x

Palgainfo Agentuuri seminar

KUIDAS UURIDA JA ANALÜÜSIDA TÖÖTASUSID?

 

AEG: 4. novembril 2019 kell 11.30–14.00

KOHT: Tartu Loomemajanduskeskus, Kalevi 13, Tartu

 

Seminaril osalemine toetab Palgainfo Agentuuri töötasude uuringus osalemist ning analüüside tellimist – räägime põhjalikult lahti, kuidas andmeid esitada ning milliseid andmeid meilt vastu saab. Saab ka teha ettepanekuid nii andmete esitamise vormi kui väljundite kohta.

Lisaks saate osalejana üldisema ülevaate erinevatest palgainfo allikatest ja nende kasutamise võimalustest töötasude muutuste ja tööjõukulude eelarve kavandamisel. Teeme ka põgusa ülevaate peamistest palgatrendidest.

Töötasude uuringusse andmete esitamine toimub novembris 2019 oktoobri töötasude kohta. Praegu on saadaval mais 2019 kogutud töötasude andmed.

Seminaril osalejad saavad töötasude analüüsi näidismaterjali PowerPoint formaadis, mille abil analüüside kasutamise võimalused koos läbi teeme.

Seminari viib läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder

TA kusitlusele vastajale 


PÄEVAKAVA

 

11.30 Hommikukohv

 

12.00 Sissejuhatus

 • Millised on erinevad palgainfo allikad ja millist infot sealt saab, sh statistika ja uuringud?
 • Millised on peamised trendid töötasude muutustel?
 • Kuidas hinnata töötasude muutusi, sh keskmise brutokuupalga muutusi?
 • Kui palju ja miks töötasud erinevad tegevusalati, organisatsiooni suuruse ja asukoha järgi?
 • Arutelu

 

12.45 Andmete esitamine Palgainfo Agentuuri töötasude uuringusse

 • Lihtne ankeet või põhiankeet?
 • Tööde süstematiseerimine ametite klassifikaatori abil
 • Keskmine, kõrgeim ja madalaim töötasu ametil
 • Töötaja koormuse, puhkuse jm puudumiste arvestamine andmete esitamisel
 • Töötasudeosad: seadusega ettenähtud lisatasud, tulemustasud ja muud lisatasud
 • Ebaregulaarsed preemiad
 • Muutused põhipalkades

 

13.00 Kohvipaus

 

13.15 Palgainfo Agentuuri töötasude analüüside kasutamine

 • Töötasude statistiline analüüs, erinevad väljundid
 • Personaalne tagasiside ja töötasude andmefail
 • Töötasude muutuste analüüsi erinevad võimalused
 • Töötasude algandmete väljavõtted, sh põhitöötasu ja lisatasud, organisatsioonisisesed erinevused
 • Töötasude komponentide analüüs
 • Töötasude erinevused tegevusalade jm tunnuste järgi
 • Töötasude piirkondlike erinevuste analüüs

 

Palgainfo Agentuuri töötasude online-andmebaaside kasutamine

 • Põhiandmebaasi ja profiandmebaasi erinevused
 • Päringud ja filtrite kasutamine andmebaasides
 • Andmete eksport andmebaasidest

 

Uued teenused

 • Väljavõtted töötajate küsitluse andmebaasidest
 • Eriuuringud ja küsitlused, sh sihtgrupi küsitlused

 

14.00 Seminari lõpetamine


OSALEMINE

 

Osalemistasud

 • Profipaketi kasutajale (perioodil sügis 2019–kevad 2020) tasuta
 • Töötasude uuringus novembris 2019 osalejale 49 eurot
 • Tavahind 79 eurot

Hindadele lisandub käibemaks.

Profipaketiga järgmiseks uuringu perioodiks (sügis 2019–kevad 2020) saab juba liituda. Kasutajaõigused aktiveerimine kohe pärast arve laekumist.

Profipakett annab juurdepääsu Palgainfo Agentuuri töötasude online-andmebaasile, töötasude statistilise analüüsi andmefailile ja kõikidele agentuuri väljaannetele ning koolitusmaterjalidele. Profipaketi võimaluste kohta vaadake palun lähemalt SIIT.

Töötasude uuringus osalejad saavad juurdepääsu töötasude põhiandmebaasile ning uuringu tulemuste kokkuvõtted. Samuti on kõik töötasude analüüsid uuringus osalejale oluliselt soodsamalt. Vaadake lähemalt, mida töötasude uuringus osalejale pakume, SIIT.

Juhul kui Te otsustate pärast seminari liituda profipaketiga, lahutame profipaketi maksumusest seminari hinna.

Seminaril osalemiseks täitke palun registreerimisvorm.

 

Registreerun


Palgainfo Agentuuri seminar

KUIDAS UURIDA JA ANALÜÜSIDA TÖÖTASUSID?

