x

Palgainfo Agentuuri teenused

Palgainfo Agentuur on sõltumatu uuringute agentuur, mis pakub

tööturu- ja palgauuringutel põhinevat võrdlevat analüüsi

 • töötasude,
 • töötajate lojaaluse,
 • rahulolu ja motivatsiooni osas.

 

Agentuuri analüüsid ja konsultatsioonid aitavad

 • kujundada õiglase ja konkurentsivõimelise tasustamise paketi,
 • vähendada töötajate puudumist ja voolavust,
 • suurendada töötajate rahulolu ja motiveeritust.

 

Palgainfo Agentuuri teenused põhinevad Eesti suurima 2X2 tööturu- ja palgauuringu tulemustel.

Uuringut korraldatakse kaks korda aastas ning andmeid kogutakse organisatsioonidelt ja töötajatelt.


 

Töötasude andmebaasid

Aitavad võrrelda töötasusid erinevatel ametitel 

 

Kasutajakonto annab juurdpääsu online andmebaasile 24/7

 • Üle 400 ameti töötasude otsing märksõna järgi
 • Filtrite kasutamine otsingu täpsustamiseks
 • Töötasude statistilise keskmise ja mediaani võrdlus 
 • Töötasude kvartiilide 1 ja 3 ning protsentiilide 10 ja 90 võrdlus
 • Andmete eksport raporti (PDF), tabeli (CSV) ja pildi (JPG) formaati

 

Vaadake andmebaasi tutvustust ja kasutamist

 

 

Pohiandmebaas ekraan


 

Töötasude turuvõrdlus ja analüüsid

Aitavad hinnata töötasu turupositsiooni 

 

Koostatakse tellimisel ameti (ISCO neljakohaline kood) lõikes

 • Töötasu turupositsioon võrreldes konkurentidega
 • Töötasu osad: põhipalk ja muutuvpalk
 • Töötasude muutused ja prognoositud muutused
 • Organisatsioonisisesed töötasude erinevused
 • Keskmised töötasud maakondades
 • Erianalüüsid vastavalt tellija soovile

 

Vaadake analüüside näidiseid lähemalt

 

Töötasude analüüsid

 

 


 

Töötajate tagasiside küsitlus

Aitab kujundada töötajate rahulolu ja lojaalsust

Korraldatakse vastavalt tellija soovile.

Palgainfo Agentuuri eelised:

 • Põhjalik kogemus küsitluste korraldamisel
 • Lai valik testitud küsimusi
 • Läbimõeldud tehnilised lahendused
 • Garanteeritud anonüümsus ja usaldusväärsus
 • Mahukas võrdlusgruppide andmebaas
 • Kiire andmetöötlus ja tulemuste visualiseeritud analüüs
 • Soovitused tulemuste tõlgendamiseks ja järeltegevuste kavandamiseks
 • Oma töötajate töötundide kulu oluline kokkuhoid
 • Töötajate positiivse suhtumise kujundamine tagasiside andmisesse

 

Vaadake lähemalt 

 

 

Teemad


 

Väljaanne Palgainfo Trendid

Annab värske ülevaate tööturul ja tasustamises toimuvast

Kõige laiema teemakäsitlusega tööturu alane väljaanne Eestis, ligi 200 lehekülge värsketel andmetel põhinevat
lugemist juhitidele.

Valik väljaande teemasid:

 • Muutused töötasudes
 • Töötasude prognoosid
 • Põhipalk ja lisatasud
 • Soodustused ja hüved
 • Rahulolu, motivatsioon ja seotus
 • Töötajate ootused tööandjatele
 • Lojaalsus ja tööturukäitumine

Põhineb Eesti mahukaima 2X2 tööturu- ja palgauuringu andmetel.
Ilmub kaks korda aastas.

Vaadake ilmunud väljaandeid

Valjaanded