x

Palgainfo Agentuuri teenused

Palgainfo Agentuur on sõltumatu uuringute agentuur, mis pakub 

tööturu- ja palgauuringutel põhinevaid teenuseid:

 • töötasude andmebaasid ja analüüsid,
 • töötajate tagasiside küsitlused.

 

Agentuuri analüüsid ja konsultatsioonid aitavad

 • kujundada õiglase ja konkurentsivõimelise tasustamise paketi,
 • vähendada töötajate puudumist ja voolavust,
 • suurendada töötajate rahulolu ja motiveeritust.

 

Palgainfo Agentuuri teenused põhinevad Eesti suurima 2X2 tööturu- ja palgauuringu tulemustel.

Uuringut korraldatakse kaks korda aastas ning andmeid kogutakse organisatsioonidelt ja töötajatelt.


 

Töötasude andmebaasid

400 ameti töötasude analüüs ja võrdlus online 24/7

 • Üle 400 ameti (ISCO koodid) töötasude võrdlus
 • Andmed alates aprill 2013
 • Taustaandmete filtrid päringu täpsustamiseks
 • Tabelis keskmine ja mediaan töötasu 
 • Graafikul 1. ja 3. kvartiil, 10. ja 90. protsentiil
 • Andmete eksport raporti (PDF), tabeli (CSV) ja pildi (JPG) formaati

 

Vaadake andmebaasi tutvustust ja kasutamist

 

 

Pohiandmebaas ekraan


 

Töötasude analüüsid

Teie tellimuse põhjal koostatud eriväljavõtted andmebaasidest

 

 • Töötasu turupositsioon võrreldes konkurentidega
 • Töötasu osad: põhipalk ja muutuvpalk
 • Soodustused
 • Töötasude muutused 
 • Organisatsioonisisesed töötasude erinevused
 • Keskmised töötasud maakondades
 • Töötajate eelistused tööandja valikul
 • Erianalüüsid vastavalt tellija soovile

 

Vaadake analüüside näidiseid lähemalt

 

Töötasude analüüsid

 

 


 

Töötajate tagasiside küsitlus

Professionaalne ja usaldusväärne juhtimise tööriist

Palgainfo Agentuuri eelised:

 • Põhjalik kogemus küsitluste korraldamisel
 • Lai valik testitud küsimusi
 • Läbimõeldud tehnilised lahendused
 • Garanteeritud anonüümsus ja usaldusväärsus
 • Mahukas võrdlusgruppide andmebaas
 • Kiire andmetöötlus ja tulemuste visualiseeritud analüüs
 • Soovitused tulemuste tõlgendamiseks ja järeltegevuste kavandamiseks
 • Oma töötajate töötundide kulu oluline kokkuhoid
 • Töötajate positiivse suhtumise kujundamine tagasiside andmisesse

 

Vaadake lähemalt 

 

 

Rahulolu kusitlus graafik


 

Väljaanne Palgainfo Trendid

Põhjalik ülevaate tööturul ja tasustamises toimuvast

Kõige laiema teemakäsitlusega tööturu alane väljaanne Eestis, 120 lehekülge värsketel andmetel põhinevat
lugemist juhitidele.

Valik väljaande teemasid:

 • Muutused töötasudes
 • Töötasude prognoosid
 • Põhipalk ja lisatasud
 • Soodustused ja hüved
 • Rahulolu, motivatsioon ja seotus
 • Töötajate ootused tööandjatele
 • Lojaalsus ja tööturukäitumine

Põhineb Eesti mahukaima 2X2 tööturu- ja palgauuringu andmetel.
Ilmub kaks korda aastas.

Vaadake ilmunud väljaandeid

Valjaanded