x

Igapäevaselt teeb Eestis kaugtööd 10% töötajatest (2)

Pressiteade
29. november 2023

Paindliku töökorralduse on omaks võtnud 78% tööandjatest ja iga viies pakub kaugtöö tegemise võimalust kõikidele ettevõtte töötajatele, näitavad cvkeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööandjate küsitluse tulemused. Igapäevaselt teeb Eestis kaugtööd 10% töötajatest.

Tervelt 78% Eesti ettevõtetest pakub töötajatele kaugtöövõimalust, kui töö iseloom seda võimaldab. 16% tööandjatest tõid küsitluses välja, et nende ettevõttes ei ole võimalik kaugtööd teha töö iseloomust tulenevatel põhjustel ning 6% ütles, et kuigi töö seda võimaldaks, siis nad seda oma töötajatele ei paku.

CVKeskus.ee värbamisagentuuri juhi Grete Adleri sõnul on paindlik töökorraldus ja kaugtöö endiselt tööturul tahetud hüve, mille lisamine tööpakkumisele keskmiselt kahekordistab kandideerijate arvu.

„Elisas kasutab valdav osa töötajatest igapäevaselt kaugtöö võimalust ja kontoris käib nädala lõikes vaid 20-25% elisalastest,“ jagas kogemusi uuringu partneri Elisa personalijuht Kaija Teemägi ning lisas, et inimeste sooviga ise oma töö ajas ja kohas kaasa rääkida tuleb arvestada, sest ainult nii on võimalik saavutada parimaid tulemusi.

Kaija Teemägi sõnul peab ettevõttes olema ühine arusaam, kuidas kaugtöö on korraldatud, kuid lahti tuleb lasta ka mõttest, et eesmärkide saavutamine sõltub kontoritöödel füüsilisest asukohast.

9% tööandjatest plaanib 2024. aastal kaugtöövõimalusi suurendada

„Uuringu tulemused näitavad, et 100% ehk täielikult teevad kaugtööd vaid vähesed töötajad ning enamasti tähendab paindlik töökorraldus hübriidset töömudelit,“ selgitas Grete Adler.

Pisut enam kui pooltes organisatsioonides, kus paindlikku töökorraldust võimaldatakse, on kokku lepitud kaugtöö tegemise reeglid – näiteks veerand tööandjatest on töötajatega kokku leppinud päevad, millal peab kontoris olema.

Teisalt koguni 45% kaugtööd pakkuvatest tööandjatest tõi uuringus esile, et nende töökorraldus on vaba ehk töötajad ise otsustavad, kus nad töötavad.

Igapäevaselt teeb tööandjate sõnul kaugtööd kümnendik töötajatest, iga kolmas mõni kord nädalas, 6% vaid korra nädalas ja ülejäänud harvem – seega teevad regulaarselt iganädalaselt kaugtööd Eestis vähem kui pooled töötajaist, kellel see võimalus on.

2024. aastal plaanib kaugtöövõimalusi suurendada pea kümnendik tööandjatest (9%). Valdav osa tööandjatest (75%) kavatseb jätkata samas mahus kaugtöö pakkumisega ja 5% peab vajalikuks vähendada paindlikku töökorraldust. Lisaks ei osanud 11% tööandjatest veel hinnata, kuidas kaugtöö võimaluse pakkumine uuel aastal muutub.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 407 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.


2/3 tööandjatest kavatseb jätkata kaugtööga

Tööandjate hinnangul on kaugtöö suurendanud töötajate rahulolu ja motivatsiooni ning 68% tööandjatest plaanib jätkata kaugtöö kasutamist ka edaspidi, selgus värskest Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee tööandjate küsitluse tulemustest. Vaatamata kodukontorites töötamise laiemale levikule näeb vaid 4% tööandjatest vajadust lähiajal kontoripinda vähendada.

Suurem osa küsitluses osalenud tööandjatest (77%) oli viimaste kuude jooksul pakkunud töötajatele võimalust kodus töötada. Mitmed organisatsioonid on just tervisekriisi mõjul kaugtööd rohkem kasutama hakanud – enne kriisi ei tehtud kaugtööd üldse üle kolmandikus (39%) organisatsioonides ja pea sama paljudes (38%) tehti seda erandjuhtudel. Kaugtöö oli loomulik töökorralduse osa vaid viiendikus (21%) organisatsioonides.

