x

Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemuste kokkuvõte

kevadsuvel 2023

 

E-väljaanne põhineb 2023. aasta aprillis ja mais Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 10 532 inimest.

 

Väljaanne ilmub 26. juunil 2023 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • lisatasude osatähtsusest ja muutustest,
 • palgaootustest praegusel töökohal ja töökoha vahetamisel,
 • töötajate tööturukäitumisest,
 • ChatGPT ja teiste keeleloome tehnoloogiate kasutamisest,
 • töötajate toimetulekust ja rahulolust töötasuga,
 • tööga rahulolust ja motiveeritusest,
 • tööandja soovitamisest.

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

 

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega, 64 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX).

Andmefail annab põhjaliku statistilise ülevaate küsitluse tulemustest vastajate taustatunnuste järgi. 

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 2. juunil 2023 toimunud suvealguse seminaril osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

Vaadake ka Tööandjate küsitluse tulemused kevadel 2023

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf 

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx 

 

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Töötajate ja tööotsijate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input

Hindadele lisandub käibemaks

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemuste kokkuvõte

sügistalvel 2023

 

E-väljaanne põhineb 2023. aasta novembris ja detsembris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas  8140 inimest.

 

Väljaanne ilmub 5. jaanuaril 2024 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • lisatasude ja preemiate osatähtsusest töötasus ja muutustest,
 • palgaootustest praegusel töökohal ja töökoha vahetamisel,
 • töötajate toimetulekust ja rahulolust töötasuga,
 • soodustuste kasutamisest ja rahulolust soodustustega,
 • töökorraldusest, sh asendamise ja kaugtöö korraldusest,
 • vaimsest tervisest töökohal ja hinnangutest heaolule
 • seotusest organisatsiooniga ja tööandja soovitamisest,
 • töötajate tööturukäitumisest ja enesekindlusest tööturul. 

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

 

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega, 73 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX).

Andmefail annab põhjaliku statistilise ülevaate küsitluse tulemustest vastajate taustatunnuste järgi. 

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 30. novembril 2023 toimunud sügisseminaril osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

Vaadake ka Tööandjate küsitluse tulemused sügisel 2023

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf  

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx 

 

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Töötajate ja tööotsijate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input

Hindadele lisandub käibemaks

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemuste kokkuvõte

kevadsuvel 2024

 

E-väljaanne põhineb 2024. aasta aprillis ja mais Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 6844 inimest.

 

Väljaanne ilmub 18. juunil 2024 ja annab ülevaate, kuidas on muutunud töötajate üldine meelsus ja käitumine tööturul, sh

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • lisatasude osatähtsusest ja töötajate rahulolust nendega,
 • palgaootustest praegusel töökohal ja töökoha vahetamisel,
 • töötajate suhtumisest töötasude avalikustamisesse,
 • toimetulekust ja rahulolust töötasuga,
 • tööturukäitumisest ja kandideerimisaktiivsusest,
 • tööga rahulolust ja motiveeritusest,
 • hinnangustest tööandja mainele ja soovitamise tõenäosusest. 

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

 

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega, 60 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX).

Andmefail annab põhjaliku statistilise ülevaate küsitluse tulemustest vastajate taustatunnuste järgi. 

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 31. mail 2024 toimunud suvealguse seminaril osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

Vaadake ka Tööandjate küsitluse tulemused kevadel 2024

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf 

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx 

 

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Töötajate ja tööotsijate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input
Hindadele lisandub käibemaks

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Muutused tööturul ja palkades 2023

 

E-väljaanne põhineb 2023. aasta märtsis ja aprillis Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 402 organisatsiooni esindajat.

 

Väljaanne ilmus 12. juunil 2023 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • preemiate maksmisest,
 • tööandjate tööturukäitumisest ja hinnangutest tööturu olukorrale
 • värbamispraktikatest ja tehnoloogiate kasutamisest värbamisel

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

 

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega ja tabelitega, 50 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX).

Andmefail sisaldab detailset vastuste analüüsi vastajate taustatunnuste järgi. 

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 2. juunil 2023 toimunud seminaril osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

Vaadake ka Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemused kevadel 2023

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf 

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx 

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Tööandjate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input

Hindadele lisandub käibemaks

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Töötasude ja soodustuste muutused 2023

 

E-väljaanne põhineb 2023. aasta oktoobris ja novembris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali cvkeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 407 organisatsiooni esindajat.

 

Väljaanne ilmus 4. detsembril 2023 ja annab ülevaate

 • toimunud ja plaanitavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • sagedamini makstavatest lisatasudest ja aastapreemiatest,
 • soodustuste pakkumisest ja muutustest soodustustes,
 • töötajate vaimse tervise toetamisest,
 • töökorraldusest, sh kaugtöö ja asendamise korraldusest,
 • tööandjate tööturukäitumisest ja hinnangutest tööturu olukorrale
 • tehnisintellekti tehnoloogiate kasutamisest töös. 

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

 

Hinnad


E-väljaanne (tekst koos graafikutega ja tabelitega, 51 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX).

Andmefail sisaldab detailset vastuste analüüsi vastajate taustatunnuste järgi. 

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 30. novembril 2023 toimunud seminaril osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf 

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx 

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Tööandjate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input

Hindadele lisandub käibemaks

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input