töötasudele ka töökorraldus, töötajate tööturu- ja organisatsioonikäitumine, rahulolu ja motiveeritus. Konverentsil saame ülevaate mais 2019 korraldatud küsitluse värsketest tulemustest.

 

Mait Raava

 

Mait Raava on hariduselt psühholoog ning tippjuhtide nõustamisega tegeleva ettevõtte Pro Konsultatsioonide asutaja. Samuti on ta olnud lektor Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis ja Estonian Business Schoolis. Ta on põhjalikult tegelenud juhtide arendamisega, samuti kompetentside ja innovatsiooni juhtimise teemadega. Mait on ka mitme teadusorganisatsiooni liige. Mait on võtnud sõna ja kirjutanud artikleid ka tippjuhtide tasustamise teemal, rõhutades, kui oluline on väärikas palk ning motiveerivad tulemastasud. Konverentsil räägib Mait laiemalt väärikast tasustamisest.

 

Mare Teichmann

 

Prof Mare Teichmann on tööpsühholoog ja pikaaegne Tallinna Tehnikaülikooli professor, kes praegu töötab professorina Poolas Sileesia ülikoolis. Lisaks juhib Mare tööpsühholoogiaga tegelevat koolitus- ja konsultatsioonifirmat PE Konsult. Ta on ka mitmete rahvusvaheliste koostööorganisatsioonide liige selles valdkonnas. Mare teadustöö üks põhisuund on olnud tööstress. Koostöös Marega lisati Palgainfo Agentuuri selle aasta kevadisse töötajate küsitlusse stressi ja selle allikaid puudutavad küsimused. Ettekandes kuuleme, millised on uuringu esmased tulemused.

Andres Teder

 

Andres Teder on sisustustoodete müügiettevõtte AS Intera tegevjuht. 2019. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis magistritöö teemal füüsilise töökeskkonna planeerimine Eesti rahvuskultuuri kontekstis. Töö tulemusena tõi Andres välja mitmeid praktilisi soovitusi, mida organisatsioonid oma füüsilise kontorikeskkonna kujundamisel arvestada võiks, et see toetaks töö tulemuslikkust ja töötajate heaolu. Millised need soovitused täpsemalt on, sellest kuuleme konverentsil.

Elar Killumets

Elar Killumets on juhtimiskonsultant ja koolitaja, kel on nii tugev akadeemilise teadustöö taust kui kogemus eraettevõtlusest. Tema igapäevatöö on aidata juhtidel probleeme lahendada organisatsiooni arendamisega seotud muudatusi ellu viia. Lisaks annab ta ka ülikoolides loenguid organisatsioonide arendamise valdkonnas. Elari üheks huvi valdkonnaks on probleemide ja takistuste ületamine läbi „õigete“ küsimuste esitamise. Mida see täpsemalt tähendab, kuuleme konverentsil.

 Osalemine

Osalemiseks täitke palun registreerumisvorm.

 

Osalemistasud

Palgainfo profipaketi kasutajatele ning kevadises tööturu- ja palgauuringus (aprill – mai 2019) osalejale pakume konverentsil osalemist soodushinnaga.

 • Soodushind profipaketi kasutajale 79 eurot
 • Soodushind uuringus osalejale 129 eurot
 • Tavahind 199 eurot

Hindadele lisandub käibemaks.

 

REGISTREERUN

 

 

 


Palgainfo Agentuuri seminar

MUUTUSED PÕHIPALKADES 2019

EMOTSIOONID TÖÖTURUL

 

AEG: 14. juuni 2019

KOHT: Poska villa, J. Poska 15, Tallinn

 

Tutvustame uuringute värskeid tulemusi:

Kas käimas on palgaralli? Palgainfo Agentuur uuris tööandjatelt ja töötajatelt, kas põhipalgad on muutunud ja millised on prognoosid. Seminaril räägime, millistes ametirühmades ja tegevusaladel on palgad rohkem muutunud, kus vähem ning keda plaanitav palgatõus enam puudutab.

Kas töökoha vahetamine on emotsionaalne või ratsionaalne otsus? Uurisime töötajatelt, kui sageli töötajad töökoha vahetamise peale mõtlevad ning millised on takistused töökoha vahetamisel ehk mida töötajad kardavad. Seminaril arutame, kuidas emotsioonid kandideerimist ja värbamist mõjutavad ning kas ja kuidas neid juhtida saab.