Piirangute ajal andis enamik tööandjatest (76%) töötajatele võimaluse valida, kas nad töötavad kodus või kontoris, 13% lubas kontorisse tööle minna vaid erandjuhtudel ja 4% vastanutel oli kontor suletud. Mitmes organisatsioonis kasutati kontorit graafiku järgi, et tagada töötajate hajutatus.

Kuigi enamik (68%) tööandjatest plaanib kaugtöö võimalust ka edaspidi pakkuda, mõjutab see kontoripinna suurust vähe – vaid 4% organisatsioonidest plaanib sel aastal kontoripinda vähendada.

Kodus töötamise riske töötajate tervisele on põhjalikult hinnanud vähesed tööandjad

Kodus töötamisega seotud riske töötajate tervisele ei ole hinnanud suurem osa (61%) tööandjatest, põhjalikult on terviseriske hinnanud vaid 16% tööandjatest. Pooled (50%) tööandjad ei pea kodus töötajate puhul tööaja arvestust. Vaatamata sellele on enamik tööandjaid siiski töötajate terviseriskide maandamisega mingil määral tegelenud, näiteks rääkinud sellest teemast töötajatega, pööranud rohkem tähelepanu suhtlemisele ning mõned on aidanud ka kodukontorit ergonoomiliste töövahenditega sisustada.

„Tööandjal on üsna keeruline hinnata kodust töökeskkonda ilma töötaja privaatsust riivamata,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Kindlasti on oluline, et töötajad teaksid ja ka järgiksid tööohutuse reegleid, kuid koduses keskkonnas võiks vastutus olla tööandja ja töötaja vahel jagatud. Kaugtöö puhul oleks mõistlik anda töötajatele suurem iseseisvus ja vastutus oma tööaja ja -koha korraldamisel, seda aga kahjuks praegune töösuhete raamistik hästi ei võimalda,“ selgitas Kadri Seeder.

Ka ligi pooled (47%) küsitluses osalenud tööandjad leidsid, et kodus töötamisel võiks vastutus töökeskkonna ohutuse eest olla tööandja ja töötaja vahel jagatud, 46% arvas, et see võiks olla töötaja vastutus.

Kaugtöö on suurendanud töötajate rahulolu ja motiveeritust

CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt tõi uuringu tulemustest esile, et tööandjate hinnangul on kaugtöö võimaldamine parandanud töötajate rahulolu ja motiveeritust ning ka töö tulemuslikkust. „Teisalt on aga paindlik töökorraldus raskendanud info liikumist ja koostööd organisatsioonides.“

„Hinnangud kaugtöö mõjudele sõltuvad paljuski sellest, kas tööandjal oli varasem kaugtöö kasutamise kogemus – organisatsioonides, kus varem oldi kaugtöö kasutamisega harjunud, saadi muudatustega töökorralduses paremini hakkama ning hinnati ka kaugtöö kasutamise mõjusid positiivsemalt,“ lisas Henry Auväärt.

Peale tervisekriisi plaanib kaugtöö võimalust töötajatele edasi pakkuda kaks kolmandikku (68%) organisatsioonidest. Iga neljas tööandja (24%) oli seisukohal, et nemad pigem ei jätka kaugtöö kasutamist.

Palgainfo Agentuur tutvustab uuringu tulemusi 17. juunil Kolgas toimuval seminaril. Ajakirjanikud on oodatud üritust kajastama. Vaadake lähemalt SIIT.

Lisamaterjal slaidide kujul (PDF) vaadake siit.

 


Tööruumide planeering mõjutab tööga rahulolu

Kodus töötavad inimesed on üldiselt tööga rohkem rahul kui kontoris töötajad, aga see sõltub ka tööruumide korraldusest. Vähem on rahul need töötajad, kellel ei ole eraldi tööruumi, ning kõige rahulolematud on täielikult avatud tööruumides töötajad, näitavad Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee töötajate küsitluse tulemused. 

