x

Töötajad soovivad 2000 eurot kätte teenida

Töötajad soovivad oma praegusel töökohal teenida 2000 eurot kätte (mediaan). Võrreldes eelmise kevadega on töötajate palgasoov 300 euro võrra kasvanud – aasta tagasi soovisid töötajad teenida 1700 eurot kätte, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee sel kevadel korraldatud üle 10 000 osalejaga töötajate küsitluse tulemustest.

Poolte töötajate netopalgasoov mahub 1500 ja 2500 euro vahele. Kümnendik töötajatest rahuldub ka alla 1200-eurose palgaga ja sama paljude palgasoov ületab 3000 euro piiri.

Palgaootus ületab tegelikult saadavat palka rohkem kui 500 euro võrra.

Palgaootus töökoha vahetamisel on 100 eurot suurem kui palgaootus praegusel töökohal ja see on kasvanud kõigis ametirühmades.

Samuti on kasvanud mittetöötavate inimeste palgaootus. Kui eelmise aasta kevadel soovisid tööotsijad teenida 1300 eurot kätte (mediaan), siis sel kevadel on palgasoov 1500 eurot.

Tervisekriisi ajal suurenes töötajate ebakindlus tööturul ja ka palgaootus ei kasvanud nii kiiresti. Eelmisest kevadest alates on aga näha töötajate palgaootuste üsna kiiret kasvu.

Palgaootust mõjutab ühelt poolt töötasude kasv – üle pooltel küsitluses osalejatel oli aasta jooksul põhipalk tõusnud, mis säilitab töötasuga rahulolu, aga suurendab samas ka palgaootust.

Teisalt mõjutab palgaootuste suurenemist hindade kasv ja kehvemaks muutunud toimetulek. Eelmise aastaga võrreldes on kasvanud töötajate osatähtsus, kes tulevad kehvasti toime, ja kahanenud on nende osakaal, kes hästi toime tulevad. Kuigi üle pooled töötajad saavad oma töötasuga hakkama, on paljude toimetulek eelmise aastaga võrreldes halvenenud. 

Rohkem on kehvasti toimetulevaid töötajaid madalama palga ja lihtsamate tööde tegijate seas: lihttöölistest tuleb kehvasti toime pea kolmandik (32%) ja klienditeenindajatest samuti kolmandik (33%).

Keskmiselt toimetulevad töötajad teenivad üle 1500 euro kätte, väga hästi hakkama saavad üle 2500 euro. Ka need summad on aasta jooksul kasvanud.

Kehvema toimetuleku tõttu kogevad töötajad ka sagedamini pingeid ja stressi rahaga seotud murede tõttu.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega kogutakse hinnanguid palkade muutustele, uuritakse tööturukäitumist, töötajate rahulolu ja motiveeritust. Töötajate ja tööotsijate küsitluses osales sel kevadel 10 532 inimest, neist 8327 oli tööga hõivatud.