 

AEG: 27. septembril 2019 kell 10.00-12.30

KOHT: Tehnopol, Teaduspargi 6/1, Tallinn

 

Seminaril osalemine toetab Palgainfo Agentuuri töötasude uuringus osalemist ning analüüside tellimist – räägime põhjalikult lahti, kuidas andmeid esitada ning milliseid andmeid meilt vastu saab. Saab ka teha ettepanekuid nii andmete esitamise vormi kui väljundite kohta.

Lisaks saate osalejana üldisema ülevaate erinevatest palgainfo allikatest ja nende kasutamise võimalustest töötasude muutuste ja tööjõukulude eelarve kavandamisel. Teeme ka põgusa ülevaate peamistest palgatrendidest ning arutame, kuidas õiglast tasustamise süsteemi kujundada.

Töötasude uuringusse andmete esitamine toimub novembris 2019 oktoobri töötasude kohta. Praegu on saadaval mais 2019 kogutud töötasude andmed.

Vaadake lähemalt sügisese uuringu kohta ja registreeruge uuringusse SIIT.

Seminaril osalejad saavad töötasude analüüsi näidismaterjali PowerPoint formaadis, mille abil analüüside kasutamise võimalused koos läbi teeme.

 

Vaata materjale


Tasustamise psühholoogia konverents vol.2

Mis töötajaid tegelikult motiveerib?

 


AEG: 29. august 2019 kell 10.30–16.20

KOHT: Lutheri masinasaal, Vana-Lõuna 39-1/9, Tallinn

 

Tööandjatena tahaks me, et kõik töötajad tuleks tööle hea meelega, töötaks pühendunult ja innuga ning ei oleks valmis esimesel võimalusel töökohta vahetama. Kuidas seda aga tagada? Kuivõrd tööandja saab mõjutada töötajate suhtumist ja käitumist või on see pigem isiksuseomadustes ja hoiakutes kinni? Kas ja kui palju mõjutab tööindu töötasu, kui palju mitte-rahalised tegurid? Neid küsimusi arutame konverentsil.

Samuti tutvustame 2019. aasta kevadel korraldatud tööturu- ja palgauuringu värskeid tulemusi.


Loodan kohtuda konverentsil!

Kadri Seeder
Palgainfo Agentuuri juht

 

Vaadake ürituse tutvustust ja päevakava (PDF)

 

 

Tutvustus 29082019

Vaata ettekandeid


Palgainfo Agentuuri seminar

MUUTUSED PÕHIPALKADES 2019

EMOTSIOONID TÖÖTURUL

 

AEG: 14. juuni 2019

KOHT: Poska villa, J. Poska 15, Tallinn

 

Tutvustame uuringute värskeid tulemusi:

Kas käimas on palgaralli? Palgainfo Agentuur uuris tööandjatelt ja töötajatelt, kas põhipalgad on muutunud ja millised on prognoosid. Seminaril räägime, millistes ametirühmades ja tegevusaladel on palgad rohkem muutunud, kus vähem ning keda plaanitav palgatõus enam puudutab.

Kas töökoha vahetamine on emotsionaalne või ratsionaalne otsus? Uurisime töötajatelt, kui sageli töötajad töökoha vahetamise peale mõtlevad ning millised on takistused töökoha vahetamisel ehk mida töötajad kardavad. Seminaril arutame, kuidas emotsioonid kandideerimist ja värbamist mõjutavad ning kas ja kuidas neid juhtida saab.

 

Seminari tutvustus välja trükkimiseks (PDF)  

 

 

lyhikok laige

Vaata ettekandeid


KONVERENTS: VÄRBAMISTRENDID 2019

Värsked ideed, uued praktikad

 

AEG: 5. aprill 2019

KOHT: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 
Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

 

Eesti tööturg on väga aktiivne – tööhõive määr ei ole viimase 20 aasta jooksul olnud kunagi nii kõrge ja töötuse määr nii madal. Vabu ametikohti on palju, aga vajalikke töötajaid napib. Töötajate leidmine ja enda juurde tööle meelitamine on muutunud järjest keerulisemaks – kandidaadid ei vasta kirjadele, ei tule kokkulepitud kohtumisele ja loobuvad pakkumistest.

Kas ja mida tööandjad teisiti saavad teha, et olla värbamises edukamad – seda arutame teist aastat järjest toimuval konverentsil „Värbamistrendid 2019“.

Konverentsil tutvustame Palgainfo Agentuuri poolt märtsis 2019 korraldatud tööandjate küsitluse tulemusi. Küsitluse eesmärk oli selgitada välja tööandjate hinnangud tööturu olukorrale ning kogemused ja praktikad töötajate värbamisel. Küsitlusele vastas üle 550 organisatsiooni esindaja.

Vaadake ürituse tutvustust ja päevakava (PDF)

Varbamiskonverents 2019 tutvustus kaas

Vaata ettekandeid