 

Seminari tutvustus välja trükkimiseks (PDF)  

 

 

lyhikok laige

Vaata ettekandeid


KONVERENTS: VÄRBAMISTRENDID 2019

Värsked ideed, uued praktikad

 

AEG: 5. aprill 2019

KOHT: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 
Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

 

Eesti tööturg on väga aktiivne – tööhõive määr ei ole viimase 20 aasta jooksul olnud kunagi nii kõrge ja töötuse määr nii madal. Vabu ametikohti on palju, aga vajalikke töötajaid napib. Töötajate leidmine ja enda juurde tööle meelitamine on muutunud järjest keerulisemaks – kandidaadid ei vasta kirjadele, ei tule kokkulepitud kohtumisele ja loobuvad pakkumistest.

Kas ja mida tööandjad teisiti saavad teha, et olla värbamises edukamad – seda arutame teist aastat järjest toimuval konverentsil „Värbamistrendid 2019“.

Konverentsil tutvustame Palgainfo Agentuuri poolt märtsis 2019 korraldatud tööandjate küsitluse tulemusi. Küsitluse eesmärk oli selgitada välja tööandjate hinnangud tööturu olukorrale ning kogemused ja praktikad töötajate värbamisel. Küsitlusele vastas üle 550 organisatsiooni esindaja.

Vaadake ürituse tutvustust ja päevakava (PDF)

Varbamiskonverents 2019 tutvustus kaas

Vaata ettekandeid


Eesti suurima tööturu ja palgauuringu värskete tulemuste tutvustus Tartus

Trendid tööturul ja tasustamises 2019

 

AEG: 1. märts 2019 kell 9.30–15.00

KOHT: A. le Coq tehases, Laulupeo 15, Tartu

 

Oktoobris ja novembris 2018 korraldas Palgainfo Agentuur koos tööportaaliga CVKeskus.ee ning tööandja turundus- ja värbamisagentuuriga Brandem taas mahuka tööturu- ja palgauuringu, milles osales üle 500 organisatsiooni ning üle 10 000 töötaja ning tööotsija.

Uuringu eesmärk oli selgitada välja töötasudes ja põhipalkades toimunud muutused ning prognoosid. Samuti uuriti lisatasude osatähtsust töötasus, töötajatele pakutavaid soodustusi ja hüvesid ning töötajate rahulolu tasustamisega. Lisaks uuriti põhjalikult ka töötajate eelistusi tööandja valikul ning käitumist tööturul.

Uuringu tulemuste põhjal ilmub jaanuari lõpus mahukas väljaanne „Palgainfo Trendid“. Seminaril tutvustame uuringu tulemusi ning väljaannet. Seminaril osalejad saavad kiire ja põhjaliku ülevaate värsketest uuringu tulemustest, mis aitab langetada targemaid otsuseid tasustamise, töötajate motiveerimise ja värbamise valdkonnas.

 

Kaaned ST1819

Vaata ettekandeid


Eesti suurima tööturu ja palgauuringu värskete tulemuste tutvustus

Trendid tööturul ja tasustamises 2019

 

AEG: 1. veebruar 2019 kell 11.30–15.00

KOHT: Triinude Toiduministeeriumis, Masina 20, Tallinn

 

Oktoobris ja novembris 2018 korraldas Palgainfo Agentuur koos tööportaaliga CVKeskus.ee ning tööandja turundus- ja värbamisagentuuriga Brandem taas mahuka tööturu- ja palgauuringu, milles osales üle 500 organisatsiooni ning üle 10 000 töötaja ning tööotsija.

Uuringu eesmärk oli selgitada välja töötasudes ja põhipalkades toimunud muutused ning prognoosid. Samuti uuriti lisatasude osatähtsust töötasus, töötajatele pakutavaid soodustusi ja hüvesid ning töötajate rahulolu tasustamisega. Lisaks uuriti põhjalikult ka töötajate eelistusi tööandja valikul ning käitumist tööturul.

Uuringu tulemuste põhjal ilmub jaanuari lõpus mahukas väljaanne „Palgainfo Trendid“. Seminaril tutvustame uuringu tulemusi ning väljaannet. Seminaril osalejad saavad kiire ja põhjaliku ülevaate värsketest uuringu tulemustest, mis aitab langetada targemaid otsuseid tasustamise, töötajate motiveerimise ja värbamise valdkonnas.

Päevakava (PDF)

Kaaned ST1819

Vaata ettekandeid