x

Palgainfo Agentuuri teenused

 

Ametite töötasude turuvõrdlus ja analüüsid

Abimaterjal värbamisel, palgaläbirääkimistel ja tööjõukulude planeerimisel

 

 • Ametite töötasude turupositsiooni analüüs
 • Põhipalga ja muutuvpalga analüüs
 • Töötasude muutuste analüüs
 • Töötasude organisatsioonisiseste, piirkondlike jms erinevuste analüüs
 • Töötasu analüüs erinevate taustaandmete järgi, nt tegevusvaldkond, organisatsiooni töötajate arv, töötaja staaž jms

 

Vaata lähemalt


 

Töötasude andmebaasid

Kiired päringud ja töötasude graafiline võrdlus veebis

 

 • Valitud ametirühma või ameti töötasude graafiline võrdlus
 • Organisatsioonide ja töötajate taustaandmete filtrid detailseks analüüsiks
 • Töötasude statistiline keskmine ja mediaan
 • Kvartiilid 1 ja 3, protsentiilid 10 ja 90
 • Andmete eksport

 

Vaata Põhipaketi andmebaasi kasutamist

Vaata Profipaketti

 


 

Töötajate küsitlused

Rahulolu, sidususe ja motivatsiooni suurendamiseks

 • Testitud küsimustikud eesti ja vene keeles
 • Suur valik lisaküsimusi
 • Toimiv tehniline lahendus veebis 
 • Tugev teoreetiline ja analüütiline taust
 • Kaks korda aastas kogutud üle 10 000 töötaja vastuste võrdlusbaas

 

Vaata lähemalt