Oluline on, et tööruumide planeering ja kasutamise korraldus toetaks tööülesannete täitmist. Kui töötaja tööülesanded vajavad süvenemist, aga tööpäev on täis katkestamisi, siis võtavad asjad palju kauem aega ning tekib rahulolematus. Varem tegid töötajad kodutöö päevi, et kasutada paindlikumalt tööaega ja keskenduda segamatult tööülesannete täitmisele. Nüüd on olukord muutunud ja töötajad teevad pigem kontoritöö päevi, et saada kodus töötamisele vaheldust ja suhelda töökaaslastega silmast silma. 

 

 


Kaugtöö küsimustikud

Mitmed kontoritöötajad on viimastel kuudel kodus töötanud ja kaugtööd on rakendatud paljudes organisatsioonides, kus seda varem ei tehtud. Seega on tervisekriisi tulemusena kaugtöö kasutamine oluliselt kasvanud .

Palgainfo Agentuuri küsitluste tulemused näitavad, et kaugtöö võib aidata parandada töötajate rahulolu ja motiveeritust, kuid mõjud võivad olla ka vastupidised.

Oleme koostanud mõned näidisküsimustikud kaugtöötajate meeleolude mõõtmiseks ja mõjutamiseks ning tulemuslikkuse hoidmiseks.


Küsimustikud

Töötajate meeleolude küsimustik

Kuidas end tunned, kaugtöötaja?

Kuidas ma kaugtöötajana hakkama saan?

Kuidas ma kaugtöötajana ennast ise motiveerida saan?

Kuidas me kaugtööl suhtleme?

 

Lisainfo ja personaalsed küsitluste pakkumised

Kadri Seeder
Palgainfo Agentuuri juht
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Meelolud kodus


Kaugtöö parandab töötajate rahulolu ja motiveeritust

Tööandjate hinnangul on kaugtöö kasutamine parandanud töötajate rahulolu ja motiveeritust, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee 589 tööandjate osalusel juunis 2020 korraldatud küsitluse tulemustest. Üle kolmandiku (35%) kaugtööd kasutanud tööandjast hindas, et töötajate rahulolu on kaugtöö rakendamise tulemusena paranenud. 29% tööandjate hinnangul oli kaugtöö tulemusena paranenud töötajate motiveeritus.

Kõige enam kahjustas kaugtöö info liikumist – 27% tööandjatest hindas, et see on halvenenud. Ka hinnangutes koostööle oli rohkem neid tööandjaid (19%), kes arvas, et see on halvenenud. Töötajate omavaheline läbisaamine ja suhted enamiku tööandjate hinnangul muutunud ei olnud.

Hinnangud kaugtöö kasutamise mõjudele sõltuvad paljuski sellest, kas organisatsioonis kasutati kaugtööd ka enne eriolukorda ning kas see oli loomulik töökorralduse osa või pigem erand. Kaugtööd varem kasutanud tööandjate hinnangud mõjudele on positiivsemad kui nende omad, kes varem kaugtööd ei kasutanud. Selle põhjus võib olla ühelt poolt see, et varasemalt kaugtööd kasutanud organisatsioonidel on distantsilt töötamine rohkem läbi mõeldud ning sobib paremini kogu organisatsiooni töökorraldusega. Kogemuse puudus ja sundolukorras kaugtöö rakendamine võis aga kaasa tuua mitmeid tagasilööke.

Mais korraldatud töötajate küsitluse tulemused näitavad samuti, et kodus töötamine võib töötajate rahulolule ja ka motiveeritusele hästi mõjuda. Viimastel kuudel kodus töötanud inimesed olid peaaegu kõigi töötingimustega rohkem rahul kui tööandja kontoris töötajad.

Kodus töötanud inimesed andsid kõrgemad hinnangud ka oma motiveeritusele.  Kui võrrelda kodus ja kontoris töötavate inimesi hinnanguid töömeeleoludele ning tööandja soovitamise tõenäosust, siis on kodus töötavad inimesed positiivsemalt meelestatud ning soovtavad oma tööandjat suurema tõenäosusega. Emotsioonidest kogevad kodus töötajad kontoritöötajatest sagedamini tänulikkust, mis võib olla seotud kodus töötamise võimaluse pakkumisega.

Kui töötajatel on kaugtööga positiivsed kogemused, siis võib prognoosida, et surve kaugtöö kasutamiseks ka edaspidi kasvab. 

Vaadake ka pressiteadet: Üle poole tööandjatest jätkab lähikuudel kaugtööga